allerlei dingetjes die ertoe doen

De gevaren van een mudpond

De Japanse mudpond, een vijver met een kleiachtige bodem, wordt verantwoordelijk geacht voor de magie die de Japanse kwekers uithalen met hun koi. Als lelijke eendje erin en als een ontluikende mooie zwaan weer worden geoogst tijdens de "Ikeage", het is een droom van iedere koi-liefhebber dat eenzelfde effect gebeurt in de tuinvijver. Helaas, de waarheid is hard en zelden lukt het ons om een koi zijn/haar potentie in te kunnen laten lossen. Nee, daarvoor moeten we bij de Japanners zijn, hun mudponds zijn een veilig onderkomen voor een zorgeloze ontwikkeling! Helaas te mooi om waar te zijn, een mudpond is niet geheel zonder gevaren en voor de Japanners gedurende het zomerseizoen een permanente bron van zorg.

Japanse mudponds Yamakoshi

Open omgeving


In Niigata, een bergachtige omgeving omgeven door de heuvels van Yamakoshi, is werkelijk geen enkel plekje onbezet en in gebruik om te wonen of te kweken. Op berghellinkjes vindt men overal de mudponds. Er is dan ook weinig bescherming mogelijk tegen gevaren van buitenaf, de mudponds zijn vrij te betreden. Niet zelden vallen koi, mede vanwege de vaak beperkte diepte van mudponds, ten prooi aan roofdieren op land en in de lucht die er met een smakelijk maar duur hapje vandoor gaan. Japan kent vele roofdieren en gelukkig weinig dieven, maar de open omgeving zijn wat dat betreft wel een gevaar voor de ijver van de kweker. Ook in Japan worden mudponds waar mogelijk overspannen met netten of visdraden, of wordt een net gezet rondom de mudpond om in ieder geval wat gevaar af te kunnen wenden. Maar dit is zeker niet overal mogelijk.

Controleerbaarheid


De open omgeving zou in principe een voordeel moeten zijn voor de controleerbaarheid, maar Niigata is wat dat betreft speciaal. Veel kleine bergjes en slingerwegen, als je even het gas intrapt wordt je draaierig op de maag. Bij iedere bocht wijzigt het aangezicht, en is weer wat nieuws te zien. Voor de bezoeker een zeer leuke ervaring, maar voor de kwekers een groot probleem omdat er geen fatsoenlijk toezicht mogelijk is op de eigen mudponds. Deze zijn namelijk in het gehele gebied verspreid en kunnen ver uit elkaar liggen. Ook in wat afgelegen gebieden, want ook Japanse kwekers hebben geheimen die zij graag beschermen op afgelegen plaatsen.

In het groei-seizoen rijden de Japanners dan ook af en aan met hun kleine "Kei trucks" (Japanse mini-truck), over de smalste paadjes op weg naar meer-dagelijkse controles van de mudponds. En deze truck zijn niet voor niets zo klein, de begaanbaarheid van het gebied is beperkt en de paden naar de mudponds over het algemeen erg smal en gevaarlijk ver weg van de openbare weg.

Rendement


Je zou zeggen dat een mudpond toch ieder jaar een bepaald voorspelbaar "rendement" op moet kunnen leveren qua groei en ontwikkeling, maar niets is minder waar! Soms is een mudpond een seizoen opeens niet rendabel en valt het tegen, en soms is de ene mudpond gewoon beter dan de ander. Kwekers hebben zelfs voorkeur voor een bepaalde mudpond als het gaat om ontwikkeling van een varieteit, zo zijn er verschillende kwekers die altijd in dezelfde mudpond bijvoorbeeld Kohaku plaatsen omdat Showa niet goed tot ontwikkeling wil komen. En dan is er ook nog het fenomeen dat wij in principe ook kennen: 10 meter verderop kan het heel anders zijn. Wie kent niet de problemen van bijvoorbeeld algen terwijl de vijver van de buurman daar geen last van heeft. Het rendement kan ook van jaar tot jaar (erg) verschillen waardoor het nooit zeker is of de maximale potentie is benut dat seizoen!

Waterkwaliteit


Je zou verwachten dat de waterkwaliteit in de mudponds van onberispelijke kwaliteit is. In principe is dat ook zo, natuurlijke verversing in combinatie met erg lage bezettingen garanderen een grote hoeveelheid natuurlijk voedsel en een lage vervuilingsgraad. Toch schuilen er grote gevaren in de waterkwaliteit zelf. De TDS-waarde van Japanse wateren is veel lager dan de waardes die wij kunnen bieden zonder extra mechanisme hulpmiddelen als omgekeerde osmose. Expliciet is er zeer weinig bufferend vermogen van het water, de KH-waarde is extreem laag en een pH-crash is een permanent gevaar. Veel kwekers gebruiken oesterschelpen om bufferend vermogen te houden om een dodelijke pH-crash te voorkomen, deze geven carbonaten af om de waarde aan te vullen. De schommelende pH-waarden kunnen grote schade toebrengen aan de algehele huidkwaliteit van de koi!

Temperatuur


Japan kent (erg) koude winters en hete zomers. Midden in de zomer kan de temperatuur van het water oplopen naar extreme waardes. Onderstaande afbeelding laat de gemiddelde dag- en nachttemperatuur zien waarbij met name de maanden juli en augustus extreem warm zijn:

Temperatuur in Niigata

Wanneer het water warmer wordt kan dit minder zuurstof bevatten, en zonder voldoende zuurstof kan geen enkel organisme leven! In de zomer is extra beluchting met stromings- en luchtpompen dan ook geen overbodige luxe en een noodzakelijkheid. Aangezien Niigata een klein en ergens ook onontgonnen gebied is staan de stopcontacten niet op iedere hoek van de mudpond! Dieselaggregaten of andere oplossingen, technische hulpmiddelen die storingen kunnen vertonen waardoor de zuurstofvoorziening stokt, staan dan ook opgesteld...

Tevens kan gesteld worden dat het metabolisme van de koi het beste werkt rond een water-temperatuur van 24 graden. Stijgt de temperatuur verder, dan ontneemt dat de koi de eetlust en wordt deze lusteloos met alle gevolgen voor de ontwikkeling van dien! Die hoge temperaturen zijn niet altijd wenselijk en de kweker heeft geen enkele mogelijkheid om deze te sturen en is aan de natuur overgeleverd. Effectief kan de kweker in de maanden mei, juni en september optimaal gebruik maken van de mudpond!

Regenseizoen


Een erg gevaarlijke periode is de maand juli, deze maand is weliswaar warm maar is een echte regenmaand! De zure regen valt met bakken naar beneden, waarbij er een permanente aanslag plaatsvindt op de pH-waarde (die gaat naar beneden, zeker wanneer er geen bufferend vermogen is). Onderstaande afbeelding toont de gemiddelde hoeveelheid regen waar deze piek in de maand juli eenvoudig te herkennen is:

Neerslag gemiddelden in Niigata

Deze periode is dan ook berucht en kan vele sterfte veroorzaken. De kwekers zijn gedurende deze maand nog vaker aan de randen van de mudponds te vinden om controle uit te oefenen en in te grijpen met hun oesterschelpen indien dit nodig is.

Samenvattend


Als hobbyisten denken we vaak dat deze mudponds een ideale omgeving zijn om koi groot en mooi te krijgen, maar het tegendeel is misschien wel waar. Van de vijf a zes maanden dat een koi in de mudpond verblijft zijn hoogstens drie maanden te onderscheiden dat een mudpond maximaal rendement oplevert! De overige periodes staan de koi bloot aan allerlei gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. Weersinvloeden, dreigende pH-crashes, extreme watertemperaturen en natuurlijke vijanden stellen de koi permanent aan gevaar bloot. Alleen de kennis en inzicht van de kweker kan middels heel hard werken voorkomen dat het visje wat wij scheppen bij onze dealer zo mooi heeft kunnen worden. Ligt u dus zomers lekker bij de vijver met een biertje in de hand te genieten, bedenk dan dat er tegelijkertijd aan de andere kant van aardbol kleine Japannertje keihard werken om u deze luxe te gunnen!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.