van koolhydraten tot mineralen

Voeding: alle aspecten van goede voeding

Zonder een goede en uitgebalanceerde voeding zal geen enkel levend organisme goed kunnen ontwikkelen. Het is om deze reden dat extra aandacht voor de voeding van uw koi heeft geleid tot het ontstaan van deze plank in de bibliotheek. Nutriënten, stoffen die nodig zijn voor de groei en instandhouding van het lichaam en een goede functie van weefsel en organen borgen, moeten voldoende aanwezig zijn in de aangeboden voeding.

De gewone karper bestaat voor meer dan 60% uit water en in totaal voor 30% uit eiwitten en vetten. Zo'n 7% van het totaalgewicht wordt ingenomen door mineralen en spoorelementen, ongeveer 1% door koolhydraten en minder dan 0.01% door vitamines. Omdat deze nutriënten vrijwel alleen kunnen worden onttrokken uit het aangeboden voedsel is deze een exclusieve bron van bouwstenen van het lichaam.

Op deze schap vindt u allerlei artikelen over ingrediënten en bouwstoffen van goede voeding.