allerlei dingetjes die ertoe doen

Japanse verwarring: van koi naar koikarpers

In de Nederlandse spreektaal worden voor Nishikigoi, de gekleurde variant van de karper die wij kennen als Koi, verschillende benamingen gebruikt:

  • Koi (enkelvoud)
  • Kois (meervoud)
  • Karper (als familie van)
  • Koikarper (als enkelvoudige aanduiding van de familie)
  • Koikarpers (meervoudige aanduiding)

Nu is Nederlands een ingewikkelde taal, en bovenstaande benamingen bestaan mogelijk uit synoniemen en verkeerde samenvoegingen. De oorsprong daarvan is gelegen in de Japanse taal, een taal die al vele eeuwen oud is en voor Europeanen niet eenvoudig te leren is. De grammatica van het Japans is zowel ten opzichte van die van de Indo-Europese talen als die van alle isolerende talen zoals de Chinese talen behoorlijk anders. Dit verklaart deels waarom het leren van Japans door sprekers van een westerse taal als Nederlands of Engels vaak als een grote uitdaging wordt ervaren. Objectief gezien kan de Japanse grammatica op het eerste gezicht nog relatief eenvoudig lijken, maar er zit een flink aantal haken en ogen aan (Bron: Wikipedia).

Syntax
Het Japans is een overwegend analytische taal. Een belangrijk kenmerk is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen enkelvoud en meervoud. Ook geslacht speelt geen rol binnen de grammatica. Daarnaast worden onderwerpen vaak in zinnen weggelaten, wat tot vreselijke verwarring kan leiden indien men een gesprek niet van begin tot eind volgt.

Opvallend is dat men met een enkel woord dus 1 of meerderen kan aanduid worden. Dat is interessant, want dat betekent dat "Koi" dus zowel enkelvoudig als meervoud is! Oftewel, één koi, twee koi…. "kois" is echter wel een woord wat vaak gebezigd wordt in de spreektaal.

Hoe zit het dan met "koikarper"? Het woord "koi" refereert naar het Japanse "Nishikigoi" wat "gekleurde karper" betekent. Iemand die praat over een "koikarper" heeft blijkbaar de noodzaak om het woord "karper" kracht bij te zetten door het tweemaal te zeggen 😉. Vanuit de Japanse taal beredeneerd zijn bovenstaande benamingen alle 5 gedekt door het simpele woord "KOI". En dan zeggen ze dat Japans een moeilijke taal is, wij hebben er vijf verschillende benamingen voor….!!

Blijkbaar is er maar één manier om uit deze grammaticale impasse te komen, en dat is de Dikke van Dale te raadplegen, het woordenboek der Nederlandse taal. Deze stelt:

De daadwerkelijk taalkundige correctheid

De Dikke heeft altijd gelijk natuurlijk, maar persoonlijk geef ik toch de voorkeur aan de simpelheid van de Japanse taal en laat ik de Dikke deze keer links liggen. "KOI", dat klinkt toch als muziek in de oren? Daar kun je nog vier varianten bij verzinnen maar mooier wordt het niet!!

Vochtvrij houden van voerautomaten

Elk hobbyist die weleens koi wilt laten opgroeien komt op een gegeven moment een generiek probleem tegen. Om koi goed te laten ontwikkelen is een goede groeitemperatuur benodigd, deze ligt idealiter tussen de 22-26 graden. Gapende bekken zijn gegarandeerd, ver opengesperd en smekend om voer, want die temperatuur bezorgt de koi een optimaal metabolisme en dus is de honger groot. Echter, hoge watertemperaturen zorgen ook voor een bovenmatige verdamping, waarbij water in gasvorm gaat en neerslaat op alles wat het tegenkomt. U raadt het al, het met zorg droog bewaarde voer en de automaat zelf valt ten prooi aan het vocht met alle gevolgen van dien.

Probleem


Dit fenomeen is met name funest voor het voer zelf, maar zeker ook voor de voerautomaten die gebruikt worden om de koi verdeeld over de dag te voorzien in de voedingsbehoefte. Is dat dan niets aan te doen? Eigenlijk wel, en het is een simpele oplossing die eenvoudig gerealiseerd kan worden!

Oplossing


Door in de mond/uitgang van de voerautomaat een luchtslangetje aan te brengen realiseert men zeer een eenvoudig een luchtstroming uit de voerautomaat die het binnendringen van de warme, vochtige lucht volledig uitsluit: uw voerautomaat blijft in goede conditie, het voer is en blijft droog, en het wordt op de koop toe ook geen geklieder met stinkend samengeklonterd “stuifsel”.

Benodigdheden


Wat is hier voor nodig:
  • een kraantje dat instelbaar is qua lucht. Dit is nodig wanneer u een aftakking maakt op een bestaande luchtleiding omdat anders de druk in die leiding zou wegvallen en het kraantje als uitlaat gaat dienen. Er is maar heel weinig lucht nodig, net genoeg om een barrière te vormen. Het voorbeeld op de foto hieronder is voorzien van een schroefdraad wat makkelijk werkt (iets kleiner boren), Waar in de uitgang u dit kraantje aanbrengt is niet zo belangrijk, de ontsnapte lucht zorgt al snel voor een ondoordringbare barrière voor de opstijgende damp, en met het kraantje kunt u dit eenvoudig regelen!
  • een luchtpompje met lage capaciteit. In veel gevallen is het eenvoudig om een aftakking te maken van een bestaande beluchting op de vijver. Anders zijn er bij uw koi- of aquarium-leverancier legio mogelijkheden voor weinig geld, waarbij de gevorderde internetter op Ebay, AliExpress of elders snel een oplossing zal vinden
  • een stukje luchtslang om het kraantje en de luchtpomp te verbinden.

Het resultaat


Dat mag er zijn, en garandeert jaren plezier van uw automaat! Natuurlijk kan deze nog altijd defect gaan, maar dit zal dan niet meer veroorzaakt worden door een vochtige kolom van opstijgende, warme lucht.

Beluchting op een voerautomaat

Vererving van eigenschappen

De basis van de koi-industrie is reeds aan het einde van de 19e eeuw gelegd, en sinds die tijd is de ontwikkeling van koi met sprongen vooruit gegaan. Soms door middel van een revolutie, maar vaker door middel van een evolutie waarbij een kweker op basis van ambacht en inzicht verschillende koi blijft kruisen om eigenschappen te verbeteren. Uiteindelijk zou een dergelijk prval. Natuurlijk profiteren wij allen van deze inspanningen, maar het is een ongeschreven wet dat er bij een kweek verschillende gradaties koi uitgebroed worden en zelfs een zeer grote hoeveelheid de eerste selectieronden niet eens haalt! De centrale vraag is nu in hoeverre een kweker in staat de kwaliteit van een koi te borgen in het nageslacht, en wel door middel van vererving van gewenste kenmerken. Vererving is hierbij het proces waarbij gewenste kenmerken van de ouders worden doorgegeven aan het nageslacht.

Wetten van Mendel


Ruim honderd jaar geleden nam de interesse in vererving, het doorgeven van eigenschappen aan nazaten, een vlucht. Een Oostenrijkse monnik, Gregor Mendel, begon notities bij te houden van experimenten bij het kruisen van verschillende soorten erwten en andere tuinplanten. Door de jaren heen begon hem duidelijk te worden dat door het kruisen en herkruisen van planten zich een duidelijk patroon van gelijkheid begon af te tekenen wanneer hij een groot aantal planten op eenzelfde manier behandelde. Gregor Mendel publiceerde de eerste conclusies over zijn uitgebreide experimenten in 1866, maar maakte hiermee niet echt een goede zwier bij zijn collega-wetenschappers uit die tijd. Het was in 1905 toen professor Punnit van de Universiteit van Cambridge de bevindingen van Mendel bevestigde in het boek "Mendel's Principles of Heridatary", waarbij deze beschikbaar kwamen voor iedere geïnteresseerde kweker van planten en dieren.

Wat Mendel ontdekte was dat alle eigenschappen van levende wezens gecontroleerd werden door een speciaal mechanisme. Het komt erop neer dat ieder nagebroed een halve set aan chromosomen van de man en een halve set aan chromosomen van de vrouw bevat, resulterend in een nieuw wezen. Op elk chromosomenpaar bevinden zich kleine lichaampjes (genen) die alle eigenschappen verder bepalen: kleur, vorm, skelet, lengte, enzovoorts. Deze genen liggen vast volgens een verervingspatroon. Dat patroon kan dominant, recessief, geslachtsgebonden of ergens tussenin zijn. Hierbij is echter één ding duidelijk: elke keer als een verervingspatroon van een bepaalde eigenschap goed vastligt, is het vrij eenvoudig om de te verwachten resultaten van een bepaalde paring te voorspellen.

De status


De wetten van Mendel worden in het algemeen erkend, en men kan zich afvragen in hoeverre kwekers erin geslaagd zijn om vererving daadwerkelijk te realiseren. Aan de ene kant van de balans kan men stellen dat de koi-industrie wat dat betreft net uit de kinderschoenen is, want zolang we nog met variëteiten te maken hebben is reproduceerbaarheid nog (erg) ver weg. Toch zijn er verschillende signalen en bewezen resultaten dat er stappen gemaakt zijn en worden gemaakt. Zo is het introduceren van Magoi-bloed in de traditionele Matsunosuke-bloedlijn niet onopgemerkt gebleven, en stellen de bloedlijnen zelf uiterlijke kenmerken veilig die zeer aansprekend en uniek zijn voor een bepaalde kweker en zijn kweek. We zijn onderweg!

Om eens in te zoomen op de vererving van bijvoorbeeld lichaamsbouw of een patroon vindt u hieronder enkele foto's van tosai van de Litsuka Sensuke bloedlijn (Matsue Koi Farm). Deze farm, geroemd om de schitterende Kohaku die worden voortgebracht uit deze bloedlijn, bezit een aantal ouderdieren waar repetitief hoogwaardige koi uit voortkomen. De koi op de foto's zijn geselecteerd door een gerenommeerde Engelse koi-dealer die een neusje heeft om kwaliteit te herkennen, namelijk Mike Snaden van Yumekoi:

Ouderdier Haruka
h_pattern1h_pattern3h_pattern5h_pattern7h_pattern9

Ouderdier Manten
m_pattern2m_pattern4m_pattern13m_pattern14m_pattern16m_pattern17m_pattern18m_pattern19m_pattern20

Ouderdier Satsuki
s_pattern6s_pattern8s_pattern10

Een luchtpomp op basis van piston-techniek

Beluchting op onze filters en vijver is van groot belang. Zonder voldoende issolved Oxygen (DO, opgeloste zuurstof)">zuurstof in het water stagneert het algehele leven, waardoor de hobbyist gedwongen wordt een of andere vorm van beluchting toe te passen. Dit kan op verschillende manieren, zoals een mooie grote waterval, een shower-filter of bijvoorbeeld een luchtpomp.

Veel luchtpompen zijn gebaseerd op basis van membranen, waarbij door middel van magnetisme kleine rubberen membraampjes in elkaar gedrukt en uit elkaar getrokken worden, waardoor deze lucht verpompen. Het nadeel van deze oplossing is dat de membranen van rubber zijn, onder druk staan, en op den duur kunnen scheuren waarna deze moeten worden vervangen. Afhankelijk van de kwaliteit van de luchtpomp kan dit zeker enkele jaren zijn, maar voor een essentieel onderdeel als beluchting is het goed om hierop niet te bezuinigen.

Sinds een aantal jaren zijn ook luchtpompen leverbaar die niet werken op basis van een membraan, maar op basis van een zuiger of enkele zuigers (piston). Inderdaad, precies hetzelfde principe als verbrandingsmotoren waarbij er door de beweging van de zuiger beweging van een mengsel (in dit geval lucht) mogelijk is. Maar bij de luchtpomp natuurlijk zonder krukas Winking.

Voordeel van een zuiger-luchtpomp is dat deze in de regel veel stiller is, minder energie verbruikt en uitermate betrouwbaar is voor wat betreft het afgeven van dezelfde hoeveelheid lucht gedurende een langere periode. Ook kunnen ze veel beter omgaan met tegendruk. Onderstaande foto is een opengewerkt model waarin de interne techniek goed zichtbaar is:

Nitto luchtpomp op basis van zuiger-techniek

De zuiger is zichtbaar in het rode vlak, netjes ingepakt binnen de drukkamers van metaal. Wanneer u op het punt staat om een luchtpomp aan te schaffen, neem een dergelijke pomp met haar voordelen mee in de overweging. Met een beetje zoeken en vragen bij de verschillende koi-dealers ontdekt u dat het prijsverschil ten opzichte van de traditionele pompen op basis van membranen wel meevalt, en u schaft hiermee een meer waardevast artikel aan. Met dank aan Vijveraccent voor de mogelijkheid eens onder de motorkap van een zuigerpomp te kunnen kijken!

De gevaren van een mudpond

De Japanse mudpond, een vijver met een kleiachtige bodem, wordt verantwoordelijk geacht voor de magie die de Japanse kwekers uithalen met hun koi. Als lelijke eendje erin en als een ontluikende mooie zwaan weer worden geoogst tijdens de "Ikeage", het is een droom van iedere koi-liefhebber dat eenzelfde effect gebeurt in de tuinvijver. Helaas, de waarheid is hard en zelden lukt het ons om een koi zijn/haar potentie in te kunnen laten lossen. Nee, daarvoor moeten we bij de Japanners zijn, hun mudponds zijn een veilig onderkomen voor een zorgeloze ontwikkeling! Helaas te mooi om waar te zijn, een mudpond is niet geheel zonder gevaren en voor de Japanners gedurende het zomerseizoen een permanente bron van zorg.

Japanse mudponds Yamakoshi

Open omgeving


In Niigata, een bergachtige omgeving omgeven door de heuvels van Yamakoshi, is werkelijk geen enkel plekje onbezet en in gebruik om te wonen of te kweken. Op berghellinkjes vindt men overal de mudponds. Er is dan ook weinig bescherming mogelijk tegen gevaren van buitenaf, de mudponds zijn vrij te betreden. Niet zelden vallen koi, mede vanwege de vaak beperkte diepte van mudponds, ten prooi aan roofdieren op land en in de lucht die er met een smakelijk maar duur hapje vandoor gaan. Japan kent vele roofdieren en gelukkig weinig dieven, maar de open omgeving zijn wat dat betreft wel een gevaar voor de ijver van de kweker. Ook in Japan worden mudponds waar mogelijk overspannen met netten of visdraden, of wordt een net gezet rondom de mudpond om in ieder geval wat gevaar af te kunnen wenden. Maar dit is zeker niet overal mogelijk.

Controleerbaarheid


De open omgeving zou in principe een voordeel moeten zijn voor de controleerbaarheid, maar Niigata is wat dat betreft speciaal. Veel kleine bergjes en slingerwegen, als je even het gas intrapt wordt je draaierig op de maag. Bij iedere bocht wijzigt het aangezicht, en is weer wat nieuws te zien. Voor de bezoeker een zeer leuke ervaring, maar voor de kwekers een groot probleem omdat er geen fatsoenlijk toezicht mogelijk is op de eigen mudponds. Deze zijn namelijk in het gehele gebied verspreid en kunnen ver uit elkaar liggen. Ook in wat afgelegen gebieden, want ook Japanse kwekers hebben geheimen die zij graag beschermen op afgelegen plaatsen.

In het groei-seizoen rijden de Japanners dan ook af en aan met hun kleine "Kei trucks" (Japanse mini-truck), over de smalste paadjes op weg naar meer-dagelijkse controles van de mudponds. En deze truck zijn niet voor niets zo klein, de begaanbaarheid van het gebied is beperkt en de paden naar de mudponds over het algemeen erg smal en gevaarlijk ver weg van de openbare weg.

Rendement


Je zou zeggen dat een mudpond toch ieder jaar een bepaald voorspelbaar "rendement" op moet kunnen leveren qua groei en ontwikkeling, maar niets is minder waar! Soms is een mudpond een seizoen opeens niet rendabel en valt het tegen, en soms is de ene mudpond gewoon beter dan de ander. Kwekers hebben zelfs voorkeur voor een bepaalde mudpond als het gaat om ontwikkeling van een varieteit, zo zijn er verschillende kwekers die altijd in dezelfde mudpond bijvoorbeeld Kohaku plaatsen omdat Showa niet goed tot ontwikkeling wil komen. En dan is er ook nog het fenomeen dat wij in principe ook kennen: 10 meter verderop kan het heel anders zijn. Wie kent niet de problemen van bijvoorbeeld algen terwijl de vijver van de buurman daar geen last van heeft. Het rendement kan ook van jaar tot jaar (erg) verschillen waardoor het nooit zeker is of de maximale potentie is benut dat seizoen!

Waterkwaliteit


Je zou verwachten dat de waterkwaliteit in de mudponds van onberispelijke kwaliteit is. In principe is dat ook zo, natuurlijke verversing in combinatie met erg lage bezettingen garanderen een grote hoeveelheid natuurlijk voedsel en een lage vervuilingsgraad. Toch schuilen er grote gevaren in de waterkwaliteit zelf. De TDS-waarde van Japanse wateren is veel lager dan de waardes die wij kunnen bieden zonder extra mechanisme hulpmiddelen als omgekeerde osmose. Expliciet is er zeer weinig bufferend vermogen van het water, de KH-waarde is extreem laag en een pH-crash is een permanent gevaar. Veel kwekers gebruiken oesterschelpen om bufferend vermogen te houden om een dodelijke pH-crash te voorkomen, deze geven carbonaten af om de waarde aan te vullen. De schommelende pH-waarden kunnen grote schade toebrengen aan de algehele huidkwaliteit van de koi!

Temperatuur


Japan kent (erg) koude winters en hete zomers. Midden in de zomer kan de temperatuur van het water oplopen naar extreme waardes. Onderstaande afbeelding laat de gemiddelde dag- en nachttemperatuur zien waarbij met name de maanden juli en augustus extreem warm zijn:

Temperatuur in Niigata

Wanneer het water warmer wordt kan dit minder zuurstof bevatten, en zonder voldoende zuurstof kan geen enkel organisme leven! In de zomer is extra beluchting met stromings- en luchtpompen dan ook geen overbodige luxe en een noodzakelijkheid. Aangezien Niigata een klein en ergens ook onontgonnen gebied is staan de stopcontacten niet op iedere hoek van de mudpond! Dieselaggregaten of andere oplossingen, technische hulpmiddelen die storingen kunnen vertonen waardoor de zuurstofvoorziening stokt, staan dan ook opgesteld...

Tevens kan gesteld worden dat het metabolisme van de koi het beste werkt rond een water-temperatuur van 24 graden. Stijgt de temperatuur verder, dan ontneemt dat de koi de eetlust en wordt deze lusteloos met alle gevolgen voor de ontwikkeling van dien! Die hoge temperaturen zijn niet altijd wenselijk en de kweker heeft geen enkele mogelijkheid om deze te sturen en is aan de natuur overgeleverd. Effectief kan de kweker in de maanden mei, juni en september optimaal gebruik maken van de mudpond!

Regenseizoen


Een erg gevaarlijke periode is de maand juli, deze maand is weliswaar warm maar is een echte regenmaand! De zure regen valt met bakken naar beneden, waarbij er een permanente aanslag plaatsvindt op de pH-waarde (die gaat naar beneden, zeker wanneer er geen bufferend vermogen is). Onderstaande afbeelding toont de gemiddelde hoeveelheid regen waar deze piek in de maand juli eenvoudig te herkennen is:

Neerslag gemiddelden in Niigata

Deze periode is dan ook berucht en kan vele sterfte veroorzaken. De kwekers zijn gedurende deze maand nog vaker aan de randen van de mudponds te vinden om controle uit te oefenen en in te grijpen met hun oesterschelpen indien dit nodig is.

Samenvattend


Als hobbyisten denken we vaak dat deze mudponds een ideale omgeving zijn om koi groot en mooi te krijgen, maar het tegendeel is misschien wel waar. Van de vijf a zes maanden dat een koi in de mudpond verblijft zijn hoogstens drie maanden te onderscheiden dat een mudpond maximaal rendement oplevert! De overige periodes staan de koi bloot aan allerlei gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. Weersinvloeden, dreigende pH-crashes, extreme watertemperaturen en natuurlijke vijanden stellen de koi permanent aan gevaar bloot. Alleen de kennis en inzicht van de kweker kan middels heel hard werken voorkomen dat het visje wat wij scheppen bij onze dealer zo mooi heeft kunnen worden. Ligt u dus zomers lekker bij de vijver met een biertje in de hand te genieten, bedenk dan dat er tegelijkertijd aan de andere kant van aardbol kleine Japannertje keihard werken om u deze luxe te gunnen!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.