mogelijkheden voor optimale temperatuur

Componenten van een systeem op zonnewarmte

Wanneer men besluit om de gratis warmte van de zon te gebruiken om een vijver te verwarmen popt meteen de hamvraag op: wat is er nu precies benodigd om dit op een goede manier te doen. Eigenlijk is het met een dergelijk systeem net zoals met zoveel andere systemen, men moet gebruiken wat nodig is en meer niet. En dat geldt zeker in het geval van het toepassen van zonnewarmte op uw vijver.

De componenten die minimaal benodigd zijn betreffen:
  • een zonne-collector, hetzij een vlakkeplaat- of een buiscollector
  • een regel-unit die bepaalt wanneer er warmte getransporteerd moet worden (thermostaat)
  • een verwarmingspompje om vloeistof in beweging te brengen om de warmte te transporteren
  • een warmte-afgifte apparaat in de vorm van een warmtewisselaar of een spiraal om de gegenereerde warmte over te brengen naar uw vijver

Onderstaande afbeelding is een representatie van een configuratie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een boiler als opslagstation (zie hiervoor de sectie "Uitbreidingen op uw systeem" in dit artikel):

Basisopstelling van een verwarming op basis van een zonne-collector


In de basis is dit een heel simpel systeem. En simpele dingen doen het vaak het beste! Maar het systeem is zoals boven beschreven nog niet geheel bedrijfszeker. Bovenstaande afbeelding is een typische installatie voor het verwarmen van een buffervat met water, wat vervolgens aangewend kan worden om te douchen, af te wassen, of om een verwarming in huis te ondersteunen. Bij het toepassen op een vijver wordt veelal geen gebruik gemaakt van een boiler, wij kunnen de vijver zelf immers als een "boiler" zien. Echter, de temperaturen die wij hanteren liggen natuurlijk vele graden lager wat betekent dat zonnecollector-systemen op vijvers niet permanent zullen draaien. Er zijn dan ook nog twee factoren waar terdege rekening mee gehouden moet worden, namelijk:

  • Het gevaar van bevriezing van de vloeistof in het systeem wanneer het systeem niet draait en de vloeistof "stil staat" (de vijver niet vraagt)
  • Het gevaar van overdruk door permanente opwarming door de collector waardoor vloeistoffen overgaan in gasvormige toestand


Het gevaar van bevriezing


Bij een gemiddelde Nederlandse winter, waarbij de minimale temperaturen in de nacht weleens tussen de -10 en -20 kunnen komen, kan water eenvoudig bevriezen. Dat doet het immers wanneer de temperatuur onder de 0 graden gaat komen. Het is om deze reden dat veel systemen gebaseerd zijn op een antivries met een vriespunt ver beneden de genoemde temperaturen. Daarmee wordt voorkomen dat uw systeem kapot kan vriezen door de eigenschap dat vloeistoffen in bevroren toestand uit kunnen zetten. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van gewoon water als geleider, maar dan dient u maatregelen te treffen in de vorm van een "leegloopvat" zodat uw panelen niet vol kunnen blijven staan met water wanneer de situatie geen warmte vraagt (of er te weinig warmte gegenereerd kan worden).

Het gevaar van overdruk


Door de hoge temperaturen kan eenvoudig een overdruk ontstaan in het systeem. Immers, wanneer uw vijver geen warmte vraagt gaat het systeem in ruste maar uw panelen blijven warmte genereren. Dit stelt strenge eisen aan de vloeistoffen die gebruikt worden om de gegenereerde warmte op te vangen en (later) te transporteren. In veel gevallen zal de vloeistof overgaan in gas-vormige toestand waardoor de druk in het systeem toeneemt. U dient dan ook ALTIJD gebruik te maken van een expansie-vat om deze drukverschillen op te kunnen vangen. Wanneer u gebruik maakt van een leegloopbeveiliging is dit niet noodzakelijk, maar neem hierbij het zekere voor het onzekere.

Uitbreidingen op uw systeem


Boiler als buffer van warmte
Wanneer uw vijver geen warmte vraagt, of wanneer er door de panelen geen warmte gegenereerd kan worden maar wel gevraagd wordt, kan het inzetten van een boiler een overweging zijn. Een boiler is niets anders dan een buffervat waarin opgewarmd water wordt opgeslagen, zodat u de warmte kunt aanwenden wanneer u deze nodig heeft. Echt noodzakelijk is het echter niet bij het toepassen van een collector-systeem op een vijver. Temperatuursverval is immers alleen mogelijk als er geen daglicht is en wanneer u de seizoenen ondersteunt is de maximale afkoeling van uw vijverwater in de nacht beperkt. Let u er wel op dat als het systeem elektronisch gestopt wordt (wanneer er geen warmte wordt gevraagd) u gebruik MOET maken van een expansievat.

Verdelers middels (elektronische) drieweg-kleppen
Natuurlijk kunt u met een enkele collector ook verschillende waterbronnen verwarmen. Denk hierbij aan het gelijktijdig of individueel verwarmen van uw vijver en een quarantaine-voorziening. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is controleren of uw regeling (thermostaat) verschillende "zones" ondersteunt waarna u middels een elektronische drieweg-klep een extra zone kunt gaan bedienen. Wat dat betreft zijn de combinaties eindeloos zolang u voldoende warmte genereert om alle zones te kunnen bedienen!


Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.