noodzaak voor ontwikkeling

Dissolved Oxygen (DO)

Zuurstof speelt een belangrijke rol bij alles wat leeft, en in een vijver is dat niet anders. Koi verbruiken zuurstof bij het ademen, maar ook alle chemische processen die in uw vijver en filter plaatsvinden kunnen niet gebeuren indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. Dit is ook een van de redenen waarom een goed bezette vijver feitelijk niet zonder hulpmiddelen kan om het zuurstofgehalte in het water op peil te houden: er worden niet alleen filters belucht, maar vaak ook de vijver zelf middels een watervalletje, een trickle-filter of een beluchte bodemdrain. De totale hoeveelheid opgeloste zuurstof is ook meetbaar, en wordt uitgedrukt in de waarde DO ("dissolved oxygen"). In de handel zijn speciale meters verkrijgbaar om de DO-waarde te meten:

Dissolved Oxygen meter van Hana

De totale hoeveelheid zuurstof die kan worden opgelost in het water is afhankelijk van de watertemperatuur en zoutgehalte. Bij stijgende watertemperaturen en zoutgehalte is de maximale opname lager. Het zoutgehalte wordt uitgedrukt in ppt en de hoeveelheid opgeloste zuurtsof in mg/l (ppm). In onderstaande tabel wordt de maximale hoeveelheid zuurstof bij een bepaald zoutgehalte afgezet tegen de watertemperatuur:

Opogeloste zuurstof in relatie tot watertemperatuur en zoutgehalte
Voor koihouders die geen zout toevoegen aan hun vijver is de eerste kolom van belang, deze geeft de maximale hoeveelheid opgeloste zuurstof aan bij een gegeven watertemperatuur. De hier aangegeven waardes zijn maximale waardes, in de praktijk is 70% van de aangegeven waarde reëel.

Wanneer u de tabel goed bestudeert dan ziet u dat naarmate de watertemperatuur hoger wordt, de maximale hoeveelheid opgeloste zuurstof afneemt! In de koudere perioden loopt u niet zoveel risico, maar met name in de zomer wanneer de watertemperaturen stijgen wordt beluchten steeds belangrijker.

Karakteristiek van DO


De hoeveelheid opgeloste zuurstof varieert gedurende de dag. Overdag is de waarde hoger dan in de nacht, waarbij de vroege ochtenduren bij het krieken van de dag de laagste waardes hebben. Het is van groot belang u te realiseren dat deze vroege uurtjes (en zeker in de zomerperiode!) heel gevaarlijk kunnen zijn en met name voor grote koi, die veel zuurstof nodig hebben/verbruiken, levensbedreigend kunnen zijn. Dit heeft te maken met het proces van fotosynthese, waarbij overdag aanwezige algen en planten zuurstof produceren en deze in de nacht deze weer verbruiken. Vlak voordat ze weer gaan beginnen met de produktie onder invloed van licht heeft al het leven dus lekker zitten snoepen van de opgebouwde hoeveelheid opgeloste zuurstof. Het CO2-gehalte in uw vijver is dan op zijn hoogst (en daarmee uw pH weer het laagst). Al dit soort kleine of grote schommelingen verstoren de balans in uw vijver en hebben een directe invloed op het welbehagen van uw koi, en daarmee op hun ontwikkeling.

Relatie met beluchting


Beluchting is dus essentieel van uw vijver! Zonder additionele beluchting is in de meeste gevallen het zuurstofgehalte (erg) laag en dit gaat ten koste van de ontwikkeling van uw koi. Er is een bepaalde marge die zij kunnen overbruggen, dus is het maar beter om deze marge zo groot mogelijk te houden. Mocht u bijvoorbeeld twijfelen of en wanneer u zou moeten beluchten, houdt dan bovenstaand in het achterhoofd. Het beluchten van een vijver in de nacht is nog belangrijker dan het beluchten gedurende de dag en zeker bij hoge watertemperaturen, omdat de opgeloste zuurstof dan het laagst is! Maar waarom zou u het risico willen lopen om een niet-optimale DO-waardes in uw vijver te krijgen, laat die beluchting lekker dag-in-dag-uit aan.

Relatie met redox


Het Redoxpotentiaal is direct gekoppeld aan de hoeveelheid opgeloste zuurstof. Het Redox-potentiaal geeft de relatie aan tussen zuurstof en afvalstoffen. Hoe meer afvalstoffen er aanwezig zijn in uw vijver des te lager zal uw zuurstofgehalte zijn. Een redox-meting is dus indicatief voor uw zuurstofgehalte! Een lage potentie, gemeten in mV, betekent dat het oxiderende vermogen van uw vijver lager is/wordt en daarmee direct indicatief voor een dalende hoeveelheid opgeloste zuurstof.

Biological Oxygen Demand (BOD)


In de biologie wordt tevens rekening gehouden met de BOD-waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel zuurtsof er nodig is om afvalstoffen te oxideren. Hoe hoger deze BOD-waarde uitvalt hoe slechter de waterkwaliteit is. Een acceptabele BOD-waarde is 1-2 mg/l. Met name nitraten beïnvloeden de BOD-waarde positief omdat deze een indicatie zijn voor de effectiviteit van de afbraak van afvalstoffen (het is dan ook het restprodukt van het nitrificatie-proces).

En mocht u nog twijfelen over het nut van een hoog gehalte opgeloste zuurstof in uw water ten behoeven van de ontwikkeling van groei en ontwikkeling, leest u dan gerust onderstaande rapporten:

The effect of dissolved oxygen on the growth of young-of-the-year winter flounder
ORODS]2.0.CO;2" target="self" rel="external">Dissolved Oxygen Requirements of Developing Steelhead Trout and Chinook Salmon Embryos at Different Water Velocities
Acute andchronic toxicity of ammonia to juvenile Metapenaeus macleayi and Penaeus monodono and the influence of low dissolved-oxygen levels

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.