Wetenswaardigheden | Allerlei dingetjes omtrent de ontwikkeling van koi en de hobby in het algemeen

Wetenswaardigheden

allerlei dingetjes die ertoe doen

Het nut van een winter-overkapping

Het nut van een winter-overkapping


Werkelijk ieder jaar, wanneer het warme zonnetje ons land heeft verlaten en Koning Winter in aantocht is, vallen hobbyisten over elkaar heen wanneer het gaat om de belangrijke vraag: “het overkappen (afdekken) van je vijver, ja of nee”? De “extremisten” vinden dat koi zich prima kunnen redden en geen “kasplantjes” zijn, terwijl aan de andere kant van het spectrum koi haast menselijke eigenschappen worden gegeven en men ervoor moet zorgen “dat ze het niet koud krijgen”. Sommigen hebben het beeld dat koi in Japan ook overwinteren in de mudponds, en dat deze dus “winter-hard” moeten zijn. De waarheid is echter anders, er is geen enkele koi in Japan die ooit kouder heeft gezeten van 11 à 12 graden. In de herfst worden namelijk ALLE mudponds geoogst, en gaan de koi de kassen van de kweker in om te overwinteren. Deze kassen worden verwarmd om de temperatuur zodanig te sturen dat ze actief blijven.

Tevens moeten we ons realiseren dat er aan koi waarschijnlijk niet veel “natuurlijks” meer over is. Door inteelt en mutaties kun je de reële vraag stellen of en hoeveel de Nishikigoi nog gemeen heeft met de oorspronkelijke karper (in dit geval de “Magoi”, een natuurlijke karpersoort die in Japan als consumptievis wordt beschouwd), en of deze dan nog voldoende erfelijk materiaal bezit om verantwoord te overwinteren.

Aanhangers kunnen vanuit verschillende perspectieven elkaar nog weleens fel bestrijden als het aankomt op het onderwerp “overkappen of niet”, en de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. De doelstelling van dit artikel is om vanuit verschillende invalshoeken de vraag te benaderen, zodat de lezer uiteindelijk zelf een wijs besluit kan nemen dat passend is voor zijn of haar situatie.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of een vijveroverkapping nut heeft is het eerst van belang om te kijken naar drie verschillende aspecten:

 • de karakteristieken van de Nederlandse winter
 • de anatomie van koi en hun metabolisme
 • de relatie tussen temperatuur en het welzijn van uw koi

Karakteristieken van de Nederlandse winter


Het is evident dat een winter-overkapping verband houdt met het begrip “temperatuur”. Iedere hobbyist is zich er wel bewust van dat de buitentemperatuur op de een of andere manier iets te maken heeft met hoe onze koi zich gedragen en ontwikkelen. Immers, wij zien hun gedrag tijdens de seizoenen steeds wisselen, en daar nemen we ook maatregelen voor. Kijken we naar de ontwikkelingen van de temperatuur, dan zien we het volgende beeld:Kenmerkend is dat er in de Nederlandse en Belgische winter een zeer grote spreiding is tussen “koud” en “warm”, tussen november en maart is er een groot aantal hoge pieken en diepe dalen herkenbaar. Dit betekent dat met name in de winter er een grote spreiding is in temperatuur en er dus een (zeer) lage voorspelbaarheid is met betrekking tot een komende winter! Logischerwijs concluderen we in het voorjaar hoe de afgelopen winter is geweest, was deze toevallig “kwakkelend” of zijn we bijvoorbeeld overvallen door een echte vriesperiode van een paar weken? Juist daar zit een belangrijke aanwijzing voor de verschillende meningen die hobbyisten hebben over het nut van het wel of niet overkappen: er zijn nooit discussies over dit onderwerp in het voorjaar, gediscussieerd wordt er altijd in het najaar… en wel over de komende winter! En dat is vreemd, want je kunt alleen ACHTERAF (in het voorjaar) concluderen of het afdekken een goede beslissing is geweest (tenzij je geen risico wilt lopen en preventief overkapt). Deze discussies hebben dus weinig zin als ze niet ondersteund kunnen worden met statistieken, en dat is zelden het geval.

Nu leveren discussies over het weer in Nederland over het algemeen niet zoveel op. We kunnen hier dus ook een andere benadering kiezen, en op basis van de natuurlijke eigenschappen van de koi beredeneren wat de invloed van temperatuur is op het welzijn en gezondheid in het algemeen.

Temperatuurmanagement: stofwisseling van een koi


De watertemperatuur heeft bij vissen een belangrijke invloed op de werking van het lichaam. Anders dan bij zoogdieren en vogels, die een constante lichaamstemperatuur hebben, daalt bij vissen de lichaamstemperatuur wanneer de temperatuur van het water daalt. Daardoor komt de werking van het vissenlichaam (de stofwisseling) op een laag pitje te staan. Vissen in koud water zijn weinig actief, verbruiken daardoor weinig energie en nemen weinig voedsel op. Dat is ook de reden waarom vissen in de koude wintermaanden praktisch niet groeien: het ontbreekt ze aan energie om dat te doen, te wijten aan het dalende metabolisme. Vissen zijn verder “Ectotherm”, wat betekent dat het een koudbloedig dier is dat de lichaamstemperatuur door actief handelen constant houdt door bij warmte de schaduw op te zoeken en bij kou de zon. Aangezien een vijver geen of weinig mogelijkheden hiervoor biedt is deze aangewezen op de mogelijkheden die de koihouder biedt. Een vis heeft dan ook geen “kacheltje” zoals wij hebben om de interne temperatuur constant te houden, daarmee is deze volledig afhankelijk van de watertemperatuur. Een intern “kacheltje” zou ook niet goed werken, omdat hun kieuwen een enorme bron van afkoeling zijn. De bloedsomloop van een koi is namelijk tamelijk eenvoudig:

Bloedsomloop van een vis

De kieuwen, vergelijkbaar met de longen van een zoogdier, staan permanent in contact met het water. Wanneer een koi in staat zou zijn zijn/haar interne temperatuur autonoom te kunnen regelen dan zou bij koud water de afkoeling bij de kieuwen dus enorm zijn. Het zou de vis dan weer onevenredig veel energie kosten om de temperatuur op peil te houden. De natuur heeft op dat vlak dus duidelijk ingegrepen door de werking van hun lichaam gewoon afhankelijk te maken van de watertemperatuur.

Dit betekent dat hun lichaamstemperatuur dichtbij de temperatuur is van de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Ze hebben dus een zeer kleine en beperkte invloed op de temperatuur in hun lichaam, en zeker in onze koivijvers is er geen ontsnappen aan dat de interne temperatuur heel dicht bij de actuele watertemperatuur komt. Maar waarom is dit nu zo belangrijk om the onderkennen? Deze temperatuur is namelijk bepalend voor alle chemische processen in het organisme, het kouder de temperatuur hoe minder goed deze processen verlopen: bewegingen worden traag, voedsel- en bouwstoffenopname vermindert, ademhaling verzwakt, en ga zo maar door. Dit zogenaamde “metabolisme” bepaalt hoe snel een lichaam voedingsstoffen om kan zetten in energie. Deze energie gebruikt het lichaam om normaal, gezond en goed te functioneren. Het is nu juist de watertemperatuur die de effectiviteit en efficiency hiervan begrenst: hoe kouder het water des te slechter het metabolisme van de koi werkt. Ergens is er dus een omslagpunt dat een natuurlijke vertraging van het metabolisme om kan slaan naar een uiterst gevaarlijke situatie waarbij het lichaam accuut functies verliest. Discussies over het wel of niet afdekken van een vijver zouden dus subiet moeten gaan over het optimaliseren van de mogelijkheden van de koi te overwinteren door zijn /haar metabolisme te optimaliseren binnen de aanwezigen omstandigheden. De oplossing daarvoor is… temperatuurmanagement:

 • het stabiliseren van de watertemperatuur om verdere daling te voorkomen. Te koude temperaturen zijn dodelijk.
 • het voorkomen van grote schommelingen in temperatuur tussen dag en nacht of zelfs per korte perioden. Omdat de temperatuur directe invloed heeft op het metabolisme houdt een vis per definitie niet van grote schommelingen omdat het metabolisme daardoor wordt aangetast, wat leidt tot verzwakking van de gezondheid.

Watermanagement: optimaal houden van waterkwaliteitEen tweede reden om (naast temperatuurregulatie) na te denken over het overkappen in de winter is een eenvoudige: handhaven van waterkwaliteit. In de koudeperiode is er rondom de vijver weinig te doen, en onbewust laten we als hobbyisten de teugels dan wat vieren. We verversen minder stringent, meten onze waterwaarden wat minder en missen details die op een afwijking kunnen duiden omdat we minder bij de vijver zijn. Het najaar- en voorjaar zijn ook precies de perioden dat er bakken met water uit de hemel komt, water waarin geen enkele bouwstof aanwezig en welke we gedurende de zomerperiode zo nauwkeurig in de gaten houden. De gevolge laten zich raden: overmatige regenval leidt tot het verdunnen van primaire bouwstoffen als mineralen en (bi-) carbonaten, waardoor de algehele waterkwaliteit langzaam maar zeker verslechtert. Elk voorjaar druppelen de getroffen hobbyisten binnen die geconfronteerd zijn met een pH-crash. Door het verdunnen van het water gedurende de winter daalt de KH-waarde totdat deze uiteindelijk dermate laag is dat de pH niet langer gebufferd kan worden, met vissterfte tot gevolg. Een overkapping zorgt ervoor dat er geen regen- en/of smeltwater in de vijver komt zodat de waterkwaliteit zo stabiel mogelijk blijft (wat u trouwens niet ontslaat van de verplichting om regelmatig uw waterwaardes te meten!).

En nu het meest hardnekkige “broodje aap” in de vijverhobby ontzenuwen: het bestaan van warmte-lagen in uw vijver…


Er zijn mensen die beweren dat (net zoals in diepe meren) er in onze vijvers waterlagen bestaan, waarbij de onderste(n) niet kouder kunnen worden dan 4 graden. Een warmtelaag in de vijver dus, die voorkomt dat onze koi aan te lage temperaturen worden blootgesteld. Onze observatie lijkt dit ook te bewijzen, want als de watertemperaturen erg laag zijn vinden we de koi vaak terug op of net boven de bodem. Toch bedriegt de schijn hier: het is natuurlijk gedrag dat een koi bij een confrontatie met een stress-situatie (zoals u te koud water wel kunt noemen) naar dieper water duikt. Het is namelijk de enige reactie die deze kan ondernemen want vliegen lukt niet 😉! Hetzelfde gedrag kunt u zien wanneer u er met het schepnet aankomt, of de reiger aan de waterkant zit: ze zoeken dieper water op om de stress-situatie op te lossen. Echter, in het geval van te koude watertemperaturen komt men van een koude kermis thuis…

Laten we reëel wezen: het wel of niet bestaan van deze warmtelagen is eenvoudig te controleren door een thermometer te gebruiken: steek ‘m erin en je weet het, doe het gewoon! Constateer dat er helemaal geen warmtelagen bestaan in vijvers, en dat een foeragerende koi of een klap van een staart al dermate veel waterbeweging geeft dat het ook absoluut niet zou kunnen (laten we de stroming van het doorlopende filter maar even buiten beschouwing)! Blijf nadenken, praat geen mensen na, en doe de test gewoon voor uzelf. Het gaat hier namelijk om de gezondheid van uw koi waar U verantwoordelijk voor bent, daar is geen ruimte om zomaar wat aan te nemen als alibi om iets niet te doen of na te laten! Het is van groot belang dat u zich realiseert dat te koude temperaturen invloed hebben op het welzijn van uw koi, en dat zij zichzelf op geen enkele manier daartegen kunnen beschermen. U zult dat voor hen moeten doen.

Wat gebeurt en nu precies bij dalende watertemperaturen?Naarmate de watertemperatuur daalt wordt het metabolisme van de koi trager, en komt er een moment dat zijn normale gedrag door het ontbreken van voldoende energie niet langer gehandhaafd kan blijven. De koi zal stoppen met eten, ook omdat het zoeken en verteren van voedingsstoffen teveel energie kost en die energie niet meer aanwezig is. Dit is eenvoudig in uw vijver vast te stellen door het natuurlijke gedrag te observeren. Wanneer de watertemperatuur dan nog verder daalt zal ook het zwemmen niet langer mogelijk zijn en de koi hangt boven de bodem en beweegt amper. In deze fase is opname en verteren van eten ook niet langer verantwoord mogelijk, en komt de precaire balans tussen “overwinteren” en “overleven” in beeld. Het is dit moment dat de hobbyist moet (h)erkennen, want de volgende fase wordt gekenmerkt door niet-natuurlijk en gevaarlijk gedrag waarbij de gezondheid en welzijn van de koi in het spel is. Wanneer de balans wordt overschreden zullen koi niet alleen op de bodem liggen, maar soms zelfs omvallen op hun zijkant. De primaire lichaamsfuncties vallen bijna uit, de ademhaling is zeer traag en de minste opwinding kan leiden tot een heftige en vaak dodelijke stress-reactie. De weerstand van de koi is praktisch afwezig, en deze situatie moet te allen tijde vermeden worden! Toch zijn er vele hobbyisten die denken dat het normaal is dat koi in een hoekje bij elkaar op de bodem ligt, en dat ze aan deze situatie kunnen wennen.

Omgevallen koi door te koude watertemperatuur

Toch gaat het vaak goed…Laten we niet vergeten dat niet elke koi even heftig zal reageren bij (te) lage temperaturen en de ene koi er beter tegen bestand is dan de ander. Het is dus meer zaak om wat gemiddelden te hanteren en op basis van afwijkingen daarop te anticiperen. Over het algemeen kan men stellen dat wanneer de watertemperatuur beneden de 8 graden gaat zakken de activiteit zienderogen achteruit holt. Vanaf een graad of 6 zullen we de eerste koi ook op de bodem zien liggen, of zelfs op de zij. Dat is het moment dat bij u de alarmbellen moeten rinkelen! Onder deze temperatuur wordt het zelfs gevaarlijk, en heeft de term “overwinteren” NIETS meer te maken met de situatie waarin uw koi zich bevinden, op dat moment is het een OVERLEVINGSSTRIJD. Daar kunt u het als lezer mee ens zijn of niet, maar ik durf te stellen dat wanneer u de biologie hierachter ter discussie stelt uw eigen ego u in de weg gaat zitten. Met de wetten van de natuurlijk valt niet te spotten, u kunt net doen of ze niet bestaan maar dat maakt de waarheid niet anders. Er is een eenvoudige manier om een dergelijke situatie te voorkomen: pas een vorm van temperatuurmanagement toe, bijvoorbeeld door een vijveroverkapping. De praktijk wijst uit dat bij de gemiddelde Nederlandse winters de vijvertemperatuur boven de 6 graden gehouden kan worden bij enige vorm van afdekking. Het is vaak de wind die de ergste afkoeling veroorzaakt, dus als u deze uit uw vijver kunt halen heeft u al een grote voorsprong.

Isolatie en afdekken: vijveroverkappingenEr zijn verschillende mogelijkheden om uw vijver af te dekken en op deze manier de afkoelende wind en lage temperatuur te omzeilen. Dit kan met elk materiaal dat een vorm van isolatie en bescherming kan bieden. Bij voorkeur dient uw oplossing wel daglicht toe te laten, want in het donker gedijt de natuur niet zo goed, maar verder zijn er niet veel beperkingen. Soms is afdekken ook niet goed mogelijk, omdat de vorm van de vijver zich daar niet voor leent. Maar ook daar zijn oplossingen voor te verzinnen.

Drijvende vijveroverkapping

ConclusieOm de watertemperatuur enigszins te kunnen reguleren is een vorm van afdekken aan te raden. Niet elke winter is per definitie dermate streng dat de gezondheid van uw koi in gevaar is, maar waarom zou u dit risico willen nemen? Het antwoord daarop moet u voor uzelf formuleren. De doelstelling van dit artikel is geweest om u bewust te maken van de natuurlijke processen die zich voltrekken en wat deze voor een effect hebben op de gezondheid en gedrag van uw koi, en u te ondersteunen in het van maken van uw keuze voor wel of niet afdekken van de vijver.

Wanneer u voor uzelf heeft bepaald dat enige vorm van voorkomen beter is dan genezen kunt ook ook nog een kijkje nemen in de bibliotheek op de schap “Verwarmen”, waar u omtrent het op temperatuur houden van vijverwater en daarmee het metabolisme van uw koi nog verschillende artikelen kunt vinden.

Vaste vijveroverpakking DTC Koi

Speciale dank gaat verder nog uit naar de Facebook-er die het einde van dit artikel zeker niet heeft gehaald, en de inspiratie heeft gegeven om dit artikel te maken. En speciaal aan Johan: weer een artikel zonder reclame, of het zou moeten zijn dat DTC Koi te Wehl interessante oplossingen tegen zeer concurrerende prijzen heeft voor het overkappen van rechthoekige en vierkante vijvers, voorbeeldje hierboven en uiteraard weer zelf getest 😉. Als je geïnteresseerd bent geraakt in een winteroverkapping, neem dan eens vrijblijvend contact met hun op.


Wat kan ik doen aan draadalgen in mijn vijver

Wat kan ik doen aan draadalgen in mijn vijver


De meeste hobbyisten maken er kennis mee: een startend algentapijt aan de wand, waarbij enkele slierten binnen zeer korte tijd kunnen uitgroeien tot tentakels van meer dan een meter. Dit fenomeen, draadalgen, ontsiert de vijver maar is een natuurlijk proces. Dat neemt niet weg dat de meeste hobbyisten deze draadalgen liever zien gaan dan komen.

draadalgen
 

Oorzaak


Draadalgen voeden zich met aanwezige voedingsstoffen in het water (zoals ammonium/ammoniak, nitraat en fosfaten) en ontwikkelen onder invloed van licht. Het lijkt dan ook evident om, als men aan een van deze twee categorieën gaat sleutelen, het aanpakken van draadalgen een peulenschil lijkt. De praktijk is echter weerbarstig, en er lijken nog andere factoren in het spel. Zo rapporteren koihouders in de winter vaak draadlagen (terwijl er minder licht is), en schreeuwen koihouders met een startende vijver in het eerste jaar moord en brand om de ongebreidelde groei van de draadalgen. Maar er zijn minstens evenzoveel gevallen die juist het tegenovergestelde rapporteren, en dat maakt het een beetje ongrijpbaar. Ook zeer frequent water verversen is hier niet direct de sleutel voor succes, dit komt mede door de al aanwezige hoeveelheid voedingstoffen in het drinkwater (dat per regio ook nog verschilt).

Het is dus geen wet van meden en perzen dat je kan zeggen dat bijvoorbeeld je nitraatgehalte te hoog is, of dat de fosfaten in hoge concentraties aanwezig zijn. Wat bij de een lijkt te helpen werkt bij de ander niet bij voorbaat, het is daarom van belang om wat dieper in te zoomen op de specifieke problemen met draadlagen en wat daaraan te doen is.
 

Zijn draadalgen gevaarlijk?


Algen behoren tot de flora en fauna van een vijver, en in die zin onderdeel van het vijverleven. Er is echter een aantal situaties die kunnen leiden tot ongewenste situaties:
 
 • Indien u steuren heeft is oplettendheid geboden, deze zwemmen zich soms vast in draadalgen en zullen daardoor stikken. Een steur moet blijven zwemmen voor de zuurstofvoorziening dus ieder obstakel wat dat voorkomt is potentieel levensbedreigend (voor een karper geldt dit niet, dus niet van belang)
 • Uw afvoeren zoals bodemdrain(s) kunnen (gedeeltelijk) verstopt raken waardoor uw bioloog niet meer optimaal kan werken en daardoor uw waterkwaliteit verslechtert. Dit is onacceptabel, het brengt de leefomgeving van uw koi in direct gevaar.
 • Draadalgen groeien compact bij elkaar, en zijn een vangnet van vuil. Op ten duur kan dit vuil de waterkwaliteit negatief beïnvloeden, immers vuil dient zo snel mogelijk afgevoerd te worden door uw mechanische filtratie en niet in de vijver te verblijven.
 • Ze veroorzaken grotere pH-schommelingen. Onder invloed van de stikstofkringloop produceren algen overdag onder invloed van licht zuurstof door CO2 te onttrekken aan het water (waardoor de pH gaat stijgen), terwijl hetzelfde natuurlijke proces 's nachts zuurstof verbruikt en CO2 afgeeft (waardoor de pH daalt). Aangezien planten als draadalgen hier de drijvende kracht achter zijn zal het ontbreken van veel draadalgen zorgen voor minder omzetting en dus minder schommelingen. Nu kunnen koi wel wat hebben, maar een stabiele pH is wel fijn en zeker op erg warme dagen! Dan is mate waarin zuurstof in het water kan oplossen beduidend lager en kunnen vijverbewoners bij het krieken van de dag in de problemen komen doordat grote hoeveelheden draadalgen hun benodigde zuurstof verbruiken en omzetten in CO2!
 
Op de vraag of draadalgen gevaarlijk zijn is het antwoord dan ook "in ieder geval hinderlijk", en in sommige gevallen "inderdaad"!
 

Wat kan ik er aan doen?


Niets doen, laat de natuur haar gang gaan
De eerste methode is eenvoudig: niets doen. Zolang u alleen visueel een probleem heeft is het even op de tanden bijten, er is namelijk een goede kans dat uw draadalgenprobleem van tijdelijke aard is en uiteindelijk vanzelf oplost. De natuur is mooi wat dat betreft, maar is wel een beproeving voor uw geduld!
 
Oogsten, oogsten, en oogsten
Ingrijpen in uw bioloog is altijd een weloverwogen beslissing. Wanneer uw bioloog geen direct gevaar loopt is er een simpele methode om de draadalgen te beteugelen: oogsten! U  kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een toiletborstel op een stok en een draaiende beweging maken, zodat u gelijk een suikerspin de draadalgen kunt oprollen. Als u dit portie dagelijkse gymnastiek doet is het meestal goed onder controle te brengen en te houden. Creatieve (of luie) hobbyisten bouwen een hulpmiddel die gebruikt kan worden op een schroefboormachine.
 
Natuurlijke competitie
U kunt ook gebruik maken van "natuurlijke competitie". In uw vijver wordt geconcurreerd om de voedingsstoffen, en algen zijn (naast uw eventuele andere vegetatie in uw vijver) wat dat betreft prima veelvraten van de afvalstoffen van uw vijverbewoners. U maakt vermoedelijk gebruik van een UVC-lamp uw vijver vrij te houden van groene zweefalgen zodat u uw koi goed kunt zien? Probeer uw UVC eens een periode uit te laten, een goede kans dat de groene zweefalgen terugkomen en de afname van licht en voeding in uw vijver een flinke knauw geeft aan uw groene draadalgentapijt. Er is een goed kans dat de draadalgen in aantal af zullen nemen en uiteindelijk teruggedrongen worden tot een mooi wandtapijtje van een paar centimeter, ook wanneer u later weer uw UVC gaat bijschakelen om uw zweefalgen kwijt te raken.
 
De noodgreep, weet wat u toevoegt aan uw water!
En als het dat echt moet, dan is er nog "de noodgreep": middelen tegen draadalgen toevoegen aan uw vijver wanneer uw bioloog in direct gevaar is. Nood breekt wet, maar de meeste middelen zijn ook gevaarlijk voor uw koi! Veel van deze anti-draadalgenmiddelen zijn namelijk gebaseerd op zink(-oxide) of koper (-sulfaat), deze  middelen worden opgeslagen in de organen van uw koi en zijn uiteindelijk kankerverwekkend! Effectief tegen algen, maar de gevolgen op langere termijn van deze middelen zijn onmiskenbaar gevaarlijk. Wees u hiervan bewust!

Een gezond middel dat u toevoegt bestaat in principe niet, maar als u de chemische weg MOET bewandelen zoek dan naar een middel dat gebaseerd is op “
monolinuron”:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Monolinuron

 
Monolinuron

Monolinuron is een pesticide dat valt onder de chemische middelen, dus ook zeker geen uitnodiging om aan uw vijverwater toe te voegen (!), maar gaat het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat… Deze stof is bijvoorbeeld het actieve bestanddeel van Colombo Algisin. Een watermonster van dit middel is door
www.koi-ontwikkeling.info eerder getest en negatief bevonden op de aanwezigheid van kopersulfaat en zinkoxide. Een bijkomend voordeel is dat de werking van het middel langzaam intreedt en uw algen langzaam oplossen (2 a 3 weken). Daardoor kan uw biologische filter de natuurlijke filterwerking van de algen overnemen en verliest u geen directe filtercapaciteit. Wanneer u echt chemisch moet ingrijpen en de overige genoemde methoden geen hulp meer bieden, overweeg dan het gebruik van dit middel. En dan ook alleen in die gevallen!
 
Bron bestanddeel Colombo Algisin: http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/140711_14495.PDF
Toelatingsnummer 14495 N

Vochtvrij houden van voerautomaten

Vochtvrij houden van voerautomaten


Elk hobbyist die weleens koi wilt laten opgroeien komt op een gegeven moment een generiek probleem tegen. Om koi goed te laten ontwikkelen is een goede groeitemperatuur benodigd, deze ligt idealiter tussen de 22-26 graden. Gapende bekken zijn gegarandeerd, ver opengesperd en smekend om voer, want die temperatuur bezorgt de koi een optimaal metabolisme en dus is de honger groot. Echter, hoge watertemperaturen zorgen ook voor een bovenmatige verdamping, waarbij water in gasvorm gaat en neerslaat op alles wat het tegenkomt. U raadt het al, het met zorg droog bewaarde voer en de automaat zelf valt ten prooi aan het vocht met alle gevolgen van dien.

Probleem

Dit fenomeen is met name funest voor het voer zelf, maar zeker ook voor de voerautomaten die gebruikt worden om de koi verdeeld over de dag te voorzien in de voedingsbehoefte. Is dat dan niets aan te doen? Eigenlijk wel, en het is een simpele oplossing die eenvoudig gerealiseerd kan worden!

Oplossing


Door in de mond/uitgang van de voerautomaat een luchtslangetje aan te brengen realiseert men zeer een eenvoudig een luchtstroming uit de voerautomaat die het binnendringen van de warme, vochtige lucht volledig uitsluit: uw voerautomaat blijft in goede conditie, het voer is en blijft droog, en het wordt op de koop toe ook geen geklieder met stinkend samengeklonterd “stuifsel”.

Benodigdheden


Wat is hier voor nodig:
 • een kraantje dat instelbaar is qua lucht. Dit is nodig wanneer u een aftakking maakt op een bestaande luchtleiding omdat anders de druk in die leiding zou wegvallen en het kraantje als uitlaat gaat dienen. Er is maar heel weinig lucht nodig, net genoeg om een barrière te vormen. Het voorbeeld op de foto hieronder is voorzien van een schroefdraad wat makkelijk werkt (iets kleiner boren), Waar in de uitgang u dit kraantje aanbrengt is niet zo belangrijk, de ontsnapte lucht zorgt al snel voor een ondoordringbare barrière voor de opstijgende damp, en met het kraantje kunt u dit eenvoudig regelen!
 • een luchtpompje met lage capaciteit. In veel gevallen is het eenvoudig om een aftakking te maken van een bestaande beluchting op de vijver. Anders zijn er bij uw koi- of aquarium-leverancier legio mogelijkheden voor weinig geld, waarbij de gevorderde internetter op Ebay, AliExpress of elders snel een oplossing zal vinden
 • een stukje luchtslang om het kraantje en de luchtpomp te verbinden.

Het resultaat

Dat mag er zijn, en garandeert jaren plezier van uw automaat! Natuurlijk kan deze nog altijd defect gaan, maar dit zal dan niet meer veroorzaakt worden door een vochtige kolom van opstijgende, warme lucht.

Beluchting op een voerautomaat

Vererving van eigenschappen

Vererving van eigenschappen


De basis van de koi-industrie is reeds aan het einde van de 19e eeuw gelegd, en sinds die tijd is de ontwikkeling van koi met sprongen vooruit gegaan. Soms door middel van een revolutie, maar vaker door middel van een evolutie waarbij een kweker op basis van ambacht en inzicht verschillende koi blijft kruisen om eigenschappen te verbeteren. Uiteindelijk zou een dergelijk prval. Natuurlijk profiteren wij allen van deze inspanningen, maar het is een ongeschreven wet dat er bij een kweek verschillende gradaties koi uitgebroed worden en zelfs een zeer grote hoeveelheid de eerste selectieronden niet eens haalt! De centrale vraag is nu in hoeverre een kweker in staat de kwaliteit van een koi te borgen in het nageslacht, en wel door middel van vererving van gewenste kenmerken. Vererving is hierbij het proces waarbij gewenste kenmerken van de ouders worden doorgegeven aan het nageslacht.

Wetten van Mendel


Ruim honderd jaar geleden nam de interesse in vererving, het doorgeven van eigenschappen aan nazaten, een vlucht. Een Oostenrijkse monnik, Gregor Mendel, begon notities bij te houden van experimenten bij het kruisen van verschillende soorten erwten en andere tuinplanten. Door de jaren heen begon hem duidelijk te worden dat door het kruisen en herkruisen van planten zich een duidelijk patroon van gelijkheid begon af te tekenen wanneer hij een groot aantal planten op eenzelfde manier behandelde. Gregor Mendel publiceerde de eerste conclusies over zijn uitgebreide experimenten in 1866, maar maakte hiermee niet echt een goede zwier bij zijn collega-wetenschappers uit die tijd. Het was in 1905 toen professor Punnit van de Universiteit van Cambridge de bevindingen van Mendel bevestigde in het boek "Mendel's Principles of Heridatary", waarbij deze beschikbaar kwamen voor iedere geïnteresseerde kweker van planten en dieren.

Wat Mendel ontdekte was dat alle eigenschappen van levende wezens gecontroleerd werden door een speciaal mechanisme. Het komt erop neer dat ieder nagebroed een halve set aan chromosomen van de man en een halve set aan chromosomen van de vrouw bevat, resulterend in een nieuw wezen. Op elk chromosomenpaar bevinden zich kleine lichaampjes (genen) die alle eigenschappen verder bepalen: kleur, vorm, skelet, lengte, enzovoorts. Deze genen liggen vast volgens een verervingspatroon. Dat patroon kan dominant, recessief, geslachtsgebonden of ergens tussenin zijn. Hierbij is echter één ding duidelijk: elke keer als een verervingspatroon van een bepaalde eigenschap goed vastligt, is het vrij eenvoudig om de te verwachten resultaten van een bepaalde paring te voorspellen.

De status


De wetten van Mendel worden in het algemeen erkend, en men kan zich afvragen in hoeverre kwekers erin geslaagd zijn om vererving daadwerkelijk te realiseren. Aan de ene kant van de balans kan men stellen dat de koi-industrie wat dat betreft net uit de kinderschoenen is, want zolang we nog met variëteiten te maken hebben is reproduceerbaarheid nog (erg) ver weg. Toch zijn er verschillende signalen en bewezen resultaten dat er stappen gemaakt zijn en worden gemaakt. Zo is het introduceren van Magoi-bloed in de traditionele Matsunosuke-bloedlijn niet onopgemerkt gebleven, en stellen de bloedlijnen zelf uiterlijke kenmerken veilig die zeer aansprekend en uniek zijn voor een bepaalde kweker en zijn kweek. We zijn onderweg!

Om eens in te zoomen op de vererving van bijvoorbeeld lichaamsbouw of een patroon vindt u hieronder enkele foto's van tosai van de Litsuka Sensuke bloedlijn (Matsue Koi Farm). Deze farm, geroemd om de schitterende Kohaku die worden voortgebracht uit deze bloedlijn, bezit een aantal ouderdieren waar repetitief hoogwaardige koi uit voortkomen. De koi op de foto's zijn geselecteerd door een gerenommeerde Engelse koi-dealer die een neusje heeft om kwaliteit te herkennen, namelijk Mike Snaden van Yumekoi:

Ouderdier Haruka
h_pattern1h_pattern3h_pattern5h_pattern7h_pattern9

Ouderdier Manten
m_pattern2m_pattern4m_pattern13m_pattern14m_pattern16m_pattern17m_pattern18m_pattern19m_pattern20

Ouderdier Satsuki
s_pattern6s_pattern8s_pattern10

De toekomst van de Japanse Nishikigoi-industrie

De toekomst van de Japanse Koi-industrieProloogReeds aan het einde van de 19e eeuw is een prille basis gelegd voor de koi-industrie zoals wij deze heden ten dage kennen. De eerste mutaties van de wilde karper zorgden al snel tot een specialisatie: de “Nishikigoi”. Nu was de bakermat van de Nishikigoi, de Japanse prefectuur Niigata, totaal niet vergelijkbaar met het Niigata zoals wij dit nu kennen. Niigata is nog immer een relatief beperkt en toegankelijk en primitief gebied, maar in die tijd was het primair een (letterlijk) afgesloten gemeenschap van boeren families, waarvan een aantal de eerste stappen zetten tot de professionele kweek van Nishikigoi. In de wintermaanden was dit gebied totaal niet toegankelijk, en in de zomermaanden vonden maar weinig liefhebbers de weg naar de Nishikigoi. Het was dan ook een geheel lokale ambacht met weinig uitstraling naar andere delen van Japan, laat staan de rest van de wereld.

In de tweede helft van de 20e eeuw (1950 en later) begon zich daadwerkelijk een kleine industrie te vormen, en vestigden de eerste “huizen” hun naam. Naast voornaam en achternaam refereert men graag naar het “huis”, zodat duidelijk is welke kweker verantwoordelijk is voor een herkenbare vorm van nakomelingen: de eerste bloedlijnen werden gevestigd. Nog immer spreken namen van huizen als bijvoorbeeld “Dainichi” van de familie Mano en “Matsunosuke” van de familie Sakai tot de verbeelding. Het is dan ook deze periode geweest dat de industrialisatie van de Nishikigoi tot volle bloei kwam. En naarmate de kwaliteit van de koi met forse stappen voorwaarts bewoog nam ook de vraag naar dergelijke koi snel toe.

MarktdynamiekAls men kijkt naar de vorming van een markt, en in dit geval de markt van de Nishikigoi in het bijzonder, dan kent deze een aantal fasen:

 • De initiatie. De groep van afnemers die direct aankopen en de markt vorming geven door het genereren van algemene interesse en publicaties
 • De piek van over-enthousiasme. Na de initiatie van de markt en het vormen van interesse komen er steeds meer volgers, aangetrokken door de positieve berichten en enthousiasme. De vorming van een “hype” is een feit! Koi-shops komen als paddestoelen uit de grond, de garage-verkoop kent geen grenzen, een ieder lift mee op succesverhalen om een graantje mee te pikken.
 • Het dal van desillusie. Naarmate de succesverhalen afnemen koelt het oorspronkelijke enthousiasme af en wordt individueel bepaald of in dit geval de koi-hobby brengt wat men daarvan vooraf had verwacht. In deze fase haken dan ook veel hobbyisten af, het is de fase waarin veel hobbyisten geconfronteerd worden met het ontbreken van kennis om koi op een gezonde wijze te kunnen houden en op welke wijze de ontwikkeling van koi daadwerkelijk gerealiseerd wordt
 • De stabilisering en beperkte groei. Slechts een klein gedeelte van de oorspronkelijke populatie op het hoogtepunt blijft over en de markt gaat over in een min of meer stabiele markt waarbij er zeker nog intreders zullen zijn maar de groei van de markt beperkt zal blijven. Deze groei wordt in deze fase voornamelijk gerealiseerd door innovatie (nieuwe technieken) of produktverbeteringen (in ons geval kwalitatief betere koi)

Men kan stellen dat het uitbreiden van de koi-markt eenzelfde dynamiek ondergaat, en dat deze verdere verbreiding over de wereldbol niet overal in hetzelfde tempo plaatsvindt. Sommige landen of werelddelen hebben nog niet eens kennisgemaakt met het fenomeen “Nishikigoi” wat ons allen bezighoudt en voldoening geeft. Althans, wanneer de hobby energie geeft in plaats van energie kost want in het laatste geval raakt de hobbyist snel gedesillusioneerd. Wat dat betreft kunnen we onszelf zeker herkennen in fasering van de ontwikkeling van een markt, het is eenzelfde curve die wijzelf ook doormaken in deze hobby!

Wanneer men kijkt naar de algemene markt van de Nishikigoi, dan zijn bovenstaande fasen goed herkenbaar:

Marktdynamiek van de Koi industrie gedurende de afgelopen 70 jaar
Deze afbeelding, wat een representatie is van de ontwikkeling van de industrie der Nishikigoi, wordt in het vervolg van dit artikel verder toegelicht.

De Nishikigoi verovert EngelandHet was pas in de jaren 70 dat de Nishikigoi enige populariteit in Europa begin te krijgen. Een eigenzinnige Engelsman, Peter Waddington, opende de deuren tot de Nishikigoi voor de Engelse markt en de import van Japanse koi kwam in een stroomversnelling. In eerste instantie een echte hobby voor de “happy few”, welgestelden die toch forse bedragen wilde neertellen voor een vis waarvan nog amper bekend was op welke wijze deze in volle gezondheid gehouden moest en kon worden. Voor de Japanse markt betekende extra afzetkanalen natuurlijk ook extra mogelijkheden om hun kweek verder uit te breiden, steeds meer Japanse kwekers konden langzaam in hun levensonderhoud voorzien met het kweken van hoogwaardige Nishikigoi. Met een aanwakkerende interesse werd Nishikigoi vanzelf ook beter bereikbaar voor de professionele hobbyist en zo kon het gebeuren dat de aanvoer van Japanse koi grote vormen aan kon nemen.

Nu was het in die tijd ook zo dat de kennis van hoogwaardige Nishikigoi niet wijd verspreid was. Dit komt men nu ook nog wel eens tegen, het is nog immer moeilijk om de basiswaarde van een levend schilderij als onze koi objectief te kunnen bepalen. Dit is nooit gelukt en zal misschien ook nooit lukken, maar het is wel deze mantra geweest die lange tijd als vervelende onderstroom de hobby heeft bepaald. Er zijn nog legio mensen die denken dat een Japanse koi per definitie de prijs van een leuke middenklasse auto heeft , en dit zal misschien ook wel zo blijven in de toekomst. Een nadeel van deze situatie is dat een dergelijk “produkt” dan ook wel verwachtingen schept, en zelden konden deze worden ingelost door de geïmporteerde top-koi. Het gevolg hiervan was dat de markt afzwakte: de desillusie was begonnen...

De Nishikigoi verovert AmerikaWaar de Engelse markt afkoelde en vele hobbyisten teleurgesteld de arena verlieten, stonden in Amerika een nieuwe generatie hobbyisten op en brachten nieuwe vraag in de markt. Op deze wijze kan een markt als de koi-industrie blijven groeien, of om z’n Amerikaans te stellen: “you win some, you loose some”. Het enige dat telt is dat er meer bijkomt dan afgaat en permanente groei is het resultaat. De koi-industrie koelde weliswaar wat af, maar de Amerikaanse kracht wakkerde het vuurtje weer verder aan want er zijn nu eenmaal enorm veel Amerikanen!

Na het veroveren van de Amerikaanse markt, en de ook daar bijbehorende afkoeling door teleurgestelde hobbyisten, kwam precies op het goede moment een nieuwe impuls via de Europeanen. Waar de Engelsen al wisten waar Abraham de mosterd haalde genoot de hobby in bijvoorbeeld Nederland en België pas rond het jaar 2000 een enorm aantal liefhebbers. Een paar jaar later volgden de Scandinavische en voormalige Oostblok-landen. Toch kan men niet ontkennen dat (zeker in de Benelux) er een afkoeling heeft plaatsgevonden en vele hobbyisten hun pogingen om koi te houden hebben gestaakt. De markt is onmiskenbaar in verval. Toch blijven de Japanners in grote aantallen koi kweken. Waar de mondiale economie de afgelopen decennia klap naar klap te verwerken heeft gekregen is er momenteel heel weinig koi beschikbaar voor onze markt. En dat is op zich vreemd want als de fabrieken door blijven draaien en de bestaande afzetgebieden slinken dan moet er onherroepelijk een overschot ontstaat. Toch is dit niet het geval, na het veroveren van de Europese en de Amerikaanse markt heeft de Nishikigoi inmiddels een nieuwe groep liefhebbers in haar grip, en deze nieuwe groep is krachtiger en groter dan ooit tevoren: Azië, en in het bijzonder China!

De Nishikigoi verovert AziëDe vraag naar Japanse Nishikigoi vanuit Azië is enorm. Azië, en van de grootste werelddelen en economisch sterk in opkomst, kenmerkt zich door “nieuw geld” dat instroomt op valutamarkten uitmondend in een enorme drang tot consumeren: het is letterlijk niet aan te slepen. Voor Japanse kwekers is deze situatie ogenschijnlijk ideaal, zonder al teveel moeite worden vraagprijzen betaald, heeft men geen last van de kwakkelende Japanse economie en bijbehorende dure Yen, en worden complete bassins in een koop klaargemaakt voor transport naar Azië.

Koi schilderij van Chinese afkomst Koi schilderij van Chinese afkomst

Aangezien de Aziatische honger, met daarachter de grootste bevolkingsgroep op aarde, nog maar net is begonnen lijkt de toekomst van de Japanse Nishikigoi zo zeker als de waardevastheid van puur goud. Toch is niet alles goud wat blinkt....

De kroonjuwelen van de kwekerIn het begin van de koi-industrie hebben bekende huizen hun stempel gedrukt en de pijlers geplaatst voor een stevig fundament voor de toekomst. Pure liefhebberij en toewijding hebben geleid tot de meest prachtige Nishikigoi zoals wij deze nu kennen. Alle zogenaamde “know-how”, zorgvuldig overgebracht van vader op zoon, zijn terug te zien in de huidige bekende bloed- en kweeklijnen. Sommige koifarms gaan al drie of vier generaties terug en alle kennis, toewijding, successen en falen zijn geëvolueerd. De huidige koi is een stempel van ambacht en vermogen, vastgelegd in het DNA van de ouderdieren. Tegelijkertijd is er gedurende de ontwikkeling van de koi-industrie een enorme bron aan genetisch potentieel ontstaan waaruit de kwekers kunnen putten, in de vorm van ouderdieren van verschillende afkomst. De kroonjuwelen van de kweker, het totale genetische potentieel, zitten achter slot en grendel en veilig opgeborgen op verschillende bekende en onbekende lokaties in Japan.

De tentoonstelling van de kroonjuwelenHet ere-podium van vakmanschap zijn toch de hoogste treden van de verschillende Japanse koi-shows. Daar wordt bepaald wat de kwaliteit op dat moment is, en worden de meest prachtige exemplaren aan de wereld getoond. Toch is er een tendens waarneembaar dat deze kwalitatief zeer hoogwaardige koi meer en meer in eigendom komen van vermogende Aziaten en niet zelden verdwijnen deze dan ook naar het Oosten om hun leven daar te vervolgen. De koi blijven eerst in “Azukari”, wat betekent dat de koi in handen wordt gegeven van de kweker om met behulp van zijn know-how het maximale potentieel van de koi te benutten. De kweker is echter geen eigenaar meer van de koi! Veel van dergelijke koi eindigen ook uiteindelijk als “Oyagoi” (hoewel een show-winnaar niet per definitie ook geschikt is als ouderdier). En dat kan in Japan zijn..... of daarbuiten.

TechnologieHet is algemeen bekend dat de specifieke omstandigheden in Japan ten grondslag liggen aan de algemene ontwikkeling van koi qua groei en huidkwaliteit. Veel van ons herkennen de situatie dat bijvoorbeeld het beni (het rood) van een Kohaku mooi zacht en rekbaar was toen de koi in de vijver kwam en na verloop van tijd deze unieke eigenschappen verloor. Toch lukt het steeds beter om gelijkwaardige omstandigheden te creëren als in Japan, maar daarvoor moet wel geïnvesteerd worden en dit is zeker niet voor iedere hobbyist weggelegd. Innovaties als Bakki-showers en omgekeerde osmose missen hun effect niet: de unieke eigenschappen van de Japanse wateren kunnen worden gekopieerd! Ondersteund met additionele verwarming van het water komen er meer en meer hobbyisten en dealers die minstens gelijkwaardige resultaten halen als de Japanners.

Deze ontwikkelingen zijn een potentieel gevaar voor de Japanse kwekers: hun unieke omstandigheden zijn opeens niet meer zo uniek en de toegankelijkheid tot kwaliteitskoi is ook enorm toegenomen: naarmate er meer Yen over de toonbank gaat wordt overname een realiteit, want ook de Japanse koikweker is inmiddels geëvolueerd tot een zakenman.

Made in China...Wat er op dit moment gebeurt op de markt van de Nishikigoi is praktisch ongekend. Door de eerdere ontwikkeling van mondiale markten is de produktie in Japan gedurende de tijd enorm opgevoerd, en toch zijn er perioden dat er in Japan geen enkele koi meer te koop is! Het wordt voor ons hobbyisten en dealers steeds moeilijker om aan goede koi te komen. Niet dat deze er niet zijn, integendeel, maar de Aziaten kopen in hele grote getale de voorraad op. Kwaliteitskoi met potentie verdwijnt in rap tempo naar bijvoorbeeld China, en we weten allemaal waar de Chinezen goed in zijn: kopiëren!

Viskwekerij in het algemeen, en daar valt het kweken van koi ook onder, worden met behulp van grote subsidies opgestart. Dit zijn enorm grote en kapitaalkrachtige bedrijven met steun van de overheid. Ook koi met grote potentie wordt daar direct ingezet voor de kweek, en inmiddels raakt de koi-industrie in China op stoom. Met een verschil: deze markt kan uitgroeien tot een zelfvoorzienende markt, waarbij de interne produktie voldoende is voor de vraag. Een stijgende export is daarvan het gevolg, en de grote vraag is en blijft wat dat voor een effect zal hebben op bijvoorbeeld een aspect als de prijs/kwaliteitsverhouding!

En nu?De Japanners volgen deze ontwikkelingen nauwgezet. Het zullen vast geen spionage-activiteiten zijn, maar er zijn reeds verschillende artikelen te vinden van kwekers die Chinese koihuizen bezoeken. Zonder achterdochtig te worden denk ik niet dat de Japanners het idee hebben dat de Aziaten al voldoende kennis hebben , maar ze houden toch op zijn minst de vinger aan de pols. Aziaten zijn zeer snelle leerlingen en bouwen rustig voort aan hun geoliede fabrieken.
Ook de marktwerking zal haar sporen achterlaten: er is een reëel gevaar van het overspoelen van de koimarkt vanuit het Oosten met hun koi, en dit zal haar invloed niet missen. Ook de kroonjuwelen, de koi met echte potentie, zijn niet meer zo veilig als vroeger door de valuta-buiging: alles is te koop. Een extra aanjager voor de “meesters van de kunst van het kopiëren”!

Je kunt dan misschien wel hun allerbeste koi kopen maar niet te koop is, is de eer en toewijding van de Japanse kweker! In rap tempo weten zij zich steeds aan te passen, en een bepaalde voorzichtigheid heeft reeds haar intrede gedaan want de laatste jaren is sterk geïnvesteerd in het verbeteren van het genetische potentieel aan kweekdieren en onderliggende bloedlijnen: onze koi wordt steeds en steeds beter, maar het wordt ook steeds moeilijker om de achterliggende handtekening van de verschillende Japanse huizen te herkennen. Geheimzinnigheid ten top, “New types” van een variëteit komen en gaan. Protectionisme in optima forma!

Kunnen de Japanners aan de top blijven staan met hun koi? Wie zal het zeggen, de toekomst zal het leren. Er is geen nieuwe markt meer te verwachten en de status quo zal gevormd gaan worden de komende 10 jaar. Is de huidige voorsprong van de Japanners voldoende voor toekomstige heerschappij of tanende door een ontwikkelende Chinese overheersing? Ze pakken het in ieder geval groot aan, en de Japanners volgen de ontwikkelingen met argusogen. Om maar eens de analogie met het voetbal te maken: de Japanners hebben al vele wedstrijden gespeeld en is torenhoog favoriet. De finale zal nu echter worden gespeeld en het zal een prachtige wedstrijd worden, waarbij het publiek (zijnde alle koi-hobbyisten ter wereld) getrakteerd zal worden op prachtige doelpunten en schitterende passeerbewegingen. Of de Japanners aan het einde ook de beker omhoog kunnen houden? Ik weet het niet, maar ik zal zeker met veel plezier deze finale gaan volgen.

Dit artikel is ook verschenen in KoiWijzer 46 - Editie 2 - 2011, het officiële verenigingsblad van KOI2000.

Een luchtpomp op basis van piston-techniek

Beluchting op onze filters en vijver is van groot belang. Zonder voldoende issolved Oxygen (DO, opgeloste zuurstof)">zuurstof in het water stagneert het algehele leven, waardoor de hobbyist gedwongen wordt een of andere vorm van beluchting toe te passen. Dit kan op verschillende manieren, zoals een mooie grote waterval, een shower-filter of bijvoorbeeld een luchtpomp.

Veel luchtpompen zijn gebaseerd op basis van membranen, waarbij door middel van magnetisme kleine rubberen membraampjes in elkaar gedrukt en uit elkaar getrokken worden, waardoor deze lucht verpompen. Het nadeel van deze oplossing is dat de membranen van rubber zijn, onder druk staan, en op den duur kunnen scheuren waarna deze moeten worden vervangen. Afhankelijk van de kwaliteit van de luchtpomp kan dit zeker enkele jaren zijn, maar voor een essentieel onderdeel als beluchting is het goed om hierop niet te bezuinigen.

Sinds een aantal jaren zijn ook luchtpompen leverbaar die niet werken op basis van een membraan, maar op basis van een zuiger of enkele zuigers (piston). Inderdaad, precies hetzelfde principe als verbrandingsmotoren waarbij er door de beweging van de zuiger beweging van een mengsel (in dit geval lucht) mogelijk is. Maar bij de luchtpomp natuurlijk zonder krukas Winking.

Voordeel van een zuiger-luchtpomp is dat deze in de regel veel stiller is, minder energie verbruikt en uitermate betrouwbaar is voor wat betreft het afgeven van dezelfde hoeveelheid lucht gedurende een langere periode. Ook kunnen ze veel beter omgaan met tegendruk. Onderstaande foto is een opengewerkt model waarin de interne techniek goed zichtbaar is:

Nitto luchtpomp op basis van zuiger-techniek

De zuiger is zichtbaar in het rode vlak, netjes ingepakt binnen de drukkamers van metaal. Wanneer u op het punt staat om een luchtpomp aan te schaffen, neem een dergelijke pomp met haar voordelen mee in de overweging. Met een beetje zoeken en vragen bij de verschillende koi-dealers ontdekt u dat het prijsverschil ten opzichte van de traditionele pompen op basis van membranen wel meevalt, en u schaft hiermee een meer waardevast artikel aan. Met dank aan Vijveraccent voor de mogelijkheid eens onder de motorkap van een zuigerpomp te kunnen kijken!

De legende van Momotaro

De naam "Momotaro" is voor de kenners één op één verbonden aan een roemruchte koi farm: de Momotaro Koi Farm van de familie Maeda in het zuiden van Japan. Toch is het niet toevallig dat Maeda-San de naam "Momotaro" heeft verbonden aan zijn huis. "Momotarō" is namelijk een held uit de Japanse folklore. Zijn naam betekent letterlijk vertaald "perzik Tarō" (Tarō is een typische Japanse jongensnaam, meestal van de oudste zoon) en betekent zoiets als zoon van de perzik. Momotarō is tevens de naam van verschillende werken waarin deze held centraal staat.

De legende luidt dat Momotarō zou zijn geboren uit een perzik, en opgevoed door kinderloze pleegouders. Zijn moeder vond de perzik in de rivier en de jongen werd groot en sterk, moedig en wijs. In de bekendste versie van het verhaal komt Momotaro naar de aarde in een gigantische perzik. Een oude vrouw zonder kinderen ziet de vrucht en neemt hem mee, thuis zien ze het kind als ze de vrucht willen openen. Het kind vertelt dat de hemel hem heeft gezonden.

Momotaro, de perzik jongen

Een oudere versie van deze folklore vertelt dat een oude vrouw een perzik ziet drijven en deze meeneemt naar huis. Als ze er van eet, wordt ze weer jong en mooi. Haar oude man komt thuis uit de bergen en is verrast deze jonge vrouw te zien en herkent haar eerst niet. Ook hij eet van de vrucht en wordt ook weer jong. ’s Nachts bedrijven ze de liefde en de vrouw wordt zwanger. Ze bevalt van een zoon en ze noemen hem Tarō. Dit is de oudste versie die in drukvorm teruggevonden is, maar het is aangepast voor in schoolboeken in de Meji periode. De perzik wordt in Japan gezien als symbool voor seks en vruchtbaarheid.

Momotarō gaat in de verschillende verhalen op zijn vijftiende naar een eiland (Onigashima) en krijgt drie meelballetjes van zijn moeder mee (kibi-dango). Hij gaf deze aan een hond, een fazant en een aap, die hem vergezelden om de Oni te gaan verslaan. Oni zijn fabelwezens uit de Japanse folklore, en ze zijn te vergelijken met westerse trollen en demonen en zijn nog immer populair in Japanse literatuur, Japanse kunst, en Japans theater. Ze versloegen deze Oni op het eiland en namen de schatten en de geroofde meisjes mee naar huis waar Momotaro en het oude koppel nog lang en gelukkig leefden.

De wortels van deze folklore liggen diep geworteld in de Japanse cultuur, en tot op de dag van vandaag worden bijvoorbeeld baby-foto's in Momotaro-outfit gemaakt. Op de achtergrond van onderstaande foto zie je Momotaro nog net uit de perzik kruipen. Japanners en folklore, en dat gaat niet altijd alleen maar over koi…

Momotaro kinderfoto ensemble

Dainichi Old Boys

Dainichi, een grote naam in de koi-wereld. Geen wonder dat vele Japanners in de vorm van een stage de kneepjes van het vak op de Dainichi Koi Farm hebben geleerd en vervolgens met een eigen bedrijf hun geluk zijn beproeven. De ene is daarin wat succesvoller geweest dan de ander, maar het bestaan van de "Dainichi Old Boys" is een bewijs van vakmanschap. Deze samenwerking bestaat uit vroegere leerlingen van Dainichi, en een groot aantal daarvan behoren inmiddels tot de erepodia van het koi-vakmanschap. Kijkt u maar eens even:


Gezamelijk organiseren zijn het WDC "World Dainichi-obkai Championship", een evenement voor actieve lokale hobbyisten met een grow-out contest van hun Jumbo tosai ondersteund met een "Meiri-ten" zijnde een tentoonstelling van koi van adembenemende kwaliteit! Alle deelnemende koi van 2010 vindt u hier.

Neemt u eens een kijkje op betreffende webpagina, daar stellen de kwekers zich in hun beste Japans op video aan u voor... Konichiwa!

Dainichi Old BoysExpeditie in China
De gevaren van een mudpond

De Japanse mudpond, een vijver met een kleiachtige bodem, wordt verantwoordelijk geacht voor de magie die de Japanse kwekers uithalen met hun koi. Als lelijke eendje erin en als een ontluikende mooie zwaan weer worden geoogst tijdens de "Ikeage", het is een droom van iedere koi-liefhebber dat eenzelfde effect gebeurt in de tuinvijver. Helaas, de waarheid is hard en zelden lukt het ons om een koi zijn/haar potentie in te kunnen laten lossen. Nee, daarvoor moeten we bij de Japanners zijn, hun mudponds zijn een veilig onderkomen voor een zorgeloze ontwikkeling! Helaas te mooi om waar te zijn, een mudpond is niet geheel zonder gevaren en voor de Japanners gedurende het zomerseizoen een permanente bron van zorg.

Japanse mudponds Yamakoshi

Open omgeving


In Niigata, een bergachtige omgeving omgeven door de heuvels van Yamakoshi, is werkelijk geen enkel plekje onbezet en in gebruik om te wonen of te kweken. Op berghellinkjes vindt men overal de mudponds. Er is dan ook weinig bescherming mogelijk tegen gevaren van buitenaf, de mudponds zijn vrij te betreden. Niet zelden vallen koi, mede vanwege de vaak beperkte diepte van mudponds, ten prooi aan roofdieren op land en in de lucht die er met een smakelijk maar duur hapje vandoor gaan. Japan kent vele roofdieren en gelukkig weinig dieven, maar de open omgeving zijn wat dat betreft wel een gevaar voor de ijver van de kweker. Ook in Japan worden mudponds waar mogelijk overspannen met netten of visdraden, of wordt een net gezet rondom de mudpond om in ieder geval wat gevaar af te kunnen wenden. Maar dit is zeker niet overal mogelijk.

Controleerbaarheid


De open omgeving zou in principe een voordeel moeten zijn voor de controleerbaarheid, maar Niigata is wat dat betreft speciaal. Veel kleine bergjes en slingerwegen, als je even het gas intrapt wordt je draaierig op de maag. Bij iedere bocht wijzigt het aangezicht, en is weer wat nieuws te zien. Voor de bezoeker een zeer leuke ervaring, maar voor de kwekers een groot probleem omdat er geen fatsoenlijk toezicht mogelijk is op de eigen mudponds. Deze zijn namelijk in het gehele gebied verspreid en kunnen ver uit elkaar liggen. Ook in wat afgelegen gebieden, want ook Japanse kwekers hebben geheimen die zij graag beschermen op afgelegen plaatsen.

In het groei-seizoen rijden de Japanners dan ook af en aan met hun kleine "Kei trucks" (Japanse mini-truck), over de smalste paadjes op weg naar meer-dagelijkse controles van de mudponds. En deze truck zijn niet voor niets zo klein, de begaanbaarheid van het gebied is beperkt en de paden naar de mudponds over het algemeen erg smal en gevaarlijk ver weg van de openbare weg.

Rendement


Je zou zeggen dat een mudpond toch ieder jaar een bepaald voorspelbaar "rendement" op moet kunnen leveren qua groei en ontwikkeling, maar niets is minder waar! Soms is een mudpond een seizoen opeens niet rendabel en valt het tegen, en soms is de ene mudpond gewoon beter dan de ander. Kwekers hebben zelfs voorkeur voor een bepaalde mudpond als het gaat om ontwikkeling van een varieteit, zo zijn er verschillende kwekers die altijd in dezelfde mudpond bijvoorbeeld Kohaku plaatsen omdat Showa niet goed tot ontwikkeling wil komen. En dan is er ook nog het fenomeen dat wij in principe ook kennen: 10 meter verderop kan het heel anders zijn. Wie kent niet de problemen van bijvoorbeeld algen terwijl de vijver van de buurman daar geen last van heeft. Het rendement kan ook van jaar tot jaar (erg) verschillen waardoor het nooit zeker is of de maximale potentie is benut dat seizoen!

Waterkwaliteit


Je zou verwachten dat de waterkwaliteit in de mudponds van onberispelijke kwaliteit is. In principe is dat ook zo, natuurlijke verversing in combinatie met erg lage bezettingen garanderen een grote hoeveelheid natuurlijk voedsel en een lage vervuilingsgraad. Toch schuilen er grote gevaren in de waterkwaliteit zelf. De TDS-waarde van Japanse wateren is veel lager dan de waardes die wij kunnen bieden zonder extra mechanisme hulpmiddelen als omgekeerde osmose. Expliciet is er zeer weinig bufferend vermogen van het water, de KH-waarde is extreem laag en een pH-crash is een permanent gevaar. Veel kwekers gebruiken oesterschelpen om bufferend vermogen te houden om een dodelijke pH-crash te voorkomen, deze geven carbonaten af om de waarde aan te vullen. De schommelende pH-waarden kunnen grote schade toebrengen aan de algehele huidkwaliteit van de koi!

Temperatuur


Japan kent (erg) koude winters en hete zomers. Midden in de zomer kan de temperatuur van het water oplopen naar extreme waardes. Onderstaande afbeelding laat de gemiddelde dag- en nachttemperatuur zien waarbij met name de maanden juli en augustus extreem warm zijn:

Temperatuur in Niigata

Wanneer het water warmer wordt kan dit minder zuurstof bevatten, en zonder voldoende zuurstof kan geen enkel organisme leven! In de zomer is extra beluchting met stromings- en luchtpompen dan ook geen overbodige luxe en een noodzakelijkheid. Aangezien Niigata een klein en ergens ook onontgonnen gebied is staan de stopcontacten niet op iedere hoek van de mudpond! Dieselaggregaten of andere oplossingen, technische hulpmiddelen die storingen kunnen vertonen waardoor de zuurstofvoorziening stokt, staan dan ook opgesteld...

Tevens kan gesteld worden dat het metabolisme van de koi het beste werkt rond een water-temperatuur van 24 graden. Stijgt de temperatuur verder, dan ontneemt dat de koi de eetlust en wordt deze lusteloos met alle gevolgen voor de ontwikkeling van dien! Die hoge temperaturen zijn niet altijd wenselijk en de kweker heeft geen enkele mogelijkheid om deze te sturen en is aan de natuur overgeleverd. Effectief kan de kweker in de maanden mei, juni en september optimaal gebruik maken van de mudpond!

Regenseizoen


Een erg gevaarlijke periode is de maand juli, deze maand is weliswaar warm maar is een echte regenmaand! De zure regen valt met bakken naar beneden, waarbij er een permanente aanslag plaatsvindt op de pH-waarde (die gaat naar beneden, zeker wanneer er geen bufferend vermogen is). Onderstaande afbeelding toont de gemiddelde hoeveelheid regen waar deze piek in de maand juli eenvoudig te herkennen is:

Neerslag gemiddelden in Niigata

Deze periode is dan ook berucht en kan vele sterfte veroorzaken. De kwekers zijn gedurende deze maand nog vaker aan de randen van de mudponds te vinden om controle uit te oefenen en in te grijpen met hun oesterschelpen indien dit nodig is.

Samenvattend


Als hobbyisten denken we vaak dat deze mudponds een ideale omgeving zijn om koi groot en mooi te krijgen, maar het tegendeel is misschien wel waar. Van de vijf a zes maanden dat een koi in de mudpond verblijft zijn hoogstens drie maanden te onderscheiden dat een mudpond maximaal rendement oplevert! De overige periodes staan de koi bloot aan allerlei gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. Weersinvloeden, dreigende pH-crashes, extreme watertemperaturen en natuurlijke vijanden stellen de koi permanent aan gevaar bloot. Alleen de kennis en inzicht van de kweker kan middels heel hard werken voorkomen dat het visje wat wij scheppen bij onze dealer zo mooi heeft kunnen worden. Ligt u dus zomers lekker bij de vijver met een biertje in de hand te genieten, bedenk dan dat er tegelijkertijd aan de andere kant van aardbol kleine Japannertje keihard werken om u deze luxe te gunnen!

Hoe vergroot je je kennis van koi?

Hoe vergoot je je kennis van koi


De koi-hobby kunt u op vele manieren beleven. Zittend aan de waterkant komen vele hobbyisten tot rust, en ook de wekelijkse spoelbeurten van de filters worden met veel plezier gedaan. Uw koi reageren direct op de mate waarin u uw hobby oppakt en uitvoert, en ook hier kunnen verschillende belevingsvormen voorkomen. De meeste hobbyisten doorstaan verschillende fases, waarin gepoogd wordt om de hobby in de vingers te krijgen en de omstandigheden te optimaliseren. In die situatie ontstaat er een geweldige belevingsvorm, namelijk de ontwikkeling van koi!

In uw vijver spelen zich allerlei verschillende gebeurtenissen af die uw kennis van koi kunnen vergroten. U moet deze zien, en dat is tevens meteen een flinke uitdaging. U bezoekt deze website ook met een bepaald doel, en dat doel voegt weer een extra dimensie toe aan het beleven van deze hobby: het vergoten van kennis om uzelf als hobbyist verder te ontwikkelen!

Er zijn verschillende manieren om uw kennis van koi te vergroten. In dit artikel worden u enkele hints en tips gegeven die u kunnen begeleiden in het ontwikkelpad van uw koi, maar zeker ook van uzelf:

Koop een koi als studie-object


Deze optie is voor iedereen haalbaar en zeer aan te raden. Koop eens een of meerdere koi (of bijvoorbeeld van dezelfde variëteit) met een ontwikkelpad, en gebruik deze koi puur en alleen als studie-materiaal. Ook de verschillende experimenten die u op deze website vindt zijn puur en alleen gebaseerd op het principe van studie-materiaal. Dit is een erg interessante invalshoek voor uzelf, want het biedt u mogelijkheden te toetsen waar u staat en of uw vooraf bedachte ontwikkelpad ook daadwerkelijk wordt gevolgd door de koi in kwestie. Spelenderwijs leren, het is een pad van veel voldoening!

Maak gebruik van boeken, forums, en websites


Veel hobbyisten zijn u al voorgegaan in dit ontwikkelpad en hierover is veel geschreven. Fotomateriaal wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van de kale tekst, en hierin ligt voor u de mogelijkheid om het een en nader te toetsen. Bestudeert u deze foto's goed, en maak voor uzelf een beoordeling van de foto's. Naarmate u dit regelmatig doet, zult u ontdekken dat steeds meer details zich aan u zullen openbaren, en dat koi allen unieke verschijningsvormen zijn.

Vergelijk verschillende koi
Leren van koi hangend boven een bak bij uw dealer is het moeilijkste wat er is. Maak het uzelf gemakkelijk, en begin met het bestuderen van koi waarvan unaniem is vastgesteld dat deze een hoge kwaliteit bezitten. Om kwaliteitskenmerken te kunnen herkennen moet u deze eerst leren herkennen natuurlijk. Onze pagina's over de historie van de grote Japanse koishows is een hele goede opstap hiervoor. Bekijkt u eens verschillende foto's en stel u eens de vraag welke koi uw favoriete koi is, en probeer de verschillen in kwaliteit, bouw van het frame en patronen voor uzelf scherp te krijgen. U krijgt op deze manier een helder beeld welke aspecten van kwaliteit voor u aantrekkelijk zijn, en op welke manier deze kunnen aansluiten bij uw hobby om uzelf verder te ontwikkelen. Een belangrijke vraag die u uzelf ook moet stellen is of u liever een volledig ontwikkelde koi zou willen aanschaffen of een koi dat nog overduidelijk een ontwikkelpad moet doorlopen. Op deze manier trained en ontwikkelt u uw ogen op het (h)erkennen van kwaliteitskenmerken.

Als u op deze manier onderzoekend het materiaal bestudeert, dan krijgt bijvoorbeeld het blad van uw favoriete vereniging opeens een geheime inhoud. Plaatjes kijken is leuk natuurlijk, maar als u deze plaatjes echt bestudeert en vergelijkt wordt een dergelijk blad opeens een krachtig middel uzelf te ontwikkelen. In vergelijking met Japanse kwekers hebben wij niet de mogelijkheid om tienduizenden koi te zien ontwikkelen en de verschillen in ontwikkeling ons eigen te maken, onze vijvers zijn daar niet voor geschikt natuurlijk. Veel lezen, vergelijken en onderzoeken is een middel om deze kennis u eigen te maken! Houdt u hierbij wel in het achterhoofd dat u kijkt naar foto's, en deze foto's kunnen bewerkt zijn! Vooral kleuren en dergelijke worden vaak aangepast om optisch een beter effect te bereiken. Het is dus wel belangrijk te onderkennen: huidkwaliteit van koi is alleen echt zichtbaar wanneer u de vis in een bowl kunt bekijken en bestuderen.

Bezoek koi-shows


Elk jaar worden er verschillende shows georganiseerd, bezoek deze dan ook. Dit is geen reclame-uiting voor een instantie om de kas te spekken, maar het is de enige mogelijkheid voor u als hobbyist om een grote groep kwaliteits-koi bij elkaar te zien in een omgeving die vergelijking mogelijk maakt! De showvats zijn klein, de bezetting is klein, elk vat toont de koi in al haar aspecten zonder de mogelijkheid zich te verschuilen. Probeert u, wanneer u langs de showvats loopt, de koi goed te bekijken op basis van huidkwaliteit, sahsi, kiwa,, kleur, body, bouw en patronen etc. Maak hierbij vooraf een checklist voor uzelf, gebruikmakend van de verschillende aspecten van kwaliteit die u in de bibliotheek op deze site vindt. Doet u dit niet in de vorm van plus- en minpunten, maar neem een onderzoekende houding aan en constateer zonder hieraan een waardeoordeel te koppelen. Observeren is de sleutel naar ontwikkeling van uzelf als hobbyist!

Dit is altijd weer een leuke ontdekkingsreis omdat het voor uzelf helder maakt welke aspecten voor u aansprekend zijn en wat u in een koi zoekt. En... ook u zult ervaren dat deze aspecten gedurende de tijd langzaam veranderen, uw pad tot ontwikkeling is gestart!!

Bezoek ervaren hobbyisten en toonaangevende dealers


Wanneer u alleen uw eigen koi bestudeert in hun ontwikkelingspad doet u uzelf tekort: u realiseert zich dan vaak niet dat betere en slechte koi rondzwemmen dan bij u. Bij een dealer vindt u een grote hoeveelheid koi die u bijvoorbeeld op basis van een enkel aspect kan gaan beoordelen. Een rondje maken om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar de koi met de beste body, het mooiste patroon, de mooiste vinnen, het breedste hoofd, het langste hoofd, mooiste kiwa en sashi trainen uw observeringsvermogen! En als u dit rondje doet, probeer dan ook direct de koi te herkennen die het minst voldoet aan het aspect waar u naar staat te kijken. U ontwikkelt hier dan een beter gevoel voor en slaat u deze beelden op die u impliciet bij een volgende keer gebruikt ter referentie. Indien u uzelf op deze manier spelenderwijs trained bent u op de goede weg, u gaat vooruit en.... ontwikkelt!

Probeer als vrijwilliger aan te sluiten bij de koishows


Leren doet u door kennisdeling dus zoek de beste mensen op die u kunt bereiken: de kern van de juryleden bij een koishow. Wees alert bij het "benchen" en bij de beoordeling door de experts, het is de beste plaats om direct vragen te stellen en kennis op te doen. En terwijl u hieraan participeert, komt u in aanraking met verschillende hobbyisten en verschillen in kennisniveaus. Houdt u hierbij ook uw onderzoekende bril op, er wordt veel verteld maar weinig onderbouwd dus toets wat u hoort in de praktijk of bij andere hobbyisten!

Verbeter de kwaliteit van koi in uw vijver en verkoop de exemplaren waar u van geleerd heeft

Zorg ervoor dat u een aantal koi kwijtraakt als u een vis heeft gekocht met een betere kwaliteit. Hierdoor verbetert u uw observingsvermogen om kwaliteit te herkennen! Voor een aantal hobbyisten is dit een moeilijk punt, u bent mogelijk gehecht aan de koi maar uw ontwikkeling wordt een beetje afgeremd hierdoor en daar doet u uzelf tekort. Het maximum aantal koi in uw vijver is beperkt door de omstandigheden, en vol is vol. Bent u eenmaal onderweg op het pad, dan zult u ongetwijfeld herkennen dat u koi in uw vijver heeft zwemmen die u nu niet meer zou kopen. Daarmee feliciteer ik u, want u heeft geleerd en bent een stapje vooruit gegaan! Er is helemaal niets verkeerd met het verkopen van een dergelijke koi aan een andere hobbyist die in de ontwikkeling als koihouder nog niet zover is als u. Sterker nog, door hem de koi niet te verkopen onthoudt u hem de kans om te leren en te groeien in deze hobby, en om meer plezier te ervaren met deze hobby!

Interne anatomie van de koi

Interne anatomie van de koiAnatomie is tak van de biologie die de structuur en de organisatie van organismen behandelt. De anatomie van de koi, als familie van de karper, is niet afwijkend van overige vissoorten. De interne anatomie geeft u een inzicht in de ligging van, de verbindingen tussen en het gebruik van de inwendige organen:

Interne anatomie van de koi

Het geraamte
Het geraamte van de koi is een beendergeraamte of Teleostei. Het skelet heeft verscheidene belangrijke functies: het beschermt en steunt de inwendige organen en weefsels, en het stelt de vis in staat te bewegen doordat het een aantal beweegbare gewrichten en aanhechtingspunten voor spieren bevat. Delen van de eerste vier wervels van de ruggengraat vormen de "botjes van Weber", een systeem van kleine botjes die de zwemblaas met het inwendige oor verbinden. Geluidsgolven die door het water gaan, veroorzaken trillingen in de zwemblaas. De botjes van Weber versterken deze trillingen en geven ze door aan de gevoelige haarcellen die zich bevinden in de halfronde met vocht gevulde kanalen van het inwendige oor. Hierdoor is de koi in staat te 'horen'.

De tanden
Net als bij alle andere leden van de Cyprinidae zitten er hij de koi geen tanden in de kaken. De weinige tanden die ze hebben, zijn grove maalinstrumenten die op been platen in de keel zitten.

Spieren
Het grootste deel van het lichaam wordt gevormd door vier spierbundels, twee aan iedere kant van het lichaam. Deze bundels zijn onderverdeeld in V-vormige spiersegmenten. De goed ontwikkelde spiersegmenten van de keel en de kieuwbogen zorgen voor de ademhaling. De kaakspieren bedekken het grootste gedeelte van de wangen en zorgen ervoor dat de kaken zich kunnen openen en sluiten. De spieren van de gepaarde vinnen zijn weinig ontwikkeld, hoewel de borstvinnen verbonden zijn met zeer uitgebreide spieren.

Het hart
Het hart ligt net achter en onder de kieuwbogen. Het is een grote gespierde pomp die bestaat uit vier kamers die achter elkaar liggen. De eerste kamer is niets meer dan een zakje met een dunne wand die zeer weinig spieren bevat. Ook de tweede kamer, atrium genaamd, heeft een dunne wand, die echter uitgerekt kan worden. De derde kamer, of ventrikel, heeft een dikke spierwand en zorgt voor het pompen van van het hart. Ook de vierde kamer bestaat uit een dikke wand en bevat speciale kleppen die ervoor zorgen dat het bloed niet kan terugstromen naar de andere kamers.

De bloedsomloop
De bloedsomloop is het transportsysteem waardoor voedingsstoffen en zuurstof de lichaamscellen bereiken en waardoor afvalstoffen weer worden verwijderd. Het hart zorgt voor de pompkracht en stuwt het bloed door deze aderen, eerst naar de kieuwen en vervolgens naar de hersenen en andere delen van het lichaam, waarna het bloed weer bij het hart terugkomt. De vaten die het bloed van en naar de kieuwen transporteren, naar de hersenen en vervolgens door het lichaam, noemen we arteriën; de vaten die het bloed terug naar het hart voeren,heten aderen. De belangrijkste functie van de bloedsomloop is het transporteren van zuurstof en het verwijderen van kooldioxide uit het lichaam. De bloedsomloop zorgt ook voor de aanvoer van voedingsstoffen naar de verschillende weefsels. De weefsels verwerken de voedingsstoffen en produceren stikstof. Net als bij andere beenvissen verlaten de stikstofhoudende afvalstoffen het lichaam in de vorm van ammoniak, wat door de kieuwen in het water wordt uitgescheiden.

Bloedsomloop van de koi

Het bloed
Het bloed bestaat uit drie stoffen: het plasma, rode bloedlichaampjes en witte bloedlichaampjes. Het plasma is een waterige vloeistof met een complexe structuur. De rode bloedlichaampjes bevatten hemoglobine, een rode kleurstof die zuurstof kan binden. Zo brengen de rode bloedlichaampjes zuurstof van de kieuwen naar de weefsels, waar ze de zuurstof afstaan. Tegelijkertijd nemen ze kooldioxide op, de afvalstof die tijdens de stofwisseling wordt geproduceerd. Ook de witte bloedlichaampjes spelen een belangrijke rol: ze beschermen de koi tegen infecties. Er zijn verschillende soorten witte bloedlichaampjes die ieder weer een eigen functie hebben. Ze stromen samen op plekken waar het lichaam een verwonding, een besmetting of een infectie oploopt en bieden dan weerstand aan bacteriën of virussen, verwijderen afgestorven of beschadigd weefsel en dragen ertoe bij dat het beschadigde weefsel weer wordt gerepareerd. Bloedlichaampjes gaan niet lang mee; nieuwe bloedlichaampjes worden voornamelijk in de milt en de nieren geproduceerd.

De kieuwen
De kieuwen zijn het equivalent van onze longen. Ze bevatten een groot oppervlak aan weefsel dat kooldioxide omwisselt voor zuurstof. Bovendien zijn ze belangrijk bij het reguleren van de osmose (dat wil zeggen de zout/waterbalans en de uitscheiding). Voor het blote oog lijken de kieuwen op rijen met hele fijne vingervormige uitstulpingen die gerangschikt zijn op een serie bogen. Langs het achterste oppervlak van iedere boog loopt een dubbele rij hele fijne plaatjes die in een V-vorm gerangschikt zijn. Deze plaatjes zijn enorm geplooid, waardoor het oppervlak ontzettend wordt vergroot. De huid is bovendien uitzonderlijk dun, waardoor het bloed optimaal met het water in contact komt. Als er water over de kieuwplaatjes stroomt, wordt er zuurstof opgenomen en kooldioxide afgestaan. De kieuwen zorgen niet alleen voor een regulering van de osmose doordat ze zo'n groot oppervlak hebben, maar ook doordat ze een buitenlaag van speciale cellen bevatten die zouten uit het water kunnen opnemen. Aangezien de weefsels en lichaamsvloeistoffen van de koi een hogere concentratie zouten bevatten dan het omringende water, heeft het water de neiging om geabsorbeerd te worden, terwijl de zouten door de kieuwen in het water oplossen. (Deze processen heten osmose en diffusie. Osmose is het proces waarbij water van een zwakkere naar een sterkere oplossing stroomt, door een semi-permeabel vlies heen - in dit geval het kieuwplaatje. Zouten bewegen zich door diffusie in tegengestelde richting. De water- en zoutuitwisseling houdt op wanneer de oplossingen aan weerszijden van het vlies gelijke concentraties bevatten). Het teveel aan water dat via de kieuwen binnenkomt, wordt in grote hoeveelheden weer uit het lichaam gevoerd in de vorm van een zwakke urineoplossing die door de nieren wordt geproduceerd. De speciale cellen in de kieuwplaatjes winnen weer zouten terug uit het water en helpen zo de juiste zoutbalans in het bloed en de weefsels op peil te houden.

De spijsvertering
De spijsvertering heeft drie functies: het fijnmaken en vermengen van voedsel (door de tanden), het chemisch afbreken van voedsel (door spijsverteringsenzymen), en het opnemen van voedingsstoffen. Koi hebben geen maag; voedsel wordt verteerd in het bijzonder lange darm-kanaal. Als de voedingsstoffen door het bloed zijn opgenomen, wordt het vaste onverteerbare materiaal uitgescheiden.

De milt
De milt, een compact donkerrood orgaan, ligt vlak bij het darmkanaal en de lever. De milt produceert rode en witte bloedlichaampjes en slaat ze op.

De lever
Bij koi is de lever zeer groot en bestaat hij uit verscheidene kwabben. De belangrijkste functie van de lever is het opslaan van glycogeen (een opgeslagen vorm van glucose (suikers)) en in mindere mate het opslaan van andere voedingsstoffen. Wanneer glucose en andere enkelvoudige suikers door de weefsels en organen zijn opgebruikt, geeft de lever het opgeslagen glycogeen vrij. Deze stof wordt vervolgens afgebroken tot glucose, waardoor de cellen 'brandstof' krijgen. De lever breekt ook oude en beschadigde bloedlichaampjes af. Hierbij wordt gal geproduceerd, die wordt opgeslagen in de galblaas. Vanuit de galblaas loopt een buisje naar het darmkanaal, waar de gal met vaste afvalstoffen wordt gemengd.

De pancreas
De pancreas bestaat uit zacht weefsel en lijkt op de lever. De pancreas produceert spijsverteringsenzymen die in het darmkanaal worden gebracht om het voedsel chemisch af te breken.

De nieren
De nieren bestaan uit twee organen die zich in het bovenste gedeelte van het lichaam bevinden, aan weerszijden van de wervelkolom. Elk van de twee nieren is eigenlijk een stelsel van buisjes die dicht omgeven zijn door een netwerk van kleine bloedvaatjes, capillaire buizen genaamd. De huisjes zijn verbonden met een kanaalstelsel dat uitmondt in één buis, de ureter, die van de nieren naar een porie loopt die net voor de anus zit en waar de urine door wordt afgevoerd. Doordat de capillaire buizen en de nierbuisjes zo dicht tegen elkaar aan zitten, kunnen afvalstoffen gemakkelijk uit het bloed in de buisjes komen; het bloed wordt zo voortdurend gefiltreerd. De afvalstoffen bevatten onder andere stikstofverbindingen die in de weefsels vrijkomen bij het omzetten van eiwitten. Deze verbindingen zouden giftig zijn voor de cellen als ze niet door het bloed afgevoerd werden naar de nieren. Daar worden ze uit het bloed gehaald en uitgescheiden via de kieuwen. De nieren reguleren ook de waterhuishouding - urine bestaat voornamelijk uit water - evenals het soort en de hoeveelheid zouten in het lichaam van de koi.

De voortplantingsorganen
Bij mannelijke koi zijn dit de testikels, bij vrouwelijke koi de ovaria. De testikels zijn tamelijk compact en gelijkmatiger gevormd dan de ovaria. Hoewel er door het jaar heen verschillen kunnen optreden, zien ze er in de paaittijd niet anders uit dan daarbuiten. De testikels produceren spermatozoïden, waarvan er in de paaitijd vele miljoenen kunnen worden geproduceerd. De ovaria zijn relatief kleine organen die bij de geslachtsrijpe koi onregelmatig van vorm zijn. Het hele jaar door kunnen er eieren in de ovaria worden gevonden, maar buiten de paaitijd is het aantal vruchtbare eitjes erg laag. Wanneer het vrouwtje klaar is om te paaien, stromen de eitjes in een centraal gelegen holte in het ovarium; ze komen vervolgens in de eileider terecht en worden bij de anus uitgestoten.

De zwemblaas
De zwemblaas helpt de koi bij het zwemmen doordat het de vis een opwaartse kracht verleent. De zwemblaas bestaat uit een uitgerekte ovalen zak die tegen de bovenkant van de lichaamsholte aan ligt, net onder de wervelkolom en de nieren. De zwemblaas is bijna in twee delen gesplits door een vernauwing, waar een buis zit die de zwemblaas met het darmkanaal verbindt. Bij een koi-embryo ontwikkelt de zwemblaas zich als een minieme uitstulping van het darmkanaal. Dit verbindingsbuisje stelt de koi in staat de zwemblaas 'bij te vullen' door aan het wateroppervlak wat lucht naar binnen te happen. Deze luchtbel komt dan in het darmkanaal en wordt door een buisje in de zwemblaas 'gepompt'. De samenstelling van gassen in de zwemblaas is min of meer die van lucht.

De hersenen
De hersenen zijn zacht en roze en liggen in de botachtige schedel.Tijdens de embryonale ontwikkeling van de koi ontwikkelen de hersenen en het zenuwstelsel zich als een buisje. Het voorste gedeelte groeit vervolgens uit tot de hersenen; de buis blijft bestaan als holtes of blaasjes die met een vloeistof zijn gevuld. De hersenen bestaan uit drie gedeelten: de voorste hersenen, de middenhersenen, en het verlengde ruggenmerg. Vooraan bij de voorste hersenen liggen de Olfactorische kwabben, een kwab voor ieder paar neusgaten aan weerszijden van het hoofd. Hier gaan zenuwimpulsen van de neusgaten naartoe en worden ze omgezet in de waarneming van het ruiken. De voorste hersenen bevatten ook de lichtgevoelige pijnappelklier en de hypofyse, die voor de hormoonproductie zorgt. Tijdens de ontwikkeling van het embryo zorgt een deel van de voorste hersenen ervoor dat de ogen gevormd worden, alsook de oogzenuwen en de pijnappelklier. (Het interpreteren van optische zenuwsignalen is een functie van de middenhersenen). De pijnappelklier, die aan de bovenkant van de voorste hersenen ligt, is lichtgevoelig. Men vermoedt dat de pijnappelklier een overblijfsel is van een tweede paar ogen die een verre voorouder uit de lijn der gewervelde dieren had. Bij koi merkt de pijnappelklier veranderingen in daglengte en stimuleert ze de aanmaak van voortplantingshormonen in de paaitijd. De hypofyse produceert hormonen die de groei en de voortplanting stimuleren; de hypofyse heeft ook een stimulerende werking op andere klieren, bijvoorbeeld op de schildklier. De belangrijkste functie van de middenhersenen is het interpreteren van signalen die via de zenuwen binnenkomen, met name signalen die te maken hebben met beweging en de houding van de vis in het water. De middenhersenen fungeren ook als de 'zetel' van het geheugen. Boven op de middenhersenen bevinden zich twee ovale optische kwabben die zenuwprikkels uit de ogen interpreteren en zodoende belangrijk zijn voor het gezichtsvermogen. De functie van het verlengde ruggenmerg is onduidelijk; het verlengde ruggenmerg lijkt het coördinatiecentrum voor beweging, evenwicht en lichaamshouding.

Het ruggemerg
Het ruggenmerg is het achterste verlengde van de hersenen. Het strekt zich uit over bijna het gehele lichaam en is verbonden met veel van de belangrijke zenuwen. Zoals bij veel gewervelde dieren fungeert het ruggenmerg als 'doorgeefluik' voor zenuwimpulsen tussen het lichaam en de hersenen.

Het zenuwstelsel
Naast de hersenen en het ruggenmerg, ligt er een complex netwerk van zenuwen. Dit stelsel geeft zintuiglijke informatie, zoals gevoel, smaak en reuk door aan de hersenen en activeert de weefsels, klieren en spieren. Er zijn twee soorten zenuwstelsels: het autonome zenuwstelsel en het willekeurige zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt de 'onbewuste' activiteiten van organen als de darm, de kieuwen en bepaalde klieren. De vis heeft dus geen 'weet' van het functioneren van dit zenuwstelsel. Het willekeurige zenuwstelsel daarentegen geeft signalen door die bewuste activiteiten in gang zetten, zoals het samentrekken van spieren om een bepaalde beweging te maken.

De Koi
Bron:

Externe anatomie van de koi

Externe anatomie van de koiAnatomie is tak van de biologie die de structuur en de organisatie van organismen behandelt. De anatomie van de koi, als familie van de karper, is niet afwijkend van overige vissoorten. De externe anatomie van de koi wordt hieronder afgebeeld:

Anatomie van de koi

Baarddraden
Een koi bezit twee paar baarddraden van verschillende lengte. Deze bevinden zich aan beide zijden van de bek. Een kleine baarddraad bevindt zich naast de bovenlip; de grote bevindt zich ongeveer in de hoek van de bek. Het bezit van baarddraden is een belangrijke eigenschap om koi te onderscheiden van goudvissen, omdat deze geen baarddraden heeft. De baarddraden zijn bedekt met smaakpapillen, waardoor de koi letterlijk alles kan proeven wat in contact komt met de baarddraden.

Neusgaten
Aan beide zijden van de snuit bevinden zich twee neusgaten. De gepaarde neusgaten zijn met elkaar verbonden via een U-vormig buisje. Het water stroomt door het voorste neusgat naar binnen en door het achterste neusgat terug naar buiten. De onderkant van dit buisje bestaat uit een serie plooien, die bedekt zijn met reukreceptoren. Hierdoor is de koi in staat kleine hoeveelheden van bepaalde oplossingen in het water te traceren. Met betrekking tot voedselvoorziening is de reukzin van de koi nuttiger dan het gezichtsvermogen!

Ogen
Koi hebben voor vissen een goed gezichtsvermogen. De ogen bestaan uit kegeltjes en staafjes en zijn zo gestructureerd dat ze zowel kleur als zwart-wit kunnen waarnemen. Koi hebben een goed genoeg zicht om tekst op een blad papier te onderscheiden. Doordat koi in het water leven hebben zij geen nood aan beschermende oogleden. De positie van de ogen op het hoofd stelt ze in staat bijna 360 graden in het rond te kijken. Dit is bijzonder belangrijk voor de vissen om tijdens het eten vijanden te kunnen zien aankomen.

Kieuwdeksel Dit is een harde beenachtige plaat die het kieuwweefsel beschermt en het ademhalingsmechanisme regelt. Het deksel kan aan de onder -en de achterkant vrij bewegen en fungeert hierbij als een éénrichtingsklep. Hierbij kan er wel water uit de kieuwholte stromen, maar het weggestuwde zuurstofarme water kan niet terug de kieuwen in.

Vinnen 
Er kunnen zeven vinnen bij de koi onderscheiden worden, namelijk de rugvin, de anale vin, de staartvin, de borstvinnen (2) en de buikvinnen (2). De vinnen zijn voor de vis heel belangrijk om hun stabiliteit in het water te behouden, want vissen zwemmen met behulp van hun spieren. Het verhinderen van het kantelen gebeurt aan de hand van het spreiden van de rugvin en de anale vin. De borstvinnen en de staartvin dienen ervoor om te voorkomen dat de vis uit koers raakt. Een stilstaande beweging in het water kan bereikt worden door fijne bewegingen van de borstvinnen en de buikvinnen. Wanneer de vis water uit de kieuwen laat stromen, kunnen deze vinnen de stuwende beweging tegengaan.

Anus Net voor de anale vin zit de anus. De darm en het ovarium of de testikels komen hierin uit. Net voor de anus bevindt zich een kleinere opening, waar de urinebuizen van de nieren in uitmonden.

Zijlijnorgaan (laterale lijn)
Langs het midden aan beide zijden van de romp ligt een rij schubben. Iedere schub is voorzien van een porie, die via een klein buisje verbonden is met zenuwstelsel van de vis. Bij sommige koi (doitsu) vormt de zijlijn een duidelijke streep in het midden van de vis, van net achter het kieuwdeksel naar de staart. De tastcellen van de zijlijn tonen overeenkomsten met de cellen van het menselijk gehoor, maar er is nog steeds niet vastgesteld wat de vis met deze cellen werkelijk kan voelen. Het lijkt alsof de cellen gevoelig zijn voor beweging in het water, voor verstoringen en golven, zodat de vis hierdoor niet opbotst tegen andere objecten in de vijver. Naast de waarneming van geluiden, kan het zijlijnorgaan ook een drukverandering opmerken. Dankzij dit alles is de koi in staat om zich te oriënteren in het water.

Schubben 
Schubben bedekken de gehele oppervlakte van de vis. Iedere schub kan beschouwd worden als een heel dun buigzaam plaatje dat van bot-achtig materiaal is gemaakt. Aan de voorzijde zit de schub diep in de huid geworteld, en de achterzijde staat los en overlapt de voorzijde van de schub erachter. Deze manier van rangschikken kan u vergelijken met het overlappen van dakpannen. Bij een koi kunnen er twee verschillende schubpatronen opgemerkt worden, namelijk kan de vis geheel bedekt zijn met schubben, ofwel kunnen de schubben vergroot en gegroepeerd zijn langs de zijlijn aan de zijkanten van de vis, en hierbij ook gewoonlijk bij de rugvin en de anale vin. Het hele lichaam van de vis is bedekt door een slijmlaag. Dit slijm bevat een minimale antiseptische werking en wordt afgescheiden door speciale cellen in de huid. De slijmlaag geeft vissen hun karakteristieke slijmerigheid. Hierdoor kan een vis soepeler door het water voortbewegen!

San-nichi-kai

Hoewel de Japanse kwekers natuurlijk in een gezonde competitie-strijd zijn, wordt er geregeld samengewerkt om hun missie te volbrengen: de wereld voorzien van de best mogelijke nishikigoi als een vorm van kunst kenmerkend voor Japan.

San-nichi-kai is ontstaan in Niigata, de bakermat van de nishikigoi. In dit samenwerkingsverband werken verschillende koi-farms om de missie te volbrengen, als waardige opvolgers van de grondleggers van de samenwerking.

De missie, samenwerking en presentatie van de deelnemers is samengebracht op de website van Sannichikai. In mooi beeld en geluid presenteren de verschillende kwekers zich, temidden van hun geliefde Niigata. Een prachtig voorbeeld van de toewijding en betrokkenheid van de kwekers om ons als hobbyisten te verbazen! En ze verdienen er natuurlijk ook een boterham mee Winking.

Sannichikai

Groeifactoren: stress

Het metabolisme van de koi is beïnvloedbaar door stress. Bij een conditie van stress stijgt het basale metabolisme en verandert de verhouding tussen "anabolisme" en "katabolisme" onder invloed van de door de koi aangemaakte stresshormonen "adrenaline" en "cortisol".

Het basaal metabolisme (BM) is gedefinieerd als de calorieën die verbruikt worden wanneer de koi volledig in rust is. Er wordt in dit kader ook gesproken over de "energiebalans" waarbij anabolisme en katabolisme in evenwicht is:

 • Katabolisme is de afbraak van stoffen, waarbij energie vrijkomt. Dit is een vorm van verbranding (dissimilatie).
 • Anabolisme is de opbouw van stoffen, waarbij energie vastgelegd wordt (assimilatie)

Hoewel katabolisme en ananolisme tegenovergesteld zijn aan elkaar vinden ze beiden bijna altijd tegelijkertijd plaats, echter steeds in verschillende verhoudingen. Stress-situaties veroorzaken door de genoemde stresshormonen ongewenste veranderingen in deze balans. Hierdoor kunnen koi groeiachterstanden oplopen en daalt hun eetlust.

Groeifactoren: erfelijke eigenschappen

Een zeer belangrijk aspect voor de groei van een koi zijn de genetische eigenschappen die deze heeft meegekregen van zijn of haar ouders. Deze eigenschappen liggen vast in het DNA van de koi. Desoxybonucleïnezuur (goed opletten, Scrabblers...) of DNA is de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.

Een DNA-molekuul bestaat uit twee lange strengen (nucleotiden genoemd), die samen buigen tot een zogenaamde dubbele helix (bron: Wikipedia). Laten we het maar op de bekende "wokkelvorm" houden zoals in onderstaande afbeelding is afgebeeld:

DNA helix

In principe ligt het maximale groei-potentieel, de maximale lengte die een koi gedurende zijn of haar leven kan behalen, opgesloten in het DNA. Er is een kweker veel aan gelegen om bepaalde erfelijke eigenschappen, zoals groei, door te geven op jongbroed om zo zijn of haar nageslacht verder te optimaliseren. Voor een Japanse kweker is dit het levenswerk, en veel kwekers proberen door permanent te wisselen van kweekvissen (zogenaamde Oyagoi) stap voor stap het nabroed te verbeteren. Zo gebeurt dit ook met betrekking tot het maximaliseren van de groei, oftewel het vergroten van het groei-potentieel dat verankerd wordt in het DNA. Dit is ook de reden dan met name de Gosanke-groep de laatste jaren steeds en steeds grotere exemplaren voortbrengt, vanwege de hoge waardering voor deze variëteiten wordt er enorm veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van het groeipotentieel (en huidkwaliteit) hiervan. Vanuit dit oogpunt wordt ook wel gesproken over een bloedlijn, een "stempel" van de kweker die een afspiegeling is van zijn deskundigheid en innovativiteit met betrekking tot het kweken van hoogwaardige en grote nishikigoi. Is een kweker in staat om dit groeipotentieel te laten vergezellen van een optimale huidkwaliteit op dat moment, dan heeft u te maken met een grootmeester op dit gebied. Dit is voor zeer weinig kwekers weggelegd.

Het betekent ook niet dat het zomaar voor iedere koi is weggelegd dat deze een lengte van bijvoorbeeld 1.00 meter of zelfs meer bereikt. Sterker nog, de gemiddelde hobbyist mag zeer tevreden zijn als zijn of haar koi de lengte van 70 centimeter mag bereiken. Dit maakt de hobby ook zo uitdagend, een betreffende koi kan genetisch mogelijk wel een maximale lengte kunnen bereiken van bijvoorbeeld 90 centimeter, maar dat betekent op geen enkele manier dat dit ook zomaar zal gebeuren! De maximale lengte die is vastgelegd in het DNA is ALLEEN bereikbaar voor een hele kleine groep aan koi die gedurende hun ontwikkeling in optimale omstandigheden hebben kunnen leven waarbij elke groeifactor optimaal benut kan worden gedurende de ontwikkeling van de koi. Voor een gemiddelde hobbyist zijn dit omstandigheden waar alleen van gedroomd kan worden vanwege budgettaire, technische of andere beperkingen zoals gebrek aan waterkwaliteit, temperatuur, zuurstof of goede voeding.

Indien het uw wens is om koi echt groot te laten worden, dan is het van groot belang om inzicht te hebben in het gebruikte ouderpaar van de betreffende kweker. Immers, de genen van deze koi zijn overgedragen aan uw mogelijke aankoop en veel van het maximaal haalbare is genetisch vastgelegd in het nageslacht. Vraag uw dealer dus altijd om gegevens betreffende bloedlijn of ouderpaar want dit kan u inzicht verschaffen in de mogelijkheden van uw aankoop. Het is daarna geheel aan u om het pad daar naartoe dan ook optimaal aan te bieden! Zonder dergelijke gegevens kan ook natuurlijk, maar past u op voor impliciete verwachtingen bij uw koi, zelfs bij koi waarvan de potentie kan worden "vastgesteld" is de route daar naartoe voorzien van allerlei wegopbrekingen, doodlopende straten en remmende obstakels.

Groeifactoren: waterkwaliteit

Als vis zwemt uw koi in de externe omstandigheden die u deze als eigenaar aanbiedt: het water in uw vijver. Het is van evident belang dat uw waterkwaliteit van onberispelijke orde is, en dan ook nog het gehele jaar door.

Omdat waterkwaliteit gezien kan worden als de basis van elke ontwikkeling van koi is hiervoor een separate plank in de bibliotheek ingericht: waterkwaliteit. Op deze plank vindt u allerlei artikelen die te maken hebben met optimale waterkwaliteit!

Groeifactoren: voeding

Goede voeding op het juiste moment in het seizoen is van essentieel belang om het beste uit uw koi naar boven te halen. Het maken van een uitgebalanceerd koivoeder vereist onderzoek, kwaliteitscontrole en evaluatie. Omdat een koi koudbloedig is, en daarmee de efficiëntie en effectiviteit van zijn interne huishouding (metabolisme) afhankelijk is van temperatuur, is een permanent uitgebalanceerd dieet noodzakelijk.

Het onderwerp "voeding" is dermate complex dat hiervoor een separate plank in de bibliotheek is ingericht, die u hier kunt vinden.

Groeifactoren: zuurstof

Zonder zuurstof leeft niets
Zuurstof is een chemisch element met symbool "O" en komt in samengestelde vorm onder andere voor in de licht die wij inademen en in water (H2O). Koi kunnen niet leven zonder zuurstof, en dus is het zuurstofgehalte van uw vijver van groot belang. Aangezien koi geen longen hebben gebruiken ze de kieuwen om hun lichaam te voorzien van het noodzakelijke zuurstof voor de interne chemische processen.

De mate van opgesloste zuurtsof in water (DO-waarde, "Dissolved Oxygen") legt banden aan de maximale groei van een koi gedurende het groeiseizoen. Een gezond zuurstofniveau ligt minimaal tussen de 5 en 6 ppm (" parts per million") en is meetbaar te maken met een zogenaamde DO-meter. Onder water is de hoeveelheid aanwezige zuurstof echter vele malen lager dan in de buitenlucht, terwijl alle levende organismen als onze koi (maar ook bacteriën en dergelijke) in felle concurrentiestrijd zijn om deze beperkte hoeveelheid. Het is dan ook van groot belang om het zuurstofniveau in uw vijver optimaal te houden, de reden waarom praktisch iedere koi-vijver extreem wordt belucht!

Ook de natuur kan onze gewenste hoeveelheid zuurstof erg beïnvloeden in de vorm van algen. Middels fotosynthese produceren algen (en planten) gedurende de dag zuurstof maar verbruiken dit dan ook weer in de nacht! Neemt u dan ook meteen kennis van de wetenschap dat warm water nu eenmaal minder zuurstof kan bevatten dan koud(er) water, en u begrijpt waarom op een vroege zomerochtend rond zonsopkomst ieder jaar weer vele koi het loodje leggen!

Verschillende onderzoeken en praktijkresultaten tonen aan dat koi bij hogere zuurstofniveaus beter groeien, langer leven en ook een verbetering van huidkwaliteit (kunnen) tonen. Daarnaast werkt een biologisch filter ook beter bij aanwezigheid van voldoende zuurstof, ook de bacteriën voor de nitrificatie verbruiken zuurstof in hun nuttige werk. Zuurstofinbreng middels beluchting is dan ook geen luxe maar een noodzakelijke toepassing op een koi-vijver!

Groeifactoren: hormonen

De groeisnelheid van een koi is begrensd en hierbij spelen hormonen een belangrijke rol. Naast eigen beperkingen, vastgelegd in het genetische materiaal, worden ook beperkingen gelegd door de omgeving die van directe invloed zijn op de groei van koi.

Groeihormonen
De groei van een koi begint direct na de bevruchting. Deze groei wordt aangestuurd door de ontwikkeling van groeihormonen. Zonder deze hormonen zou geen enkele groei te realiseren zijn, dus is het zaak om middels passende voeding het optimale uit deze aanwezige groeihormonen te halen. Zij stellen als het ware een bovengrens aan het maximaal haalbare, het is aan de koihouder om deze te benaderen!

De productie van groeihormonen is gedurende de eerste drie tot vier levensjaren maximaal en het groeipotentieel van de koi is dan ook in deze jaren het meest optimaal. Daarna nemen de hoeveelheid groeihormonen af en dus ook de groeimogelijkheden. Het is om deze reden dat de basis van een Jumbo-koi gelegd moet worden in de eerste vier levensjaren van de koi. Daarna zal deze nog wel groeien maar beduidend langzamer. Wordt het volle potentieel in de eerste vier jaren niet benut, dan zal ook de maximaal haalbare lengte van deze koi, zoals vastgelegd in het genetische materiaal geërfd van de ouders, niet worden gehaald. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom tosai (eenjarige koi) in dat levensjaar geen rustperiode wordt gegund en middels verwarmen van het water het potentieel maximaal wordt uitgenut.

Feromonen
Elke koi maakt dus groeihormonen aan om zelf te kunnen groeien. Daarnaast maken koi ook hormonen aan om hun omgeving te beïnvloeden, zijnde de feromonen. Dit zijn als het ware "signaalstoffen" en zijn van groot belang bij de (onbewuste) communicatie tussen dieren. Deze feromonen werken voornamelijk op organismen van dezelfde soort. Wat u zich misschien niet bewust bent is dat uw selectie van uw ideale partner primair gebeurt op basis van feromonen, die waargenomen worden in de neus! Het is om deze redenen dat u iemand zomaar voorbij kan lopen en twee meter verder uw kans beproeft Winking.

Uitgescheiden feromonen blijken, in verhoogde concentratie, te leiden tot beperkende groei in onze vijvers. Om deze concentratie te verlagen of laag te houden zult u uw toevlucht moeten zoeken tot extra waterwissels of de inzet van additionele filtering in de vorm van actieve kool of toepassen van ozon.

Groeifactoren: temperatuur

Een koi is koudbloedig, en zijn of haar metabolisme is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Om een koi optimaal te laten groeien is een optimale temperatuur nodig.

Dit thema-artikel begint voor de verandering eens met de conclusie, omdat iedere hobbyist eigenlijk wel weet dat groei voornamelijk gesignaleerd wordt in de warmste maanden van de maand, en in de winter deze praktisch tot stilstand komt. Er is dus een ieder geval een verband tussen (water-)temperatuur en groei. Wat dat betreft is er toch een belangrijke afwijking ten opzichte van bijvoorbeeld mensen, wij groeien zowel in de zomer als in de winter even hard. Dit komt omdat wij warmbloedige "dieren" zijn, een benaming voor alle levende wezens die hun lichaamstemperatuur op een vaste temperatuur kunnen houden en daarmee hun lichaam optimaal kunnen laten functioneren. Een koi is koudbloedig, wat niets anders betekent als dat het zelf geen lichaamswarmte kan produceren. Er zijn ook vele organismen die niet zo 1-2-3 zijn toe te wijzen aan koud- of warmbloedige wezens, je mag stellen dat voor sommige organismen beide termen van toepassing zijn.

Er is een directe relatie tussen temperatuur en metabolisme. Metabolisme wordt ook wel "stofwisseling" genoemd (vanuit het Grieks" "metabolosmos" = verandering of omzetting") en is het geheel aan biochemische processen die plaatsvindt in cellen en organismen. De stofwisseling heeft onder andere de volgende functies (Bron: Wikipedia):

 • de aanmaak van reservestoffen
 • de opname van stoffen
 • het vrijmaken van energie uit onder andere opgenomen stoffen
 • het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle processen
 • het verwerken van afvalstoffen
 • een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren

Feitelijk betekent dit dat de koi, als koudbloedig dier, afhankelijk is van zijn omgevingstemperatuur om aangeboden voedingsstoffen optimaal te kunnen benutten. Andersom geldt ook, namelijk dat als wij geen rekening houden met de omgevingstemperatuur we mogelijk een overschot aan voedingsstoffen aanbieden die de koi onmogelijk kan opnemen. Deze conclusie ligt ten grondslag aan het bestaan van seizoens-voeding die is afgestemd op seizoenen! Immers, een teveel aan voedingsstoffen (idealiter eiwitten en vetten) die niet opgenomen kan worden door beperkingen veroorzaakt door lagere temperaturen belasten de leefomgeving van de koi dermate dat een overschot leidt tot een verslechterde waterkwaliteit. Het is dus een goed idee om de voeding en haar voedingsstoffen aan te passen aan de watertemperaturen.

Het is dus een gevoelig samenspel tussen temperatuur, metabolisme een aanbod van voedingsstoffen dat bepaalt in hoeverre een koi de mogelijkheid geboden kan worden om optimaal te groeien. Uit onderzoeken is gebleken dat het metabolisme van een koi optimaal functioneert tussen de 22 en 28 graden. De enzymatische activiteit, de katalysator van de biochemische processen bij het opnemen van voeding in de darmen, is op die temperaturen het hoogst. Daaronder functioneert het minder, en ook daarboven gaat hun werking snel achteruit (degeneratie).

Met onze kwakkelende zomers met vaak niet al te extreme watertemperaturen is het het overwegen waard om gedurende de zomermaanden uw vijver te verwarmen naar een temperatuur rond de 24-26 graden. Daarmee haalt u in een groeiseizoen het maximale uit het groeipotentieel van uw koi!