van koolhydraten tot mineralen

Metabolisme van de koi

Metabolisme is de verzamelnaam voor alle chemische processen in het lichaam. Metabolisme wordt ook wel "stofwisseling" genoemd (vanuit het Grieks" "metabolosmos" = verandering of omzetting") en is het geheel aan biochemische processen die plaatsvindt in cellen en organismen. De stofwisseling heeft onder andere de volgende functies (Bron: Wikipedia):

  • de aanmaak van reservestoffen
  • de opname van stoffen
  • het vrijmaken van energie uit onder andere opgenomen stoffen
  • het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle processen
  • het verwerken van afvalstoffen
  • een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren

Metabolisme kan onderverdeeld worden in "katabolisme" en "anabolisme":

  1. Katabolisme is de afbraak van stoffen, waarbij energie vrijkomt. Dit is een vorm van verbranding (dissimilatie).
  2. anabolisme is de opbouw van stoffen, waarbij energie vastgelegd wordt (assimilatie)

Hoewel katabolisme en ananolisme tegenovergesteld zijn aan elkaar vinden ze beiden bijna altijd tegelijkertijd plaats, echter steeds in verschillende verhoudingen. Vooral (groei)hormonen, watertemperatuur en het voedselaanbod zelf zijn verantwoordelijk voor de regulatie van beide componenten. Zo zal een koi in het voorjaar primair al haar energie stoppen in de ontwikkeling van eieren (katabolisme) terwijl in de herfst juist primair veel energie wordt gebruikt voor het creëren van reserves voor de winter (anabolisme). In de zomer staat de opbouw voorop (anabolisme).

De samenhang tussen katabolisme en anabolisme in relatie tot metabolisme wordt weergegeven in onderstaande afbeelding (Bron: Wikibooks):

Metabolisme, Katabolisme en Anabolisme in samenhang