mogelijkheden voor optimale temperatuur

Ondersteunen van seizoenen

Het verwarmen van uw vijver biedt u de mogelijkheid om de seizoenen die een koi doormaakt optimaal te ondersteunen en te maximaliseren. Kijkend naar de seizoenen dan wendt de koi op de volgende wijze haar energie aan:

  • Winter: praktisch geen energie-verbruik, de koi is koudbloedig en bij koudere watertemperaturen gaat de stofwisseling naar een laag pitje waardoor er ook weinig energie-behoefte is.
  • Lente: de klimmende temperaturen zorgen ervoor dat uw koi weer actiever worden. Immers, de stofwisseling komt hierdoor ook weer op gang en dus heeft de koi behoefte aan energie in de vorm van (aangeboden) voedsel. Deze energie wordt enerzijds aangewend "om de motor weer goed te starten", en anderzijds voor de opbouw van kuit ter borging van het nageslacht. In deze periode neemt de massa van vrouwelijke koi toe vanwege de opbouw van kuit.
  • Zomer: na het paaien en het zorgen van het nageslacht wordt de zomerperiode primair gebruikt voor skelet- en massa-opbouw: uw koi groeit! De niet aflatende honger zorgt voor optimale groei, deze optimale groei van skelet- en weefselopbouw bereikt de koi op een temperatuur van ongeveer 24 graden. Op dat moment werkt het metabolisme (de stofwisseling) optimaal en kan de koi de aangeboden voedingsstoffen, bij voldoende aanwezigheid van zuurstof in het water, optimaal aanwenden!
  • Herfst: het begin van de herfst, zo einde september, leidt voor menig hobbyist een waar feest in. De koi komen bijna het water uit bij het voeren, ze schrokken naar een lieve lust en hun eetlust is niet te stelpen! Juist in deze relatief korte periode neemt de koi een flinke hoeveelheid voedsel tot zich en doet dit met name om een "nutriëntenpool" op te bouwen (opgeslagen in vet- en spierweefsel en organen)die als reserve dient voor de komende winter.

Zo kijkende naar de seizoenen is verwarmen op zich eigenlijk helemaal niet nodig: met een beetje overkapping lukt het om in Nederland de temperaturen in redelijk veilige zones te houden zonder dat de koi te zwaar moet leunen op de opgebouwde reserves van de herfst. En in de lente gaat de energie vooral in de voorbereidingen voor het kuit schieten (en niet in groei en ontwikkeling), en pas gedurende de zomer en vroege najaar bouwt de koi aan zijn/haar lichaam wat we als koi-houder graag willen zien! EN DAN IS HET TOCH ZOMER?

Waarom zou je dan verwarmen? Deze vraag is simpel te beantwoorden, en om dat te doen is op basis van temperatuur-statistieken onderstaande afbeelding samengesteld:

Seizoenen ondersteunen met gerichte verwarming

In de afbeelding is zichtbaar dat:

  • de gemiddelde lucht-temperatuur (rode lijn), gebaseerd op de nacht- en dagtemperatuur relatief laag is. Pas vanaf de maand mei (5) is enige stabiliteit en gewenstheid bereikt van een temperatuur die richting de 16 a 17 graden kruipt
  • de gemiddelde watertemperaturen (blauwe lijn), opgewarmd door de lucht, pas zo rond juli haar maximum bereiken. Afhankelijk van regio is er maar een zeer beperkte tijd beschikbaar dat koi-houders kunnen rekenen op watertemperaturen die enigszins richting de gewenste 24 graden kruipen (immers, op de temperatuur van ongeveer 24 graden werkt de stofwisseling optimaal en halen we optimaal rendement uit ons dure voer en koi!!). De watertemperaturen zijn maar een zeer korte tijd binnen het bereik van de groene en gewenste zone
  • er gedurende opstart en afbouw van het seizoen allerlei temperatuur-fluctuaties optreden die de watertemperatuur flink kunnen laten schommelen! Middels verwarmen kunt u deze periodes aan het begin en einde van het seizoen overslaan cq elimineren.

Met het verwarmen van uw vijver biedt u uzelf de mogelijkheid om:

  • de fluctuaties van de temperatuur te nivelleren en stabiliteit te bieden aan uw koi
  • de periode waar het echt om gaat, de maanden juni tot en met september, die temperaturen te bieden waar u het rendement uit uw vijver en bewoners kunt realiseren!

De groene lijn zou uw watertemperatuur kunnen zijn wanneer u seizoens-ondersteunend uw vijver verwarmt. U stuurt uw vijver verantwoord maar duidelijk voor langere tijd naar de groene zone!

Als men praat over verwarmen van uw vijver dan is het het meest zinvol om gedurende de zomer (!) uw vijver een aantal maanden te verwarmen en de optimale omstandigheden voor groei en ontwikkeling te bieden. Wij hanteren hier een temperatuur van 24 graden voor. Er zijn verschillende hobbyisten die reeds in een vroeg stadium van het seizoen de watertemperatuur naar zomerse waarden brengen. In onze optiek een verspilling van energie en geld, het rendement van uw investering is beperkt en met een beetje pech wordt u veelvuldig getrakteerd op paaiende koi die uw waterkwaliteit ondermijnen. Er zijn zelfs koi-houders die ook gedurende de koude maanden hun vijver op zomerse temperaturen houden wat in onze optiek geheel geen toegevoegde waarde biedt, de energie-maatschappijen hebben deze graag als klant!

Daarnaast is er nog een argument aan te geven om seizoenen alleen te ondersteunen en deze niet onnodig op te rekken: uw koi veroudert hierdoor sneller! Het metabolisme van de koi houdt ontegenzeggelijk in dat celdeling en vernieuwing bij hoge temperaturen sneller gaat. Echter, zoals elke cel in het lichaam is deze deling beperkt en genetisch vastgelegd, en als de maximale waarde van de teller is bereikt dan treedt celvernietiging op. Dit noemt men ouderdom, en dat betekent dat body achteruit gaat de huidkwaliteit gaat verslechteren en de koi haar jeugdigheid en sprankelijkheid verliest.

Denkt u na over verwarmen? Neemt u dan goed kennis van bovenstaande en bedenk dan dat wanneer men de seizoenen slechts ondersteunt en de temperatuurschommelingen elimineert, er ook economisch een situatie ontstaat die een beperkte investering voor wat betreft verwarmingskosten vraagt!

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, stelt u deze gerust via het contactformulier.Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.