noodzaak voor ontwikkeling

Ammoniak (NH3)

In een goed functionerende vijver is ammoniak slechts minimaal aanwezig. Het door de vissen uit het voer geproduceerde Ammoniak (NH3) komt primair in ons vijverwater terecht via de kieuwen en reageert direkt met water. Er wordt dan Ammonium gevormd (NH4+). De chemische reactie ziet er als volgt uit:

NH3 + H2O <> NH4+ + OH-

Bij het omzetten van ammoniak naar ammonium wordt OH- gevormd. Dit is een basische reaktie. Door de gevormde OH- ionen zal pH hierdoor wat stijgen.
Maar niet alle Ammoniak reageert met water tot Ammonium. Het is maar een deel dat tot ammonium wordt omgevormd. Het percentage in het water aanwezige Ammoniak is namelijk afhankelijk van de pH van het water. Hoe lager de pH des te meer is er aanwezig als ammonium (NH4+). Hoe hoger de pH des te meer is er aanwezig als NH3.

Beiden zijn giftig voor koi, waarbij ammoniak vele malen giftiger is en de aanwezig zoveel mogelijk vermeden moet worden door aandacht te geven aan de filtratie of waterversingen. Ammoniak verstoort de stofwisseling van de koi. Bij lagere pH's zijn deze effecten iets minder dan bij hogere pH's (> 7.8). Omdat de interne pH-waarde van het bloed van de koi tussen de 7.2 en 7.8 ligt, en opgeloste stoffen de neiging hebben om van een hoge naar een lage concentratie te gaan, lukt dit een koi beter als de pH van het vijverwater dus deze waarde niet te boven gaat! Het is bekend dat erg hoge pH's de omzetting wordt stilgelegd, maar dit wordt dan overgenomen door andere bacterieen. Echter, deze omzetting is veel minder effectief.

Ammoniak kan verminderd worden door een waterverversing of door te filteren over zeoliet en wordt via nitrificatie omgezet naar nitriet (NO2-) primair via de nitrosomonas en nitrosococcus bacteriestammen omgezet.


Bron: Chemie in het aquarium

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.