mogelijkheden voor optimale temperatuur

Zonne-collector: opbrengst aan warmte

Alle theorie omtrent het inzetten van collectoren is natuurlijk interessant, maar het gaat natuurlijk om de praktijk. Wat levert een zonne-collector nou netto aan uw vijver om deze op temperatuur te houden? Wanneer men de insteek kiest om een netto-temperatuur te hanteren van het vijverwater komen opeens allerlei factoren om de hoek die bepalen in hoeverre u uw gewenste temperatuur kunt handhaven:

  • de inhoud van de vijver ten opzichte van de dimensionering van de verwarming
  • de oppervlakte van uw vijver waarbij grote oppervlaktes sneller afkoelen dan kleine oppervlaktes
  • de ligging van de vijver, oftewel de mate waarin de zon met directe beschijning u een handje helpt
  • de mate van isolatie oftewel het bufferend vermogen van temperatuur van uw vijver (wand-isolatie, overkappingen, etc)

Wanneer u uw installateur vraagt om een passend systeem wordt u altijd geconfronteerd met deze "mitsen en maren" dus we kiezen hier een andere insteek. Ongeacht welke temperatuur wordt gevraagd moet gelden dat het systeem meer warmte genereert dan de gevraagde temperatuur. Immers, in dat geval is er "overwarmte" aanwezig in het verwarmingssysteem en die kunt u altijd aanwenden. Geen ingewikkeld gedoe met delta-T's en andere fenomenen die we kennen van systemen die directe warmte aanwenden middels verbranding van fossiele brandstoffen in combinatie met rendemenstketels, maar gewoon de "overwarmte" aanwenden (net zoals dit geldt voor een wamtepomp). Het is dus van belang om te weten hoeveel warmte een collector gemiddeld kan genereren per maand in het jaar.

In onderstaande grafieken wordt per type collector aangegeven wat de gemiddelde temperatuur is die gegenereerd wordt.

Opbrengst van een buiscollector


Opbrengst aan warmte van een buiscollector


Opbrengst van een vlakkeplaat collector


Opbrengst aan warmte van een vlakkeplaat collector

Wat goed zichtbaar is in de bovenstaande temperatuursgrafieken is het verschil in warmte dat optreedt in de beide systemen. Kijkt u hierbij naar de vertikale temperatuurs-as om te constateren dat een buiscollector bijna een factor 2 hoger kan pieken. Dat is puur gezien niet direct een voordeel want juist in het heetst van de zomer is er minder behoefte aan warmte, maar kan toegeschreven worden aan het "zelfremmend vermogen" van een vlakkeplaat-collector (zie ook het artikel hier).

Conclusie


Bovenstaande statistieken van de collectoren geven aan dat met name in de koude perioden de capaciteit minder is dan in de zomerse periode. Dat is logisch, en geen verrassing. Wat interessanter is, is om te kijken naar de minimale temperaturen van de verschillende collectoren. Vanuit die optiek kan men stellen dat praktisch het gehele jaar door gemiddeld 20 graden of meer aan warmte gegenereerd kan worden. Ook kan men stellen dat voor geen enkel systeem de zomerse periode een probleem is, er is dan zoveel warmte dat er overcapaciteit is om uw seizoen te ondersteunen. Dat is ook hetgeen u moet onthouden: om iets te verwarmen moet het middel (de collector) meer warmte kunnen genereren dan het te verwarmen object (uw vijver) vraagt, en juist is dat is wat een collector gedurende het gehele jaar prima doet!

Zou je dan in de winter met een zonne-collector de vijver op 20 graden of meer kunnen houden? Even los van de discussie dat dit zeer onzinnig is (koi zijn immers seizoensdieren die daar ook recht op hebben) zou men kunnen stellen dat een meer comfortabele temperatuur in de winter zeker ook tot de mogelijkheden behoort. Wel is het belangrijk te realiseren dat elk type collector natuurlijk afhankelijk is van zonlicht en in de winter de dagen erg kort kunnen zijn. Verwacht hiervan dus geen wonderen, maar uw geïsoleerde en overkapte vijver (!)) op een gezonde temperatuur te houden is geen enkel probleem voor deze systemen!

Met een zonne-collector is het geen enkel probleem het verwarmingsschema te hanteren. Sterker nog, u heeft gedurende de seizoenen voldoende speelruimte om hiervan naar eigen inzichten af te wijken. Een verwarming voor uw vijver is een zeer goede investering als het gaat om de ontwikkeling van koi, maar het investeren in een systeem dat gebruik maakt van natuurlijke omstandigheden als warmte in de lucht (warmtepomp) of direct zonlicht maakt uw investering ook duurzaam! En op een enkel aspect is een zonne-collector natuurlijk niet te kloppen: behoudens de stroomkosten van gemiddeld 30 euro per jaar voor een verwarmingspompje is de totale warmteopbrengst gedurende de jaren geheel gratis! En dat doet geen enkel systeem na.

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.