noodzaak voor ontwikkeling

Nitraat (NO3-)

Nitraat ontstaat als restproduct doordat nitrobacter-bacteriën nitriet verder omzetten, deze omzetting gebeurt in het biologische filter (en andere plaatsen waar zich deze bacterie-stammen hebben gehecht).
Nitraat is een nuttige voedingsstof die wordt gebruikt door planten en algen. Bij een nitraatwaarde onder de 50 mg/liter is er geen probleem. Een te hoge hoeveelheid kan duiden op een vijver met een flink voergedrag. Immers, de kringloop start bij de aanwezigheid van ammoniak wat direct door de koi gevormd wordt op basis van het aangeboden voer.

Bij waarden boven de 100 mg/liter is regelmatig water verversen in principe de enige oplossing. In het denitrificerende proces wordt nitraat afgebroken, maar hiervoor dienen de omstandigheden optimaal te zijn en deze zijn moeilijk te bereiken.


Bron: Chemie in het aquarium