Mineralen als bouwsteen | Voeding | Wat is (het belang van) goede voeding

Voeding

van koolhydraten tot mineralen

Mineralen als bouwsteen

Mineralen als bouwsteen


Mineralen zijn anorganische elementen die voor behoud van lichaamsfuncties benodigd zijn in elk dieet. Anorganische elementen zijn chemische verbindingen die over het algemeen gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen maar ook zouten, metalen en zelfs water.

Mineralen worden onderverdeeld in een tweetal groepen, zijnde de macro- en de micro-mineralen. De indeling is gebaseerd op de mate waarin de hoeveelheid vereist is in de voeding en in de koi zelf.

Macro-mineralen

Elementen zijn natrium, chloride, kalium en fosfor. Deze mineralen regelen de osmotische balans en ondersteunen bij het vormen van een stevig en volgroeid skelet. Wanneer men refereert naar mineralen worden de macro-mineralen bedoeld.

Micro-mineralen

Micro-mineralen zijn verplichte bestanddelen, in kleine hoeveelheden, als bouwstenen voor enzymen en hormoonhuishouding. Gemeenschappelijke sporenelementen zijn koper, chroom, jodium, zink en selenium. Wanneer men refereert naar de sporenelementen worden de micro-mineralen bedoeld ("sporen" omdat er maar een minimale hoeveelheid voor benodigd is).

Mineralen, zowel de macro- als de micro-mineralen dus, dienen in voldoende mate aanwezig te zijn in een dieet. Hoewel de koi via kieuwen en huid in staat is om mineralen op te nemen vanuit de waterhuishouding is dit geen efficiënt proces maar kan wel gezien worden als een extra buffer tegen een mogelijk tekort aan mineralen. Doordat de koi deze dus wat aan kan vullen is het minder verstorend voor de ontwikkeling als er tijdelijk een tekort aan mineralen wordt aangeboden binnen het dieet.