van koolhydraten tot mineralen

algemeen

Het nut van zinkend voer

Drijvend, zinkend, groot, medium, klein, hard, zacht. Voor ieder wat wils zou je zeggen. Maar, als het aan de Koi lag koos ze…? Tja, zo eenvoudig is het niet.

De Karper

Neem nu eens de wilde Karper. Per slot van rekening de oervader van onze Koi en wat de voedselopname en vertering betreft een en dezelfde vis. Karper en Koi zijn bodemwroeters. Hun uitstulpbare bek is een wonderlijk stuk gereedschap, gevormd en geperfectioneerd door eeuwen evolutie. Aan beide zijden van de bek bevinden zich de baarddraden. Deze supergevoelige organen detecteren met gemak minieme hoeveelheden opgeloste stoffen in het water en in de bodem zoals aminozuren, hormonen en andere stoffen. Geleid door de gevoelige baarddraden zweeft, wroet, blaast en zuigt de bek met zijn rubberachtige lippen in uitgeklapte toestand de bodem af op zoek naar voedsel.

Urenlang kan een karper geconcentreerd bezig zijn om op deze manier zijn kostje bij elkaar te scharrelen. Getuige de enorme afmetingen en gewichten van sommige wilde Karpers is deze manier van voedsel vergaren dus zeer succesvol. Dicht boven de bodem in een bij voorkeur troebel water voelt de Karper zich veilig. Gevaar van boven hoeven ze niet te duchten. De Karper zit te diep voor predatoren of wordt aan het zicht onttrokken. Wie goed kijkt naar Koi of Karpers in helder water tijdens dit bodemwroeten, ziet dat het lichaam een lichtelijk schuine stand aanneemt met de kop naar beneden. De uitgeklapte bek komt hierdoor in een bijna volmaakte horizontale stand te staan ten opzichte van de bodem. Efficiëntie in optima forma. De ogen naar voren gericht voor eventuele visuele hulp. In het donker alles op de tast, de smaak, de geur, het perfecte detectievermogen.

Toch zijn Karper en Koi prima in staat om in alle waterlagen hun voedsel te vinden en te consumeren. Op elk gewenste diepte cruisen ze, hun muil wijd open, als duikboten door de wolken watervlooien al waren het walvissen in een school krill. Loerend en behoedzaam naderen ze het wateroppervlak om een ingewaaid insect te verorberen, een stukje brood, wat wilde bloesem, de zaden en peulen van planten en vruchtbomen, het ingewaaide graan van het pas geoogste land. Aan de oppervlakte loert al dan niet terecht gevaar. De Karper reageert instinctief en verdwijnt meestal onmiddellijk de diepte weer in. In de diepte wordt de buit dan verorberd in alle rust en in horizontale stand.

De Koi

Karper en Koi eten dus heel rustig en onbevreesd als ze hun voedsel op de bodem vinden. Door deze rust en veiligheid, plus de optimale stand van hun lichaam ten opzichte van het voedsel op en in de bodem is hun voedselopname en verwerking hiervan optimaal. Dit geldt dus ook voor onze koivijvers. Daarbij zwemt er in iedere koivijver altijd wel één of meerdere nerveuze, schrikkerige Koi die met hun angstige gedrag de hele boel aansteken. Zo’n paniekzaaier maakt van een maaltijd aan de oppervlakte een nerveus en hectisch gebeuren. Niet bepaald bevorderlijk voor een rustige groepsmaaltijd of een optimale vertering. Het is juist die rust en het ontbreken van voedselnijd plus de ideale houding ten opzichte van zinkend voer, die zorgt voor een optimale voedselopname en verwerking. Combineer deze wijze van voeren met een voer van zeer goede kwaliteit en “you need a bigger pond”.

To sink or…

Zinkend voeren hoeft niet bij elke voerbeurt, maar mag ook best 1 keer per dag. Bij voorkeur overdag, omdat Koi in de vroege ochtenduren of in de schemering en ’s nachts van huis uit al een stuk rustiger eten. Van nature zijn dit de momenten van de dag waarop ze het minst te vrezen hebben van natuurlijke vijanden. Het voeren met zinkend voer kent een aantal voordelen:
  • Het voedsel wordt in alle rust en zonder voedselnijd optimaal verwerkt en verteerd. Hierdoor haal je een hoog rendement uit het aangeboden voer, mits het voer natuurlijk van goede kwaliteit is, met een hoog NEB gehalte en een laag suikergehalte.
  • Jonge en vaak schuwe Koi, maar ook oudere exemplaren die angstige en voorzichtige eters zijn, komen vaak ongemerkt veel voer tekort. Dit soort Koi moet het meestal van de restjes of wat verdwaalde pellets hebben om toch nog aan hun kostje te komen. Dergelijke Koi zijn en blijven van nature schuwe en angstige vissen die door hun aard niet alleen te weinig voer binnen krijgen, maar door hun schuwheid ook de rest van de school negatief beïnvloeden. Dit soort Koi zijn zeer gebaat bij zinkend voer en zullen in bijna alle gevallen hun schuwe gedrag direct laten varen.
  • Een ander voordeel is dat zinkend voeren verspreid over de hele vijver er voor zorgt dat de Koi door hun zoektocht en bijbehorende wervelingen de bodem goed schoon houden. Kleine plekjes met vuil of ontlasting belanden zo veel sneller in de bodemdrain(s).

…not to sink

Zijn er ook nadelen aan het voeren met zinkend voer? Ja en nee. Een opmerking vaak gehoord wordt is dat het voer in de bodemdrain verdwijnt. Dit kan voor een groot deel voorkomen door zo ver mogelijk van de drains af te voeren. Ook door niet de hele hoeveelheid ineens te voeren, maar bijvoorbeeld in 2 keer. Zodra de eerste helft op is, kan de tweede er in. Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken van een voerplateau op de bodem. Dit kan een simpele schaal met opstaande rand zijn, waar het voer op aangeboden wordt. Slechts een heel klein deel zal dan nog naast de schaal belanden. Vogelbadjes of keramische schalen zijn hiervoor perfect geschikt. Ook een PET-fles of zuigfles aan een koord voorzien van gaatjes kan prima dienst doen als onderwater voerstation. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat er bij het voeren met drijvend voer soms ook maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het voer in de skimmer verdwijnt. Een ander argument wat soms als nadeel genoemd wordt is het gemis aan contact met de Koi. Als ze bijvoorbeeld uit de hand eten. Dat is onmiskenbaar een feit, maar omdat het voeren met zinkend voer slechts een enkele keer per dag plaatsvindt, blijven er bij de overige drijvend voer beurten voldoende gelegenheden over om dit directe contact in stand te houden.

Inspecteren

Wie zijn vijver helder weet te houden zal bemerken dat Koi die in alle rust boven de bodem zwemt, zoekt en eet, uitstekend is te inspecteren. Sterker nog, regelmatig neemt een Koi op de bodem een bijna verticale houding aan, waarbij de hele onderbuik en de geslachtsstreek zeer goed te zien zijn. Bij uitstek delen van het lichaam waar zich makkelijk kleine beschadigingen of ontstekingen kunnen vormen die dikwijls (te lang) onopgemerkt blijven. Dat is bij het voeren aan de oppervlakte een heel stuk lastiger, mede vanwege het turbulente oppervlak en de hectiek die met het eten aan de oppervlakte gepaard gaat.

Tot slot

Soms zie je bij Koi die nooit gewend zijn geweest om zinkend voer aangeboden te krijgen, vaak de komische reactie, dat ze het voer tevergeefs aan de oppervlakte blijven zoeken, terwijl dit ondertussen naar de bodem dwarrelt. Toch zijn er onder deze Koi altijd wel enkele slimmerds die hun bodemwroetende roots nooit verloochenen en al snel de diepte induiken achter het voer aan. De minder “slimme” Koi zullen weldra volgen. Is het niet de eerste keer, dan zeker de volgende.

Kortom, voeren met zinkend voer is een zeer natuurlijke afwisseling met een hoog rendement en geeft een bijzondere extra dimensie aan het houden en voeren van Koi. Doe er je voordeel (eens) mee!

Copyright 2011 NEDKOI

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.