allerlei dingetjes die ertoe doen

metabolisme

Overplaatsen van koi en metabolisme

Veel hobbyisten vragen zich af wat de invloed van de watertemperatuur nu precies is wanneer koi overgeplaatst moeten worden. Met name in het vroege voorjaar of late najaar kunnen er snel grote verschillen in watertemperatuur zijn, en de meeste hobbyisten weten dat die temperatuur iets te maken heeft met het wel of niet verantwoord kunnen overplaatsen van een koi. Toch zijn dit ook de perioden dat men graag koi overplaatst. In het voorjaar mag je je koi eindelijk ophalen bij de dealer na een lange overwintering na aankoop, of aan het einde van het seizoen heb je je droomkoi voor een goede prijs kunnen bemachtigen. Als dat het geval is, dan is het wel goed om in ieder geval te weten wat de spelregels zijn bij het overplaatsen met betrekking tot de watertemperatuur.

Allereerst is het van belang te onderkennen dat een koi “koudbloedig” is. Dit betekent dat de werking van zijn of haar lichaam afhankelijk is van de omgevingstemperatuur, een koudbloedig dier is niet in staat om zelf lichaamswarmte te creëren. Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos" = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen (Bron: wikipedia), en er is een directe relatie tussen het metabolisme en de koudbloedigheid van een vis. Bij koude(re) temperaturen werkt het metabolisme in een lagere versnelling dan bij warme temperaturen. Dat is ook meteen de reden waarom een koi niet zo goed kan omgaan met acute temperatuurswisselingen: het lichaam is in evenwicht behorende bij een bepaalde temperatuur en wordt door grote schommelingen steeds genoodzaakt zich aan te passen. Deze aanpassingen van het metabolisme kosten energie en tijd, en heeft invloed op het gedrag en gezondheid van de koi. Grote temperatuurswisselingen worden bijvoorbeeld ook vaak geassocieerd met een uitbraak van witte stip ten teken dat de weerstand van de koi beïnvloed is. En deze associatie is niet ten onrechte, want deze parasiet is er als de kippen bij als een koi een metabolisme-storing te verwerken krijgt door een onzorgvuldige overplaatsing!

Wanneer het metabolisme met dezelfde snelheid omhoog als omlaag zou zijn is er niet zoveel aan de hand. Echter, het versnellen van het metabolisme is voor een koi veel makkelijk te realiseren dan het vertragen. Oftewel, als je een koi overzet van koud naar warm dan is deze veel beter in staat zich daarop aan te passen dan andersom! Dat is belangrijk om te weten, want het betekent:

  • wanneer je van koud naar warmer water verplaatst, dan mag het verschil in temperatuur gerust oplopen naar 4-6 graden
  • wanneer je van warm naar kouder water verplaatst, houdt dan een maximaal verschil van twee graden aan (vuistregel)

Je zou het kunnen vergelijken met een auto die volgas op de snelweg rijdt met een constante snelheid, en deze auto opeens een hogere topsnelheid krijgt aangeboden. De auto zal gaan accelereren, en uiteindelijk deze snelheid weer bereiken zonder een centje pijn. Maar stel je nu eens voor datzelfde auto opeens een lagere topsnelheid krijgt: deze moet dan acuut de ankers uitgooien, de bestuurder hangt in de gordel, de boodschappen schieten van de achterbank af, kortom…. dat wil je graag voorkomen! Niet teveel aan die topsnelheid van een rijdende auto sleutelen dus als je van plan bent deze te verlagen 😉.

In alle gevallen geldt dat je de koi wel even een gewenningsperiode moet geven, en dat doe je bij voorkeur door bijvoorbeeld de transportzak op het water te laten drijven waar je deze gaat plaatsen. De temperatuur van het transportwater neemt zo geleidelijk de temperatuur van het doelwater aan. Wanneer dat niet lukt of kan plaats de koi dan in een bowl en voeg langzaam vijverwater bij zodat deze gewenning rustig gaat. Voorkomen van verschillen is hierbij beter dan genezen, doe dit rustig aan. Wanneer nood echt wet moet breken (bijvoorbeeld in een noodsituatie), neem dan bewust het risico en laat u niet overvallen of verrassen door aanpassingsproblemen. Zorg er eerst voor dat uw koi weer een op een veilige plek zitten, en handel eventuele gevolgen daarna af.

Koi acclimatiseren vanwege metabolisme

Maak hierbij niet de klassieke denkfout dat gedurende bovenstaande gewenningsperiode het metabolisme zich al heeft aanpast, dat kan soms echt wel enkele dagen duren. Vaak zie je wanneer koi op kouder water geplaatst worden deze wat latent kan wezen, een beetje afwezig en niet geïnteresseerd. De omgevingstemperatuur dwingt het lichaam in een lagere versnelling maar de complete stofwisseling moet daardoor afgeremd worden, en dat proces kost tijd. Gun jezelf deze tijd, en doe het met beleid. Je zult zien dat het verplaatsen van koi dan ook prima mogelijk is, zelfs met koude temperaturen.

Groeifactoren: stress

Het metabolisme van de koi is beïnvloedbaar door stress. Bij een conditie van stress stijgt het basale metabolisme en verandert de verhouding tussen "anabolisme" en "katabolisme" onder invloed van de door de koi aangemaakte stresshormonen "adrenaline" en "cortisol".

Het basaal metabolisme (BM) is gedefinieerd als de calorieën die verbruikt worden wanneer de koi volledig in rust is. Er wordt in dit kader ook gesproken over de "energiebalans" waarbij anabolisme en katabolisme in evenwicht is:

  • Katabolisme is de afbraak van stoffen, waarbij energie vrijkomt. Dit is een vorm van verbranding (dissimilatie).
  • Anabolisme is de opbouw van stoffen, waarbij energie vastgelegd wordt (assimilatie)

Hoewel katabolisme en ananolisme tegenovergesteld zijn aan elkaar vinden ze beiden bijna altijd tegelijkertijd plaats, echter steeds in verschillende verhoudingen. Stress-situaties veroorzaken door de genoemde stresshormonen ongewenste veranderingen in deze balans. Hierdoor kunnen koi groeiachterstanden oplopen en daalt hun eetlust.

Groeifactoren: voeding

Goede voeding op het juiste moment in het seizoen is van essentieel belang om het beste uit uw koi naar boven te halen. Het maken van een uitgebalanceerd koivoeder vereist onderzoek, kwaliteitscontrole en evaluatie. Omdat een koi koudbloedig is, en daarmee de efficiëntie en effectiviteit van zijn interne huishouding (metabolisme) afhankelijk is van temperatuur, is een permanent uitgebalanceerd dieet noodzakelijk.

Het onderwerp "voeding" is dermate complex dat hiervoor een separate plank in de bibliotheek is ingericht, die u hier kunt vinden.

Groeifactoren: temperatuur

Een koi is koudbloedig, en zijn of haar metabolisme is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Om een koi optimaal te laten groeien is een optimale temperatuur nodig.

Dit thema-artikel begint voor de verandering eens met de conclusie, omdat iedere hobbyist eigenlijk wel weet dat groei voornamelijk gesignaleerd wordt in de warmste maanden van de maand, en in de winter deze praktisch tot stilstand komt. Er is dus een ieder geval een verband tussen (water-)temperatuur en groei. Wat dat betreft is er toch een belangrijke afwijking ten opzichte van bijvoorbeeld mensen, wij groeien zowel in de zomer als in de winter even hard. Dit komt omdat wij warmbloedige "dieren" zijn, een benaming voor alle levende wezens die hun lichaamstemperatuur op een vaste temperatuur kunnen houden en daarmee hun lichaam optimaal kunnen laten functioneren. Een koi is koudbloedig, wat niets anders betekent als dat het zelf geen lichaamswarmte kan produceren. Er zijn ook vele organismen die niet zo 1-2-3 zijn toe te wijzen aan koud- of warmbloedige wezens, je mag stellen dat voor sommige organismen beide termen van toepassing zijn.

Er is een directe relatie tussen temperatuur en metabolisme. Metabolisme wordt ook wel "stofwisseling" genoemd (vanuit het Grieks" "metabolosmos" = verandering of omzetting") en is het geheel aan biochemische processen die plaatsvindt in cellen en organismen. De stofwisseling heeft onder andere de volgende functies (Bron: Wikipedia):

  • de aanmaak van reservestoffen
  • de opname van stoffen
  • het vrijmaken van energie uit onder andere opgenomen stoffen
  • het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle processen
  • het verwerken van afvalstoffen
  • een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren

Feitelijk betekent dit dat de koi, als koudbloedig dier, afhankelijk is van zijn omgevingstemperatuur om aangeboden voedingsstoffen optimaal te kunnen benutten. Andersom geldt ook, namelijk dat als wij geen rekening houden met de omgevingstemperatuur we mogelijk een overschot aan voedingsstoffen aanbieden die de koi onmogelijk kan opnemen. Deze conclusie ligt ten grondslag aan het bestaan van seizoens-voeding die is afgestemd op seizoenen! Immers, een teveel aan voedingsstoffen (idealiter eiwitten en vetten) die niet opgenomen kan worden door beperkingen veroorzaakt door lagere temperaturen belasten de leefomgeving van de koi dermate dat een overschot leidt tot een verslechterde waterkwaliteit. Het is dus een goed idee om de voeding en haar voedingsstoffen aan te passen aan de watertemperaturen.

Het is dus een gevoelig samenspel tussen temperatuur, metabolisme een aanbod van voedingsstoffen dat bepaalt in hoeverre een koi de mogelijkheid geboden kan worden om optimaal te groeien. Uit onderzoeken is gebleken dat het metabolisme van een koi optimaal functioneert tussen de 22 en 28 graden. De enzymatische activiteit, de katalysator van de biochemische processen bij het opnemen van voeding in de darmen, is op die temperaturen het hoogst. Daaronder functioneert het minder, en ook daarboven gaat hun werking snel achteruit (degeneratie).

Met onze kwakkelende zomers met vaak niet al te extreme watertemperaturen is het het overwegen waard om gedurende de zomermaanden uw vijver te verwarmen naar een temperatuur rond de 24-26 graden. Daarmee haalt u in een groeiseizoen het maximale uit het groeipotentieel van uw koi!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.