Artikel | Wetenswaardigheden | Allerlei dingetjes omtrent de ontwikkeling van koi en de hobby in het algemeen

Wetenswaardigheden

allerlei dingetjes die ertoe doen

Het nut van een winter-overkapping

Het nut van een winter-overkapping


Werkelijk ieder jaar, wanneer het warme zonnetje ons land heeft verlaten en Koning Winter in aantocht is, vallen hobbyisten over elkaar heen wanneer het gaat om de belangrijke vraag: “het overkappen (afdekken) van je vijver, ja of nee”? De “extremisten” vinden dat koi zich prima kunnen redden en geen “kasplantjes” zijn, terwijl aan de andere kant van het spectrum koi haast menselijke eigenschappen worden gegeven en men ervoor moet zorgen “dat ze het niet koud krijgen”. Sommigen hebben het beeld dat koi in Japan ook overwinteren in de mudponds, en dat deze dus “winter-hard” moeten zijn. De waarheid is echter anders, er is geen enkele koi in Japan die ooit kouder heeft gezeten van 11 à 12 graden. In de herfst worden namelijk ALLE mudponds geoogst, en gaan de koi de kassen van de kweker in om te overwinteren. Deze kassen worden verwarmd om de temperatuur zodanig te sturen dat ze actief blijven.

Tevens moeten we ons realiseren dat er aan koi waarschijnlijk niet veel “natuurlijks” meer over is. Door inteelt en mutaties kun je de reële vraag stellen of en hoeveel de Nishikigoi nog gemeen heeft met de oorspronkelijke karper (in dit geval de “Magoi”, een natuurlijke karpersoort die in Japan als consumptievis wordt beschouwd), en of deze dan nog voldoende erfelijk materiaal bezit om verantwoord te overwinteren.

Aanhangers kunnen vanuit verschillende perspectieven elkaar nog weleens fel bestrijden als het aankomt op het onderwerp “overkappen of niet”, en de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. De doelstelling van dit artikel is om vanuit verschillende invalshoeken de vraag te benaderen, zodat de lezer uiteindelijk zelf een wijs besluit kan nemen dat passend is voor zijn of haar situatie.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of een vijveroverkapping nut heeft is het eerst van belang om te kijken naar drie verschillende aspecten:

 • de karakteristieken van de Nederlandse winter
 • de anatomie van koi en hun metabolisme
 • de relatie tussen temperatuur en het welzijn van uw koi

Karakteristieken van de Nederlandse winter


Het is evident dat een winter-overkapping verband houdt met het begrip “temperatuur”. Iedere hobbyist is zich er wel bewust van dat de buitentemperatuur op de een of andere manier iets te maken heeft met hoe onze koi zich gedragen en ontwikkelen. Immers, wij zien hun gedrag tijdens de seizoenen steeds wisselen, en daar nemen we ook maatregelen voor. Kijken we naar de ontwikkelingen van de temperatuur, dan zien we het volgende beeld:Kenmerkend is dat er in de Nederlandse en Belgische winter een zeer grote spreiding is tussen “koud” en “warm”, tussen november en maart is er een groot aantal hoge pieken en diepe dalen herkenbaar. Dit betekent dat met name in de winter er een grote spreiding is in temperatuur en er dus een (zeer) lage voorspelbaarheid is met betrekking tot een komende winter! Logischerwijs concluderen we in het voorjaar hoe de afgelopen winter is geweest, was deze toevallig “kwakkelend” of zijn we bijvoorbeeld overvallen door een echte vriesperiode van een paar weken? Juist daar zit een belangrijke aanwijzing voor de verschillende meningen die hobbyisten hebben over het nut van het wel of niet overkappen: er zijn nooit discussies over dit onderwerp in het voorjaar, gediscussieerd wordt er altijd in het najaar… en wel over de komende winter! En dat is vreemd, want je kunt alleen ACHTERAF (in het voorjaar) concluderen of het afdekken een goede beslissing is geweest (tenzij je geen risico wilt lopen en preventief overkapt). Deze discussies hebben dus weinig zin als ze niet ondersteund kunnen worden met statistieken, en dat is zelden het geval.

Nu leveren discussies over het weer in Nederland over het algemeen niet zoveel op. We kunnen hier dus ook een andere benadering kiezen, en op basis van de natuurlijke eigenschappen van de koi beredeneren wat de invloed van temperatuur is op het welzijn en gezondheid in het algemeen.

Temperatuurmanagement: stofwisseling van een koi


De watertemperatuur heeft bij vissen een belangrijke invloed op de werking van het lichaam. Anders dan bij zoogdieren en vogels, die een constante lichaamstemperatuur hebben, daalt bij vissen de lichaamstemperatuur wanneer de temperatuur van het water daalt. Daardoor komt de werking van het vissenlichaam (de stofwisseling) op een laag pitje te staan. Vissen in koud water zijn weinig actief, verbruiken daardoor weinig energie en nemen weinig voedsel op. Dat is ook de reden waarom vissen in de koude wintermaanden praktisch niet groeien: het ontbreekt ze aan energie om dat te doen, te wijten aan het dalende metabolisme. Vissen zijn verder “Ectotherm”, wat betekent dat het een koudbloedig dier is dat de lichaamstemperatuur door actief handelen constant houdt door bij warmte de schaduw op te zoeken en bij kou de zon. Aangezien een vijver geen of weinig mogelijkheden hiervoor biedt is deze aangewezen op de mogelijkheden die de koihouder biedt. Een vis heeft dan ook geen “kacheltje” zoals wij hebben om de interne temperatuur constant te houden, daarmee is deze volledig afhankelijk van de watertemperatuur. Een intern “kacheltje” zou ook niet goed werken, omdat hun kieuwen een enorme bron van afkoeling zijn. De bloedsomloop van een koi is namelijk tamelijk eenvoudig:

Bloedsomloop van een vis

De kieuwen, vergelijkbaar met de longen van een zoogdier, staan permanent in contact met het water. Wanneer een koi in staat zou zijn zijn/haar interne temperatuur autonoom te kunnen regelen dan zou bij koud water de afkoeling bij de kieuwen dus enorm zijn. Het zou de vis dan weer onevenredig veel energie kosten om de temperatuur op peil te houden. De natuur heeft op dat vlak dus duidelijk ingegrepen door de werking van hun lichaam gewoon afhankelijk te maken van de watertemperatuur.

Dit betekent dat hun lichaamstemperatuur dichtbij de temperatuur is van de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Ze hebben dus een zeer kleine en beperkte invloed op de temperatuur in hun lichaam, en zeker in onze koivijvers is er geen ontsnappen aan dat de interne temperatuur heel dicht bij de actuele watertemperatuur komt. Maar waarom is dit nu zo belangrijk om the onderkennen? Deze temperatuur is namelijk bepalend voor alle chemische processen in het organisme, het kouder de temperatuur hoe minder goed deze processen verlopen: bewegingen worden traag, voedsel- en bouwstoffenopname vermindert, ademhaling verzwakt, en ga zo maar door. Dit zogenaamde “metabolisme” bepaalt hoe snel een lichaam voedingsstoffen om kan zetten in energie. Deze energie gebruikt het lichaam om normaal, gezond en goed te functioneren. Het is nu juist de watertemperatuur die de effectiviteit en efficiency hiervan begrenst: hoe kouder het water des te slechter het metabolisme van de koi werkt. Ergens is er dus een omslagpunt dat een natuurlijke vertraging van het metabolisme om kan slaan naar een uiterst gevaarlijke situatie waarbij het lichaam accuut functies verliest. Discussies over het wel of niet afdekken van een vijver zouden dus subiet moeten gaan over het optimaliseren van de mogelijkheden van de koi te overwinteren door zijn /haar metabolisme te optimaliseren binnen de aanwezigen omstandigheden. De oplossing daarvoor is… temperatuurmanagement:

 • het stabiliseren van de watertemperatuur om verdere daling te voorkomen. Te koude temperaturen zijn dodelijk.
 • het voorkomen van grote schommelingen in temperatuur tussen dag en nacht of zelfs per korte perioden. Omdat de temperatuur directe invloed heeft op het metabolisme houdt een vis per definitie niet van grote schommelingen omdat het metabolisme daardoor wordt aangetast, wat leidt tot verzwakking van de gezondheid.

Watermanagement: optimaal houden van waterkwaliteitEen tweede reden om (naast temperatuurregulatie) na te denken over het overkappen in de winter is een eenvoudige: handhaven van waterkwaliteit. In de koudeperiode is er rondom de vijver weinig te doen, en onbewust laten we als hobbyisten de teugels dan wat vieren. We verversen minder stringent, meten onze waterwaarden wat minder en missen details die op een afwijking kunnen duiden omdat we minder bij de vijver zijn. Het najaar- en voorjaar zijn ook precies de perioden dat er bakken met water uit de hemel komt, water waarin geen enkele bouwstof aanwezig en welke we gedurende de zomerperiode zo nauwkeurig in de gaten houden. De gevolge laten zich raden: overmatige regenval leidt tot het verdunnen van primaire bouwstoffen als mineralen en (bi-) carbonaten, waardoor de algehele waterkwaliteit langzaam maar zeker verslechtert. Elk voorjaar druppelen de getroffen hobbyisten binnen die geconfronteerd zijn met een pH-crash. Door het verdunnen van het water gedurende de winter daalt de KH-waarde totdat deze uiteindelijk dermate laag is dat de pH niet langer gebufferd kan worden, met vissterfte tot gevolg. Een overkapping zorgt ervoor dat er geen regen- en/of smeltwater in de vijver komt zodat de waterkwaliteit zo stabiel mogelijk blijft (wat u trouwens niet ontslaat van de verplichting om regelmatig uw waterwaardes te meten!).

En nu het meest hardnekkige “broodje aap” in de vijverhobby ontzenuwen: het bestaan van warmte-lagen in uw vijver…


Er zijn mensen die beweren dat (net zoals in diepe meren) er in onze vijvers waterlagen bestaan, waarbij de onderste(n) niet kouder kunnen worden dan 4 graden. Een warmtelaag in de vijver dus, die voorkomt dat onze koi aan te lage temperaturen worden blootgesteld. Onze observatie lijkt dit ook te bewijzen, want als de watertemperaturen erg laag zijn vinden we de koi vaak terug op of net boven de bodem. Toch bedriegt de schijn hier: het is natuurlijk gedrag dat een koi bij een confrontatie met een stress-situatie (zoals u te koud water wel kunt noemen) naar dieper water duikt. Het is namelijk de enige reactie die deze kan ondernemen want vliegen lukt niet 😉! Hetzelfde gedrag kunt u zien wanneer u er met het schepnet aankomt, of de reiger aan de waterkant zit: ze zoeken dieper water op om de stress-situatie op te lossen. Echter, in het geval van te koude watertemperaturen komt men van een koude kermis thuis…

Laten we reëel wezen: het wel of niet bestaan van deze warmtelagen is eenvoudig te controleren door een thermometer te gebruiken: steek ‘m erin en je weet het, doe het gewoon! Constateer dat er helemaal geen warmtelagen bestaan in vijvers, en dat een foeragerende koi of een klap van een staart al dermate veel waterbeweging geeft dat het ook absoluut niet zou kunnen (laten we de stroming van het doorlopende filter maar even buiten beschouwing)! Blijf nadenken, praat geen mensen na, en doe de test gewoon voor uzelf. Het gaat hier namelijk om de gezondheid van uw koi waar U verantwoordelijk voor bent, daar is geen ruimte om zomaar wat aan te nemen als alibi om iets niet te doen of na te laten! Het is van groot belang dat u zich realiseert dat te koude temperaturen invloed hebben op het welzijn van uw koi, en dat zij zichzelf op geen enkele manier daartegen kunnen beschermen. U zult dat voor hen moeten doen.

Wat gebeurt en nu precies bij dalende watertemperaturen?Naarmate de watertemperatuur daalt wordt het metabolisme van de koi trager, en komt er een moment dat zijn normale gedrag door het ontbreken van voldoende energie niet langer gehandhaafd kan blijven. De koi zal stoppen met eten, ook omdat het zoeken en verteren van voedingsstoffen teveel energie kost en die energie niet meer aanwezig is. Dit is eenvoudig in uw vijver vast te stellen door het natuurlijke gedrag te observeren. Wanneer de watertemperatuur dan nog verder daalt zal ook het zwemmen niet langer mogelijk zijn en de koi hangt boven de bodem en beweegt amper. In deze fase is opname en verteren van eten ook niet langer verantwoord mogelijk, en komt de precaire balans tussen “overwinteren” en “overleven” in beeld. Het is dit moment dat de hobbyist moet (h)erkennen, want de volgende fase wordt gekenmerkt door niet-natuurlijk en gevaarlijk gedrag waarbij de gezondheid en welzijn van de koi in het spel is. Wanneer de balans wordt overschreden zullen koi niet alleen op de bodem liggen, maar soms zelfs omvallen op hun zijkant. De primaire lichaamsfuncties vallen bijna uit, de ademhaling is zeer traag en de minste opwinding kan leiden tot een heftige en vaak dodelijke stress-reactie. De weerstand van de koi is praktisch afwezig, en deze situatie moet te allen tijde vermeden worden! Toch zijn er vele hobbyisten die denken dat het normaal is dat koi in een hoekje bij elkaar op de bodem ligt, en dat ze aan deze situatie kunnen wennen.

Omgevallen koi door te koude watertemperatuur

Toch gaat het vaak goed…Laten we niet vergeten dat niet elke koi even heftig zal reageren bij (te) lage temperaturen en de ene koi er beter tegen bestand is dan de ander. Het is dus meer zaak om wat gemiddelden te hanteren en op basis van afwijkingen daarop te anticiperen. Over het algemeen kan men stellen dat wanneer de watertemperatuur beneden de 8 graden gaat zakken de activiteit zienderogen achteruit holt. Vanaf een graad of 6 zullen we de eerste koi ook op de bodem zien liggen, of zelfs op de zij. Dat is het moment dat bij u de alarmbellen moeten rinkelen! Onder deze temperatuur wordt het zelfs gevaarlijk, en heeft de term “overwinteren” NIETS meer te maken met de situatie waarin uw koi zich bevinden, op dat moment is het een OVERLEVINGSSTRIJD. Daar kunt u het als lezer mee ens zijn of niet, maar ik durf te stellen dat wanneer u de biologie hierachter ter discussie stelt uw eigen ego u in de weg gaat zitten. Met de wetten van de natuurlijk valt niet te spotten, u kunt net doen of ze niet bestaan maar dat maakt de waarheid niet anders. Er is een eenvoudige manier om een dergelijke situatie te voorkomen: pas een vorm van temperatuurmanagement toe, bijvoorbeeld door een vijveroverkapping. De praktijk wijst uit dat bij de gemiddelde Nederlandse winters de vijvertemperatuur boven de 6 graden gehouden kan worden bij enige vorm van afdekking. Het is vaak de wind die de ergste afkoeling veroorzaakt, dus als u deze uit uw vijver kunt halen heeft u al een grote voorsprong.

Isolatie en afdekken: vijveroverkappingenEr zijn verschillende mogelijkheden om uw vijver af te dekken en op deze manier de afkoelende wind en lage temperatuur te omzeilen. Dit kan met elk materiaal dat een vorm van isolatie en bescherming kan bieden. Bij voorkeur dient uw oplossing wel daglicht toe te laten, want in het donker gedijt de natuur niet zo goed, maar verder zijn er niet veel beperkingen. Soms is afdekken ook niet goed mogelijk, omdat de vorm van de vijver zich daar niet voor leent. Maar ook daar zijn oplossingen voor te verzinnen.

Drijvende vijveroverkapping

ConclusieOm de watertemperatuur enigszins te kunnen reguleren is een vorm van afdekken aan te raden. Niet elke winter is per definitie dermate streng dat de gezondheid van uw koi in gevaar is, maar waarom zou u dit risico willen nemen? Het antwoord daarop moet u voor uzelf formuleren. De doelstelling van dit artikel is geweest om u bewust te maken van de natuurlijke processen die zich voltrekken en wat deze voor een effect hebben op de gezondheid en gedrag van uw koi, en u te ondersteunen in het van maken van uw keuze voor wel of niet afdekken van de vijver.

Wanneer u voor uzelf heeft bepaald dat enige vorm van voorkomen beter is dan genezen kunt ook ook nog een kijkje nemen in de bibliotheek op de schap “Verwarmen”, waar u omtrent het op temperatuur houden van vijverwater en daarmee het metabolisme van uw koi nog verschillende artikelen kunt vinden.

Vaste vijveroverpakking DTC Koi

Speciale dank gaat verder nog uit naar de Facebook-er die het einde van dit artikel zeker niet heeft gehaald, en de inspiratie heeft gegeven om dit artikel te maken. En speciaal aan Johan: weer een artikel zonder reclame, of het zou moeten zijn dat DTC Koi te Wehl interessante oplossingen tegen zeer concurrerende prijzen heeft voor het overkappen van rechthoekige en vierkante vijvers, voorbeeldje hierboven en uiteraard weer zelf getest 😉. Als je geïnteresseerd bent geraakt in een winteroverkapping, neem dan eens vrijblijvend contact met hun op.


Wat kan ik doen aan draadalgen in mijn vijver

Wat kan ik doen aan draadalgen in mijn vijver


De meeste hobbyisten maken er kennis mee: een startend algentapijt aan de wand, waarbij enkele slierten binnen zeer korte tijd kunnen uitgroeien tot tentakels van meer dan een meter. Dit fenomeen, draadalgen, ontsiert de vijver maar is een natuurlijk proces. Dat neemt niet weg dat de meeste hobbyisten deze draadalgen liever zien gaan dan komen.

draadalgen
 

Oorzaak


Draadalgen voeden zich met aanwezige voedingsstoffen in het water (zoals ammonium/ammoniak, nitraat en fosfaten) en ontwikkelen onder invloed van licht. Het lijkt dan ook evident om, als men aan een van deze twee categorieën gaat sleutelen, het aanpakken van draadalgen een peulenschil lijkt. De praktijk is echter weerbarstig, en er lijken nog andere factoren in het spel. Zo rapporteren koihouders in de winter vaak draadlagen (terwijl er minder licht is), en schreeuwen koihouders met een startende vijver in het eerste jaar moord en brand om de ongebreidelde groei van de draadalgen. Maar er zijn minstens evenzoveel gevallen die juist het tegenovergestelde rapporteren, en dat maakt het een beetje ongrijpbaar. Ook zeer frequent water verversen is hier niet direct de sleutel voor succes, dit komt mede door de al aanwezige hoeveelheid voedingstoffen in het drinkwater (dat per regio ook nog verschilt).

Het is dus geen wet van meden en perzen dat je kan zeggen dat bijvoorbeeld je nitraatgehalte te hoog is, of dat de fosfaten in hoge concentraties aanwezig zijn. Wat bij de een lijkt te helpen werkt bij de ander niet bij voorbaat, het is daarom van belang om wat dieper in te zoomen op de specifieke problemen met draadlagen en wat daaraan te doen is.
 

Zijn draadalgen gevaarlijk?


Algen behoren tot de flora en fauna van een vijver, en in die zin onderdeel van het vijverleven. Er is echter een aantal situaties die kunnen leiden tot ongewenste situaties:
 
 • Indien u steuren heeft is oplettendheid geboden, deze zwemmen zich soms vast in draadalgen en zullen daardoor stikken. Een steur moet blijven zwemmen voor de zuurstofvoorziening dus ieder obstakel wat dat voorkomt is potentieel levensbedreigend (voor een karper geldt dit niet, dus niet van belang)
 • Uw afvoeren zoals bodemdrain(s) kunnen (gedeeltelijk) verstopt raken waardoor uw bioloog niet meer optimaal kan werken en daardoor uw waterkwaliteit verslechtert. Dit is onacceptabel, het brengt de leefomgeving van uw koi in direct gevaar.
 • Draadalgen groeien compact bij elkaar, en zijn een vangnet van vuil. Op ten duur kan dit vuil de waterkwaliteit negatief beïnvloeden, immers vuil dient zo snel mogelijk afgevoerd te worden door uw mechanische filtratie en niet in de vijver te verblijven.
 • Ze veroorzaken grotere pH-schommelingen. Onder invloed van de stikstofkringloop produceren algen overdag onder invloed van licht zuurstof door CO2 te onttrekken aan het water (waardoor de pH gaat stijgen), terwijl hetzelfde natuurlijke proces 's nachts zuurstof verbruikt en CO2 afgeeft (waardoor de pH daalt). Aangezien planten als draadalgen hier de drijvende kracht achter zijn zal het ontbreken van veel draadalgen zorgen voor minder omzetting en dus minder schommelingen. Nu kunnen koi wel wat hebben, maar een stabiele pH is wel fijn en zeker op erg warme dagen! Dan is mate waarin zuurstof in het water kan oplossen beduidend lager en kunnen vijverbewoners bij het krieken van de dag in de problemen komen doordat grote hoeveelheden draadalgen hun benodigde zuurstof verbruiken en omzetten in CO2!
 
Op de vraag of draadalgen gevaarlijk zijn is het antwoord dan ook "in ieder geval hinderlijk", en in sommige gevallen "inderdaad"!
 

Wat kan ik er aan doen?


Niets doen, laat de natuur haar gang gaan
De eerste methode is eenvoudig: niets doen. Zolang u alleen visueel een probleem heeft is het even op de tanden bijten, er is namelijk een goede kans dat uw draadalgenprobleem van tijdelijke aard is en uiteindelijk vanzelf oplost. De natuur is mooi wat dat betreft, maar is wel een beproeving voor uw geduld!
 
Oogsten, oogsten, en oogsten
Ingrijpen in uw bioloog is altijd een weloverwogen beslissing. Wanneer uw bioloog geen direct gevaar loopt is er een simpele methode om de draadalgen te beteugelen: oogsten! U  kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een toiletborstel op een stok en een draaiende beweging maken, zodat u gelijk een suikerspin de draadalgen kunt oprollen. Als u dit portie dagelijkse gymnastiek doet is het meestal goed onder controle te brengen en te houden. Creatieve (of luie) hobbyisten bouwen een hulpmiddel die gebruikt kan worden op een schroefboormachine.
 
Natuurlijke competitie
U kunt ook gebruik maken van "natuurlijke competitie". In uw vijver wordt geconcurreerd om de voedingsstoffen, en algen zijn (naast uw eventuele andere vegetatie in uw vijver) wat dat betreft prima veelvraten van de afvalstoffen van uw vijverbewoners. U maakt vermoedelijk gebruik van een UVC-lamp uw vijver vrij te houden van groene zweefalgen zodat u uw koi goed kunt zien? Probeer uw UVC eens een periode uit te laten, een goede kans dat de groene zweefalgen terugkomen en de afname van licht en voeding in uw vijver een flinke knauw geeft aan uw groene draadalgentapijt. Er is een goed kans dat de draadalgen in aantal af zullen nemen en uiteindelijk teruggedrongen worden tot een mooi wandtapijtje van een paar centimeter, ook wanneer u later weer uw UVC gaat bijschakelen om uw zweefalgen kwijt te raken.
 
De noodgreep, weet wat u toevoegt aan uw water!
En als het dat echt moet, dan is er nog "de noodgreep": middelen tegen draadalgen toevoegen aan uw vijver wanneer uw bioloog in direct gevaar is. Nood breekt wet, maar de meeste middelen zijn ook gevaarlijk voor uw koi! Veel van deze anti-draadalgenmiddelen zijn namelijk gebaseerd op zink(-oxide) of koper (-sulfaat), deze  middelen worden opgeslagen in de organen van uw koi en zijn uiteindelijk kankerverwekkend! Effectief tegen algen, maar de gevolgen op langere termijn van deze middelen zijn onmiskenbaar gevaarlijk. Wees u hiervan bewust!

Een gezond middel dat u toevoegt bestaat in principe niet, maar als u de chemische weg MOET bewandelen zoek dan naar een middel dat gebaseerd is op “
monolinuron”:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Monolinuron

 
Monolinuron

Monolinuron is een pesticide dat valt onder de chemische middelen, dus ook zeker geen uitnodiging om aan uw vijverwater toe te voegen (!), maar gaat het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat… Deze stof is bijvoorbeeld het actieve bestanddeel van Colombo Algisin. Een watermonster van dit middel is door
www.koi-ontwikkeling.info eerder getest en negatief bevonden op de aanwezigheid van kopersulfaat en zinkoxide. Een bijkomend voordeel is dat de werking van het middel langzaam intreedt en uw algen langzaam oplossen (2 a 3 weken). Daardoor kan uw biologische filter de natuurlijke filterwerking van de algen overnemen en verliest u geen directe filtercapaciteit. Wanneer u echt chemisch moet ingrijpen en de overige genoemde methoden geen hulp meer bieden, overweeg dan het gebruik van dit middel. En dan ook alleen in die gevallen!
 
Bron bestanddeel Colombo Algisin: http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/140711_14495.PDF
Toelatingsnummer 14495 N

Vochtvrij houden van voerautomaten

Vochtvrij houden van voerautomaten


Elk hobbyist die weleens koi wilt laten opgroeien komt op een gegeven moment een generiek probleem tegen. Om koi goed te laten ontwikkelen is een goede groeitemperatuur benodigd, deze ligt idealiter tussen de 22-26 graden. Gapende bekken zijn gegarandeerd, ver opengesperd en smekend om voer, want die temperatuur bezorgt de koi een optimaal metabolisme en dus is de honger groot. Echter, hoge watertemperaturen zorgen ook voor een bovenmatige verdamping, waarbij water in gasvorm gaat en neerslaat op alles wat het tegenkomt. U raadt het al, het met zorg droog bewaarde voer en de automaat zelf valt ten prooi aan het vocht met alle gevolgen van dien.

Probleem

Dit fenomeen is met name funest voor het voer zelf, maar zeker ook voor de voerautomaten die gebruikt worden om de koi verdeeld over de dag te voorzien in de voedingsbehoefte. Is dat dan niets aan te doen? Eigenlijk wel, en het is een simpele oplossing die eenvoudig gerealiseerd kan worden!

Oplossing


Door in de mond/uitgang van de voerautomaat een luchtslangetje aan te brengen realiseert men zeer een eenvoudig een luchtstroming uit de voerautomaat die het binnendringen van de warme, vochtige lucht volledig uitsluit: uw voerautomaat blijft in goede conditie, het voer is en blijft droog, en het wordt op de koop toe ook geen geklieder met stinkend samengeklonterd “stuifsel”.

Benodigdheden


Wat is hier voor nodig:
 • een kraantje dat instelbaar is qua lucht. Dit is nodig wanneer u een aftakking maakt op een bestaande luchtleiding omdat anders de druk in die leiding zou wegvallen en het kraantje als uitlaat gaat dienen. Er is maar heel weinig lucht nodig, net genoeg om een barrière te vormen. Het voorbeeld op de foto hieronder is voorzien van een schroefdraad wat makkelijk werkt (iets kleiner boren), Waar in de uitgang u dit kraantje aanbrengt is niet zo belangrijk, de ontsnapte lucht zorgt al snel voor een ondoordringbare barrière voor de opstijgende damp, en met het kraantje kunt u dit eenvoudig regelen!
 • een luchtpompje met lage capaciteit. In veel gevallen is het eenvoudig om een aftakking te maken van een bestaande beluchting op de vijver. Anders zijn er bij uw koi- of aquarium-leverancier legio mogelijkheden voor weinig geld, waarbij de gevorderde internetter op Ebay, AliExpress of elders snel een oplossing zal vinden
 • een stukje luchtslang om het kraantje en de luchtpomp te verbinden.

Het resultaat

Dat mag er zijn, en garandeert jaren plezier van uw automaat! Natuurlijk kan deze nog altijd defect gaan, maar dit zal dan niet meer veroorzaakt worden door een vochtige kolom van opstijgende, warme lucht.

Beluchting op een voerautomaat

Vererving van eigenschappen

Vererving van eigenschappen


De basis van de koi-industrie is reeds aan het einde van de 19e eeuw gelegd, en sinds die tijd is de ontwikkeling van koi met sprongen vooruit gegaan. Soms door middel van een revolutie, maar vaker door middel van een evolutie waarbij een kweker op basis van ambacht en inzicht verschillende koi blijft kruisen om eigenschappen te verbeteren. Uiteindelijk zou een dergelijk prval. Natuurlijk profiteren wij allen van deze inspanningen, maar het is een ongeschreven wet dat er bij een kweek verschillende gradaties koi uitgebroed worden en zelfs een zeer grote hoeveelheid de eerste selectieronden niet eens haalt! De centrale vraag is nu in hoeverre een kweker in staat de kwaliteit van een koi te borgen in het nageslacht, en wel door middel van vererving van gewenste kenmerken. Vererving is hierbij het proces waarbij gewenste kenmerken van de ouders worden doorgegeven aan het nageslacht.

Wetten van Mendel


Ruim honderd jaar geleden nam de interesse in vererving, het doorgeven van eigenschappen aan nazaten, een vlucht. Een Oostenrijkse monnik, Gregor Mendel, begon notities bij te houden van experimenten bij het kruisen van verschillende soorten erwten en andere tuinplanten. Door de jaren heen begon hem duidelijk te worden dat door het kruisen en herkruisen van planten zich een duidelijk patroon van gelijkheid begon af te tekenen wanneer hij een groot aantal planten op eenzelfde manier behandelde. Gregor Mendel publiceerde de eerste conclusies over zijn uitgebreide experimenten in 1866, maar maakte hiermee niet echt een goede zwier bij zijn collega-wetenschappers uit die tijd. Het was in 1905 toen professor Punnit van de Universiteit van Cambridge de bevindingen van Mendel bevestigde in het boek "Mendel's Principles of Heridatary", waarbij deze beschikbaar kwamen voor iedere geïnteresseerde kweker van planten en dieren.

Wat Mendel ontdekte was dat alle eigenschappen van levende wezens gecontroleerd werden door een speciaal mechanisme. Het komt erop neer dat ieder nagebroed een halve set aan chromosomen van de man en een halve set aan chromosomen van de vrouw bevat, resulterend in een nieuw wezen. Op elk chromosomenpaar bevinden zich kleine lichaampjes (genen) die alle eigenschappen verder bepalen: kleur, vorm, skelet, lengte, enzovoorts. Deze genen liggen vast volgens een verervingspatroon. Dat patroon kan dominant, recessief, geslachtsgebonden of ergens tussenin zijn. Hierbij is echter één ding duidelijk: elke keer als een verervingspatroon van een bepaalde eigenschap goed vastligt, is het vrij eenvoudig om de te verwachten resultaten van een bepaalde paring te voorspellen.

De status


De wetten van Mendel worden in het algemeen erkend, en men kan zich afvragen in hoeverre kwekers erin geslaagd zijn om vererving daadwerkelijk te realiseren. Aan de ene kant van de balans kan men stellen dat de koi-industrie wat dat betreft net uit de kinderschoenen is, want zolang we nog met variëteiten te maken hebben is reproduceerbaarheid nog (erg) ver weg. Toch zijn er verschillende signalen en bewezen resultaten dat er stappen gemaakt zijn en worden gemaakt. Zo is het introduceren van Magoi-bloed in de traditionele Matsunosuke-bloedlijn niet onopgemerkt gebleven, en stellen de bloedlijnen zelf uiterlijke kenmerken veilig die zeer aansprekend en uniek zijn voor een bepaalde kweker en zijn kweek. We zijn onderweg!

Om eens in te zoomen op de vererving van bijvoorbeeld lichaamsbouw of een patroon vindt u hieronder enkele foto's van tosai van de Litsuka Sensuke bloedlijn (Matsue Koi Farm). Deze farm, geroemd om de schitterende Kohaku die worden voortgebracht uit deze bloedlijn, bezit een aantal ouderdieren waar repetitief hoogwaardige koi uit voortkomen. De koi op de foto's zijn geselecteerd door een gerenommeerde Engelse koi-dealer die een neusje heeft om kwaliteit te herkennen, namelijk Mike Snaden van Yumekoi:

Ouderdier Haruka
h_pattern1h_pattern3h_pattern5h_pattern7h_pattern9

Ouderdier Manten
m_pattern2m_pattern4m_pattern13m_pattern14m_pattern16m_pattern17m_pattern18m_pattern19m_pattern20

Ouderdier Satsuki
s_pattern6s_pattern8s_pattern10

De toekomst van de Japanse Nishikigoi-industrie

De toekomst van de Japanse Koi-industrieProloogReeds aan het einde van de 19e eeuw is een prille basis gelegd voor de koi-industrie zoals wij deze heden ten dage kennen. De eerste mutaties van de wilde karper zorgden al snel tot een specialisatie: de “Nishikigoi”. Nu was de bakermat van de Nishikigoi, de Japanse prefectuur Niigata, totaal niet vergelijkbaar met het Niigata zoals wij dit nu kennen. Niigata is nog immer een relatief beperkt en toegankelijk en primitief gebied, maar in die tijd was het primair een (letterlijk) afgesloten gemeenschap van boeren families, waarvan een aantal de eerste stappen zetten tot de professionele kweek van Nishikigoi. In de wintermaanden was dit gebied totaal niet toegankelijk, en in de zomermaanden vonden maar weinig liefhebbers de weg naar de Nishikigoi. Het was dan ook een geheel lokale ambacht met weinig uitstraling naar andere delen van Japan, laat staan de rest van de wereld.

In de tweede helft van de 20e eeuw (1950 en later) begon zich daadwerkelijk een kleine industrie te vormen, en vestigden de eerste “huizen” hun naam. Naast voornaam en achternaam refereert men graag naar het “huis”, zodat duidelijk is welke kweker verantwoordelijk is voor een herkenbare vorm van nakomelingen: de eerste bloedlijnen werden gevestigd. Nog immer spreken namen van huizen als bijvoorbeeld “Dainichi” van de familie Mano en “Matsunosuke” van de familie Sakai tot de verbeelding. Het is dan ook deze periode geweest dat de industrialisatie van de Nishikigoi tot volle bloei kwam. En naarmate de kwaliteit van de koi met forse stappen voorwaarts bewoog nam ook de vraag naar dergelijke koi snel toe.

MarktdynamiekAls men kijkt naar de vorming van een markt, en in dit geval de markt van de Nishikigoi in het bijzonder, dan kent deze een aantal fasen:

 • De initiatie. De groep van afnemers die direct aankopen en de markt vorming geven door het genereren van algemene interesse en publicaties
 • De piek van over-enthousiasme. Na de initiatie van de markt en het vormen van interesse komen er steeds meer volgers, aangetrokken door de positieve berichten en enthousiasme. De vorming van een “hype” is een feit! Koi-shops komen als paddestoelen uit de grond, de garage-verkoop kent geen grenzen, een ieder lift mee op succesverhalen om een graantje mee te pikken.
 • Het dal van desillusie. Naarmate de succesverhalen afnemen koelt het oorspronkelijke enthousiasme af en wordt individueel bepaald of in dit geval de koi-hobby brengt wat men daarvan vooraf had verwacht. In deze fase haken dan ook veel hobbyisten af, het is de fase waarin veel hobbyisten geconfronteerd worden met het ontbreken van kennis om koi op een gezonde wijze te kunnen houden en op welke wijze de ontwikkeling van koi daadwerkelijk gerealiseerd wordt
 • De stabilisering en beperkte groei. Slechts een klein gedeelte van de oorspronkelijke populatie op het hoogtepunt blijft over en de markt gaat over in een min of meer stabiele markt waarbij er zeker nog intreders zullen zijn maar de groei van de markt beperkt zal blijven. Deze groei wordt in deze fase voornamelijk gerealiseerd door innovatie (nieuwe technieken) of produktverbeteringen (in ons geval kwalitatief betere koi)

Men kan stellen dat het uitbreiden van de koi-markt eenzelfde dynamiek ondergaat, en dat deze verdere verbreiding over de wereldbol niet overal in hetzelfde tempo plaatsvindt. Sommige landen of werelddelen hebben nog niet eens kennisgemaakt met het fenomeen “Nishikigoi” wat ons allen bezighoudt en voldoening geeft. Althans, wanneer de hobby energie geeft in plaats van energie kost want in het laatste geval raakt de hobbyist snel gedesillusioneerd. Wat dat betreft kunnen we onszelf zeker herkennen in fasering van de ontwikkeling van een markt, het is eenzelfde curve die wijzelf ook doormaken in deze hobby!

Wanneer men kijkt naar de algemene markt van de Nishikigoi, dan zijn bovenstaande fasen goed herkenbaar:

Marktdynamiek van de Koi industrie gedurende de afgelopen 70 jaar
Deze afbeelding, wat een representatie is van de ontwikkeling van de industrie der Nishikigoi, wordt in het vervolg van dit artikel verder toegelicht.

De Nishikigoi verovert EngelandHet was pas in de jaren 70 dat de Nishikigoi enige populariteit in Europa begin te krijgen. Een eigenzinnige Engelsman, Peter Waddington, opende de deuren tot de Nishikigoi voor de Engelse markt en de import van Japanse koi kwam in een stroomversnelling. In eerste instantie een echte hobby voor de “happy few”, welgestelden die toch forse bedragen wilde neertellen voor een vis waarvan nog amper bekend was op welke wijze deze in volle gezondheid gehouden moest en kon worden. Voor de Japanse markt betekende extra afzetkanalen natuurlijk ook extra mogelijkheden om hun kweek verder uit te breiden, steeds meer Japanse kwekers konden langzaam in hun levensonderhoud voorzien met het kweken van hoogwaardige Nishikigoi. Met een aanwakkerende interesse werd Nishikigoi vanzelf ook beter bereikbaar voor de professionele hobbyist en zo kon het gebeuren dat de aanvoer van Japanse koi grote vormen aan kon nemen.

Nu was het in die tijd ook zo dat de kennis van hoogwaardige Nishikigoi niet wijd verspreid was. Dit komt men nu ook nog wel eens tegen, het is nog immer moeilijk om de basiswaarde van een levend schilderij als onze koi objectief te kunnen bepalen. Dit is nooit gelukt en zal misschien ook nooit lukken, maar het is wel deze mantra geweest die lange tijd als vervelende onderstroom de hobby heeft bepaald. Er zijn nog legio mensen die denken dat een Japanse koi per definitie de prijs van een leuke middenklasse auto heeft , en dit zal misschien ook wel zo blijven in de toekomst. Een nadeel van deze situatie is dat een dergelijk “produkt” dan ook wel verwachtingen schept, en zelden konden deze worden ingelost door de geïmporteerde top-koi. Het gevolg hiervan was dat de markt afzwakte: de desillusie was begonnen...

De Nishikigoi verovert AmerikaWaar de Engelse markt afkoelde en vele hobbyisten teleurgesteld de arena verlieten, stonden in Amerika een nieuwe generatie hobbyisten op en brachten nieuwe vraag in de markt. Op deze wijze kan een markt als de koi-industrie blijven groeien, of om z’n Amerikaans te stellen: “you win some, you loose some”. Het enige dat telt is dat er meer bijkomt dan afgaat en permanente groei is het resultaat. De koi-industrie koelde weliswaar wat af, maar de Amerikaanse kracht wakkerde het vuurtje weer verder aan want er zijn nu eenmaal enorm veel Amerikanen!

Na het veroveren van de Amerikaanse markt, en de ook daar bijbehorende afkoeling door teleurgestelde hobbyisten, kwam precies op het goede moment een nieuwe impuls via de Europeanen. Waar de Engelsen al wisten waar Abraham de mosterd haalde genoot de hobby in bijvoorbeeld Nederland en België pas rond het jaar 2000 een enorm aantal liefhebbers. Een paar jaar later volgden de Scandinavische en voormalige Oostblok-landen. Toch kan men niet ontkennen dat (zeker in de Benelux) er een afkoeling heeft plaatsgevonden en vele hobbyisten hun pogingen om koi te houden hebben gestaakt. De markt is onmiskenbaar in verval. Toch blijven de Japanners in grote aantallen koi kweken. Waar de mondiale economie de afgelopen decennia klap naar klap te verwerken heeft gekregen is er momenteel heel weinig koi beschikbaar voor onze markt. En dat is op zich vreemd want als de fabrieken door blijven draaien en de bestaande afzetgebieden slinken dan moet er onherroepelijk een overschot ontstaat. Toch is dit niet het geval, na het veroveren van de Europese en de Amerikaanse markt heeft de Nishikigoi inmiddels een nieuwe groep liefhebbers in haar grip, en deze nieuwe groep is krachtiger en groter dan ooit tevoren: Azië, en in het bijzonder China!

De Nishikigoi verovert AziëDe vraag naar Japanse Nishikigoi vanuit Azië is enorm. Azië, en van de grootste werelddelen en economisch sterk in opkomst, kenmerkt zich door “nieuw geld” dat instroomt op valutamarkten uitmondend in een enorme drang tot consumeren: het is letterlijk niet aan te slepen. Voor Japanse kwekers is deze situatie ogenschijnlijk ideaal, zonder al teveel moeite worden vraagprijzen betaald, heeft men geen last van de kwakkelende Japanse economie en bijbehorende dure Yen, en worden complete bassins in een koop klaargemaakt voor transport naar Azië.

Koi schilderij van Chinese afkomst Koi schilderij van Chinese afkomst

Aangezien de Aziatische honger, met daarachter de grootste bevolkingsgroep op aarde, nog maar net is begonnen lijkt de toekomst van de Japanse Nishikigoi zo zeker als de waardevastheid van puur goud. Toch is niet alles goud wat blinkt....

De kroonjuwelen van de kwekerIn het begin van de koi-industrie hebben bekende huizen hun stempel gedrukt en de pijlers geplaatst voor een stevig fundament voor de toekomst. Pure liefhebberij en toewijding hebben geleid tot de meest prachtige Nishikigoi zoals wij deze nu kennen. Alle zogenaamde “know-how”, zorgvuldig overgebracht van vader op zoon, zijn terug te zien in de huidige bekende bloed- en kweeklijnen. Sommige koifarms gaan al drie of vier generaties terug en alle kennis, toewijding, successen en falen zijn geëvolueerd. De huidige koi is een stempel van ambacht en vermogen, vastgelegd in het DNA van de ouderdieren. Tegelijkertijd is er gedurende de ontwikkeling van de koi-industrie een enorme bron aan genetisch potentieel ontstaan waaruit de kwekers kunnen putten, in de vorm van ouderdieren van verschillende afkomst. De kroonjuwelen van de kweker, het totale genetische potentieel, zitten achter slot en grendel en veilig opgeborgen op verschillende bekende en onbekende lokaties in Japan.

De tentoonstelling van de kroonjuwelenHet ere-podium van vakmanschap zijn toch de hoogste treden van de verschillende Japanse koi-shows. Daar wordt bepaald wat de kwaliteit op dat moment is, en worden de meest prachtige exemplaren aan de wereld getoond. Toch is er een tendens waarneembaar dat deze kwalitatief zeer hoogwaardige koi meer en meer in eigendom komen van vermogende Aziaten en niet zelden verdwijnen deze dan ook naar het Oosten om hun leven daar te vervolgen. De koi blijven eerst in “Azukari”, wat betekent dat de koi in handen wordt gegeven van de kweker om met behulp van zijn know-how het maximale potentieel van de koi te benutten. De kweker is echter geen eigenaar meer van de koi! Veel van dergelijke koi eindigen ook uiteindelijk als “Oyagoi” (hoewel een show-winnaar niet per definitie ook geschikt is als ouderdier). En dat kan in Japan zijn..... of daarbuiten.

TechnologieHet is algemeen bekend dat de specifieke omstandigheden in Japan ten grondslag liggen aan de algemene ontwikkeling van koi qua groei en huidkwaliteit. Veel van ons herkennen de situatie dat bijvoorbeeld het beni (het rood) van een Kohaku mooi zacht en rekbaar was toen de koi in de vijver kwam en na verloop van tijd deze unieke eigenschappen verloor. Toch lukt het steeds beter om gelijkwaardige omstandigheden te creëren als in Japan, maar daarvoor moet wel geïnvesteerd worden en dit is zeker niet voor iedere hobbyist weggelegd. Innovaties als Bakki-showers en omgekeerde osmose missen hun effect niet: de unieke eigenschappen van de Japanse wateren kunnen worden gekopieerd! Ondersteund met additionele verwarming van het water komen er meer en meer hobbyisten en dealers die minstens gelijkwaardige resultaten halen als de Japanners.

Deze ontwikkelingen zijn een potentieel gevaar voor de Japanse kwekers: hun unieke omstandigheden zijn opeens niet meer zo uniek en de toegankelijkheid tot kwaliteitskoi is ook enorm toegenomen: naarmate er meer Yen over de toonbank gaat wordt overname een realiteit, want ook de Japanse koikweker is inmiddels geëvolueerd tot een zakenman.

Made in China...Wat er op dit moment gebeurt op de markt van de Nishikigoi is praktisch ongekend. Door de eerdere ontwikkeling van mondiale markten is de produktie in Japan gedurende de tijd enorm opgevoerd, en toch zijn er perioden dat er in Japan geen enkele koi meer te koop is! Het wordt voor ons hobbyisten en dealers steeds moeilijker om aan goede koi te komen. Niet dat deze er niet zijn, integendeel, maar de Aziaten kopen in hele grote getale de voorraad op. Kwaliteitskoi met potentie verdwijnt in rap tempo naar bijvoorbeeld China, en we weten allemaal waar de Chinezen goed in zijn: kopiëren!

Viskwekerij in het algemeen, en daar valt het kweken van koi ook onder, worden met behulp van grote subsidies opgestart. Dit zijn enorm grote en kapitaalkrachtige bedrijven met steun van de overheid. Ook koi met grote potentie wordt daar direct ingezet voor de kweek, en inmiddels raakt de koi-industrie in China op stoom. Met een verschil: deze markt kan uitgroeien tot een zelfvoorzienende markt, waarbij de interne produktie voldoende is voor de vraag. Een stijgende export is daarvan het gevolg, en de grote vraag is en blijft wat dat voor een effect zal hebben op bijvoorbeeld een aspect als de prijs/kwaliteitsverhouding!

En nu?De Japanners volgen deze ontwikkelingen nauwgezet. Het zullen vast geen spionage-activiteiten zijn, maar er zijn reeds verschillende artikelen te vinden van kwekers die Chinese koihuizen bezoeken. Zonder achterdochtig te worden denk ik niet dat de Japanners het idee hebben dat de Aziaten al voldoende kennis hebben , maar ze houden toch op zijn minst de vinger aan de pols. Aziaten zijn zeer snelle leerlingen en bouwen rustig voort aan hun geoliede fabrieken.
Ook de marktwerking zal haar sporen achterlaten: er is een reëel gevaar van het overspoelen van de koimarkt vanuit het Oosten met hun koi, en dit zal haar invloed niet missen. Ook de kroonjuwelen, de koi met echte potentie, zijn niet meer zo veilig als vroeger door de valuta-buiging: alles is te koop. Een extra aanjager voor de “meesters van de kunst van het kopiëren”!

Je kunt dan misschien wel hun allerbeste koi kopen maar niet te koop is, is de eer en toewijding van de Japanse kweker! In rap tempo weten zij zich steeds aan te passen, en een bepaalde voorzichtigheid heeft reeds haar intrede gedaan want de laatste jaren is sterk geïnvesteerd in het verbeteren van het genetische potentieel aan kweekdieren en onderliggende bloedlijnen: onze koi wordt steeds en steeds beter, maar het wordt ook steeds moeilijker om de achterliggende handtekening van de verschillende Japanse huizen te herkennen. Geheimzinnigheid ten top, “New types” van een variëteit komen en gaan. Protectionisme in optima forma!

Kunnen de Japanners aan de top blijven staan met hun koi? Wie zal het zeggen, de toekomst zal het leren. Er is geen nieuwe markt meer te verwachten en de status quo zal gevormd gaan worden de komende 10 jaar. Is de huidige voorsprong van de Japanners voldoende voor toekomstige heerschappij of tanende door een ontwikkelende Chinese overheersing? Ze pakken het in ieder geval groot aan, en de Japanners volgen de ontwikkelingen met argusogen. Om maar eens de analogie met het voetbal te maken: de Japanners hebben al vele wedstrijden gespeeld en is torenhoog favoriet. De finale zal nu echter worden gespeeld en het zal een prachtige wedstrijd worden, waarbij het publiek (zijnde alle koi-hobbyisten ter wereld) getrakteerd zal worden op prachtige doelpunten en schitterende passeerbewegingen. Of de Japanners aan het einde ook de beker omhoog kunnen houden? Ik weet het niet, maar ik zal zeker met veel plezier deze finale gaan volgen.

Dit artikel is ook verschenen in KoiWijzer 46 - Editie 2 - 2011, het officiële verenigingsblad van KOI2000.

Een luchtpomp op basis van piston-techniek

Beluchting op onze filters en vijver is van groot belang. Zonder voldoende issolved Oxygen (DO, opgeloste zuurstof)">zuurstof in het water stagneert het algehele leven, waardoor de hobbyist gedwongen wordt een of andere vorm van beluchting toe te passen. Dit kan op verschillende manieren, zoals een mooie grote waterval, een shower-filter of bijvoorbeeld een luchtpomp.

Veel luchtpompen zijn gebaseerd op basis van membranen, waarbij door middel van magnetisme kleine rubberen membraampjes in elkaar gedrukt en uit elkaar getrokken worden, waardoor deze lucht verpompen. Het nadeel van deze oplossing is dat de membranen van rubber zijn, onder druk staan, en op den duur kunnen scheuren waarna deze moeten worden vervangen. Afhankelijk van de kwaliteit van de luchtpomp kan dit zeker enkele jaren zijn, maar voor een essentieel onderdeel als beluchting is het goed om hierop niet te bezuinigen.

Sinds een aantal jaren zijn ook luchtpompen leverbaar die niet werken op basis van een membraan, maar op basis van een zuiger of enkele zuigers (piston). Inderdaad, precies hetzelfde principe als verbrandingsmotoren waarbij er door de beweging van de zuiger beweging van een mengsel (in dit geval lucht) mogelijk is. Maar bij de luchtpomp natuurlijk zonder krukas Winking.

Voordeel van een zuiger-luchtpomp is dat deze in de regel veel stiller is, minder energie verbruikt en uitermate betrouwbaar is voor wat betreft het afgeven van dezelfde hoeveelheid lucht gedurende een langere periode. Ook kunnen ze veel beter omgaan met tegendruk. Onderstaande foto is een opengewerkt model waarin de interne techniek goed zichtbaar is:

Nitto luchtpomp op basis van zuiger-techniek

De zuiger is zichtbaar in het rode vlak, netjes ingepakt binnen de drukkamers van metaal. Wanneer u op het punt staat om een luchtpomp aan te schaffen, neem een dergelijke pomp met haar voordelen mee in de overweging. Met een beetje zoeken en vragen bij de verschillende koi-dealers ontdekt u dat het prijsverschil ten opzichte van de traditionele pompen op basis van membranen wel meevalt, en u schaft hiermee een meer waardevast artikel aan. Met dank aan Vijveraccent voor de mogelijkheid eens onder de motorkap van een zuigerpomp te kunnen kijken!

De gevaren van een mudpond

De Japanse mudpond, een vijver met een kleiachtige bodem, wordt verantwoordelijk geacht voor de magie die de Japanse kwekers uithalen met hun koi. Als lelijke eendje erin en als een ontluikende mooie zwaan weer worden geoogst tijdens de "Ikeage", het is een droom van iedere koi-liefhebber dat eenzelfde effect gebeurt in de tuinvijver. Helaas, de waarheid is hard en zelden lukt het ons om een koi zijn/haar potentie in te kunnen laten lossen. Nee, daarvoor moeten we bij de Japanners zijn, hun mudponds zijn een veilig onderkomen voor een zorgeloze ontwikkeling! Helaas te mooi om waar te zijn, een mudpond is niet geheel zonder gevaren en voor de Japanners gedurende het zomerseizoen een permanente bron van zorg.

Japanse mudponds Yamakoshi

Open omgeving


In Niigata, een bergachtige omgeving omgeven door de heuvels van Yamakoshi, is werkelijk geen enkel plekje onbezet en in gebruik om te wonen of te kweken. Op berghellinkjes vindt men overal de mudponds. Er is dan ook weinig bescherming mogelijk tegen gevaren van buitenaf, de mudponds zijn vrij te betreden. Niet zelden vallen koi, mede vanwege de vaak beperkte diepte van mudponds, ten prooi aan roofdieren op land en in de lucht die er met een smakelijk maar duur hapje vandoor gaan. Japan kent vele roofdieren en gelukkig weinig dieven, maar de open omgeving zijn wat dat betreft wel een gevaar voor de ijver van de kweker. Ook in Japan worden mudponds waar mogelijk overspannen met netten of visdraden, of wordt een net gezet rondom de mudpond om in ieder geval wat gevaar af te kunnen wenden. Maar dit is zeker niet overal mogelijk.

Controleerbaarheid


De open omgeving zou in principe een voordeel moeten zijn voor de controleerbaarheid, maar Niigata is wat dat betreft speciaal. Veel kleine bergjes en slingerwegen, als je even het gas intrapt wordt je draaierig op de maag. Bij iedere bocht wijzigt het aangezicht, en is weer wat nieuws te zien. Voor de bezoeker een zeer leuke ervaring, maar voor de kwekers een groot probleem omdat er geen fatsoenlijk toezicht mogelijk is op de eigen mudponds. Deze zijn namelijk in het gehele gebied verspreid en kunnen ver uit elkaar liggen. Ook in wat afgelegen gebieden, want ook Japanse kwekers hebben geheimen die zij graag beschermen op afgelegen plaatsen.

In het groei-seizoen rijden de Japanners dan ook af en aan met hun kleine "Kei trucks" (Japanse mini-truck), over de smalste paadjes op weg naar meer-dagelijkse controles van de mudponds. En deze truck zijn niet voor niets zo klein, de begaanbaarheid van het gebied is beperkt en de paden naar de mudponds over het algemeen erg smal en gevaarlijk ver weg van de openbare weg.

Rendement


Je zou zeggen dat een mudpond toch ieder jaar een bepaald voorspelbaar "rendement" op moet kunnen leveren qua groei en ontwikkeling, maar niets is minder waar! Soms is een mudpond een seizoen opeens niet rendabel en valt het tegen, en soms is de ene mudpond gewoon beter dan de ander. Kwekers hebben zelfs voorkeur voor een bepaalde mudpond als het gaat om ontwikkeling van een varieteit, zo zijn er verschillende kwekers die altijd in dezelfde mudpond bijvoorbeeld Kohaku plaatsen omdat Showa niet goed tot ontwikkeling wil komen. En dan is er ook nog het fenomeen dat wij in principe ook kennen: 10 meter verderop kan het heel anders zijn. Wie kent niet de problemen van bijvoorbeeld algen terwijl de vijver van de buurman daar geen last van heeft. Het rendement kan ook van jaar tot jaar (erg) verschillen waardoor het nooit zeker is of de maximale potentie is benut dat seizoen!

Waterkwaliteit


Je zou verwachten dat de waterkwaliteit in de mudponds van onberispelijke kwaliteit is. In principe is dat ook zo, natuurlijke verversing in combinatie met erg lage bezettingen garanderen een grote hoeveelheid natuurlijk voedsel en een lage vervuilingsgraad. Toch schuilen er grote gevaren in de waterkwaliteit zelf. De TDS-waarde van Japanse wateren is veel lager dan de waardes die wij kunnen bieden zonder extra mechanisme hulpmiddelen als omgekeerde osmose. Expliciet is er zeer weinig bufferend vermogen van het water, de KH-waarde is extreem laag en een pH-crash is een permanent gevaar. Veel kwekers gebruiken oesterschelpen om bufferend vermogen te houden om een dodelijke pH-crash te voorkomen, deze geven carbonaten af om de waarde aan te vullen. De schommelende pH-waarden kunnen grote schade toebrengen aan de algehele huidkwaliteit van de koi!

Temperatuur


Japan kent (erg) koude winters en hete zomers. Midden in de zomer kan de temperatuur van het water oplopen naar extreme waardes. Onderstaande afbeelding laat de gemiddelde dag- en nachttemperatuur zien waarbij met name de maanden juli en augustus extreem warm zijn:

Temperatuur in Niigata

Wanneer het water warmer wordt kan dit minder zuurstof bevatten, en zonder voldoende zuurstof kan geen enkel organisme leven! In de zomer is extra beluchting met stromings- en luchtpompen dan ook geen overbodige luxe en een noodzakelijkheid. Aangezien Niigata een klein en ergens ook onontgonnen gebied is staan de stopcontacten niet op iedere hoek van de mudpond! Dieselaggregaten of andere oplossingen, technische hulpmiddelen die storingen kunnen vertonen waardoor de zuurstofvoorziening stokt, staan dan ook opgesteld...

Tevens kan gesteld worden dat het metabolisme van de koi het beste werkt rond een water-temperatuur van 24 graden. Stijgt de temperatuur verder, dan ontneemt dat de koi de eetlust en wordt deze lusteloos met alle gevolgen voor de ontwikkeling van dien! Die hoge temperaturen zijn niet altijd wenselijk en de kweker heeft geen enkele mogelijkheid om deze te sturen en is aan de natuur overgeleverd. Effectief kan de kweker in de maanden mei, juni en september optimaal gebruik maken van de mudpond!

Regenseizoen


Een erg gevaarlijke periode is de maand juli, deze maand is weliswaar warm maar is een echte regenmaand! De zure regen valt met bakken naar beneden, waarbij er een permanente aanslag plaatsvindt op de pH-waarde (die gaat naar beneden, zeker wanneer er geen bufferend vermogen is). Onderstaande afbeelding toont de gemiddelde hoeveelheid regen waar deze piek in de maand juli eenvoudig te herkennen is:

Neerslag gemiddelden in Niigata

Deze periode is dan ook berucht en kan vele sterfte veroorzaken. De kwekers zijn gedurende deze maand nog vaker aan de randen van de mudponds te vinden om controle uit te oefenen en in te grijpen met hun oesterschelpen indien dit nodig is.

Samenvattend


Als hobbyisten denken we vaak dat deze mudponds een ideale omgeving zijn om koi groot en mooi te krijgen, maar het tegendeel is misschien wel waar. Van de vijf a zes maanden dat een koi in de mudpond verblijft zijn hoogstens drie maanden te onderscheiden dat een mudpond maximaal rendement oplevert! De overige periodes staan de koi bloot aan allerlei gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. Weersinvloeden, dreigende pH-crashes, extreme watertemperaturen en natuurlijke vijanden stellen de koi permanent aan gevaar bloot. Alleen de kennis en inzicht van de kweker kan middels heel hard werken voorkomen dat het visje wat wij scheppen bij onze dealer zo mooi heeft kunnen worden. Ligt u dus zomers lekker bij de vijver met een biertje in de hand te genieten, bedenk dan dat er tegelijkertijd aan de andere kant van aardbol kleine Japannertje keihard werken om u deze luxe te gunnen!

Hoe vergroot je je kennis van koi?

Hoe vergoot je je kennis van koi


De koi-hobby kunt u op vele manieren beleven. Zittend aan de waterkant komen vele hobbyisten tot rust, en ook de wekelijkse spoelbeurten van de filters worden met veel plezier gedaan. Uw koi reageren direct op de mate waarin u uw hobby oppakt en uitvoert, en ook hier kunnen verschillende belevingsvormen voorkomen. De meeste hobbyisten doorstaan verschillende fases, waarin gepoogd wordt om de hobby in de vingers te krijgen en de omstandigheden te optimaliseren. In die situatie ontstaat er een geweldige belevingsvorm, namelijk de ontwikkeling van koi!

In uw vijver spelen zich allerlei verschillende gebeurtenissen af die uw kennis van koi kunnen vergroten. U moet deze zien, en dat is tevens meteen een flinke uitdaging. U bezoekt deze website ook met een bepaald doel, en dat doel voegt weer een extra dimensie toe aan het beleven van deze hobby: het vergoten van kennis om uzelf als hobbyist verder te ontwikkelen!

Er zijn verschillende manieren om uw kennis van koi te vergroten. In dit artikel worden u enkele hints en tips gegeven die u kunnen begeleiden in het ontwikkelpad van uw koi, maar zeker ook van uzelf:

Koop een koi als studie-object


Deze optie is voor iedereen haalbaar en zeer aan te raden. Koop eens een of meerdere koi (of bijvoorbeeld van dezelfde variëteit) met een ontwikkelpad, en gebruik deze koi puur en alleen als studie-materiaal. Ook de verschillende experimenten die u op deze website vindt zijn puur en alleen gebaseerd op het principe van studie-materiaal. Dit is een erg interessante invalshoek voor uzelf, want het biedt u mogelijkheden te toetsen waar u staat en of uw vooraf bedachte ontwikkelpad ook daadwerkelijk wordt gevolgd door de koi in kwestie. Spelenderwijs leren, het is een pad van veel voldoening!

Maak gebruik van boeken, forums, en websites


Veel hobbyisten zijn u al voorgegaan in dit ontwikkelpad en hierover is veel geschreven. Fotomateriaal wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van de kale tekst, en hierin ligt voor u de mogelijkheid om het een en nader te toetsen. Bestudeert u deze foto's goed, en maak voor uzelf een beoordeling van de foto's. Naarmate u dit regelmatig doet, zult u ontdekken dat steeds meer details zich aan u zullen openbaren, en dat koi allen unieke verschijningsvormen zijn.

Vergelijk verschillende koi
Leren van koi hangend boven een bak bij uw dealer is het moeilijkste wat er is. Maak het uzelf gemakkelijk, en begin met het bestuderen van koi waarvan unaniem is vastgesteld dat deze een hoge kwaliteit bezitten. Om kwaliteitskenmerken te kunnen herkennen moet u deze eerst leren herkennen natuurlijk. Onze pagina's over de historie van de grote Japanse koishows is een hele goede opstap hiervoor. Bekijkt u eens verschillende foto's en stel u eens de vraag welke koi uw favoriete koi is, en probeer de verschillen in kwaliteit, bouw van het frame en patronen voor uzelf scherp te krijgen. U krijgt op deze manier een helder beeld welke aspecten van kwaliteit voor u aantrekkelijk zijn, en op welke manier deze kunnen aansluiten bij uw hobby om uzelf verder te ontwikkelen. Een belangrijke vraag die u uzelf ook moet stellen is of u liever een volledig ontwikkelde koi zou willen aanschaffen of een koi dat nog overduidelijk een ontwikkelpad moet doorlopen. Op deze manier trained en ontwikkelt u uw ogen op het (h)erkennen van kwaliteitskenmerken.

Als u op deze manier onderzoekend het materiaal bestudeert, dan krijgt bijvoorbeeld het blad van uw favoriete vereniging opeens een geheime inhoud. Plaatjes kijken is leuk natuurlijk, maar als u deze plaatjes echt bestudeert en vergelijkt wordt een dergelijk blad opeens een krachtig middel uzelf te ontwikkelen. In vergelijking met Japanse kwekers hebben wij niet de mogelijkheid om tienduizenden koi te zien ontwikkelen en de verschillen in ontwikkeling ons eigen te maken, onze vijvers zijn daar niet voor geschikt natuurlijk. Veel lezen, vergelijken en onderzoeken is een middel om deze kennis u eigen te maken! Houdt u hierbij wel in het achterhoofd dat u kijkt naar foto's, en deze foto's kunnen bewerkt zijn! Vooral kleuren en dergelijke worden vaak aangepast om optisch een beter effect te bereiken. Het is dus wel belangrijk te onderkennen: huidkwaliteit van koi is alleen echt zichtbaar wanneer u de vis in een bowl kunt bekijken en bestuderen.

Bezoek koi-shows


Elk jaar worden er verschillende shows georganiseerd, bezoek deze dan ook. Dit is geen reclame-uiting voor een instantie om de kas te spekken, maar het is de enige mogelijkheid voor u als hobbyist om een grote groep kwaliteits-koi bij elkaar te zien in een omgeving die vergelijking mogelijk maakt! De showvats zijn klein, de bezetting is klein, elk vat toont de koi in al haar aspecten zonder de mogelijkheid zich te verschuilen. Probeert u, wanneer u langs de showvats loopt, de koi goed te bekijken op basis van huidkwaliteit, sahsi, kiwa,, kleur, body, bouw en patronen etc. Maak hierbij vooraf een checklist voor uzelf, gebruikmakend van de verschillende aspecten van kwaliteit die u in de bibliotheek op deze site vindt. Doet u dit niet in de vorm van plus- en minpunten, maar neem een onderzoekende houding aan en constateer zonder hieraan een waardeoordeel te koppelen. Observeren is de sleutel naar ontwikkeling van uzelf als hobbyist!

Dit is altijd weer een leuke ontdekkingsreis omdat het voor uzelf helder maakt welke aspecten voor u aansprekend zijn en wat u in een koi zoekt. En... ook u zult ervaren dat deze aspecten gedurende de tijd langzaam veranderen, uw pad tot ontwikkeling is gestart!!

Bezoek ervaren hobbyisten en toonaangevende dealers


Wanneer u alleen uw eigen koi bestudeert in hun ontwikkelingspad doet u uzelf tekort: u realiseert zich dan vaak niet dat betere en slechte koi rondzwemmen dan bij u. Bij een dealer vindt u een grote hoeveelheid koi die u bijvoorbeeld op basis van een enkel aspect kan gaan beoordelen. Een rondje maken om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar de koi met de beste body, het mooiste patroon, de mooiste vinnen, het breedste hoofd, het langste hoofd, mooiste kiwa en sashi trainen uw observeringsvermogen! En als u dit rondje doet, probeer dan ook direct de koi te herkennen die het minst voldoet aan het aspect waar u naar staat te kijken. U ontwikkelt hier dan een beter gevoel voor en slaat u deze beelden op die u impliciet bij een volgende keer gebruikt ter referentie. Indien u uzelf op deze manier spelenderwijs trained bent u op de goede weg, u gaat vooruit en.... ontwikkelt!

Probeer als vrijwilliger aan te sluiten bij de koishows


Leren doet u door kennisdeling dus zoek de beste mensen op die u kunt bereiken: de kern van de juryleden bij een koishow. Wees alert bij het "benchen" en bij de beoordeling door de experts, het is de beste plaats om direct vragen te stellen en kennis op te doen. En terwijl u hieraan participeert, komt u in aanraking met verschillende hobbyisten en verschillen in kennisniveaus. Houdt u hierbij ook uw onderzoekende bril op, er wordt veel verteld maar weinig onderbouwd dus toets wat u hoort in de praktijk of bij andere hobbyisten!

Verbeter de kwaliteit van koi in uw vijver en verkoop de exemplaren waar u van geleerd heeft

Zorg ervoor dat u een aantal koi kwijtraakt als u een vis heeft gekocht met een betere kwaliteit. Hierdoor verbetert u uw observingsvermogen om kwaliteit te herkennen! Voor een aantal hobbyisten is dit een moeilijk punt, u bent mogelijk gehecht aan de koi maar uw ontwikkeling wordt een beetje afgeremd hierdoor en daar doet u uzelf tekort. Het maximum aantal koi in uw vijver is beperkt door de omstandigheden, en vol is vol. Bent u eenmaal onderweg op het pad, dan zult u ongetwijfeld herkennen dat u koi in uw vijver heeft zwemmen die u nu niet meer zou kopen. Daarmee feliciteer ik u, want u heeft geleerd en bent een stapje vooruit gegaan! Er is helemaal niets verkeerd met het verkopen van een dergelijke koi aan een andere hobbyist die in de ontwikkeling als koihouder nog niet zover is als u. Sterker nog, door hem de koi niet te verkopen onthoudt u hem de kans om te leren en te groeien in deze hobby, en om meer plezier te ervaren met deze hobby!