noodzaak voor ontwikkeling

De stikstofkringloop

De stikstofkringloop is de biologische kringloop en de geothermische omzetting van stikstof in de lucht (aard-atmosfeer). Alle organismen hebben stikstof nodig daar het een bestanddeel is van aminozuren, eiwitten, DNA en co-enzymen. In onze vijvers speelt stikstof dan ook een zeer belangrijke rol. In onderstaande afbeelding is de stikstofkringloop weergegeven:

De stikstofkringloop van de natuur

De stikstofkringloop bestaat uit de volgende processen:

  • Vastlegging van stikstof uit de lucht door speciale bacteriën
  • Beschikbaar komen van de stikstof voor de plant (in onze vijvers zijn dat algen) door:
    • afbraak van organisch materiaal door organismen zoals bacteriën, schimmels en dieren. In onze vijvers gebeurt dit permanent
    • ammonificatie, waarbij een organische stikstofverbinding door een groep van nitrificerende bacteriën wordt omgezet in onder andere ammonium-ionen

In onze vijvers spelen bacteriën een belangrijke rol, zij zorgen ervoor dat de gifstoffen afgebroken worden naar minder giftige stoffen. In een draaiende vijver ontstaat er door voerresten, afscheiding van vissen, dode planten en algen en dieren onder andere ammonia of ammonium waarmee de stikstofkringloop een feit is.

Bron: Wikipedia