mogelijkheden voor optimale temperatuur

Warmtepomp

Het principe van een koelkast is voor veel mensen geen onbekende: de warmte wordt in de koelkast uit de inhoud onttrokken, en via technische componenten naar het zwarte rooster geleid om de warmte af te voeren. Hierdoor wordt de de warmte onttrokken en blijft uw inhoud lekker koel. Ditzelfde principe is van toepassing op een warmtepomp, maar werkt net andersom. Hier wordt namelijk de warmte niet afgevoerd via de lucht, maar wordt juist uit de lucht de warmte onttrokken en wordt deze warmte middels een spiraal afgegeven aan de omgeving. Dankzij de zon zitten er in de aarde, het water, of de lucht, altijd en overal, massa's warmte opgeslagen. Het is deze warmte die middels de warmtepomp onttrokken wordt aan de omgeving en uw vijver verwarmt.


Principe van een warmtepomp


In onderstaande afbeelding staat het principe van de warmtepomp afgebeeld:

Principe van de warmtepomp

 • de verdamper (3) ontrekt de warmte aan de buitenlucht
 • dit wordt mogelijk gemaakt doordat de compressor (4) zorgt voor een lage druk in dit gedeelte van het systeem waardoor het aanwezige koudemiddel gaat verdampen (in de verdamper) en de warmte opneemt
 • bij de condensator (1) wordt door de drukverhoging met behulp van de compressor het koudemiddel op nog hogere temperatuur gebracht
 • daarna wordt de warmte afgegeven aan het water middels een spiraal en koelt het koudemiddel weer af en stroomt terug naar de verdamper

Een spiraal is een essentieel onderdeel van een warmtepomp voor toepassing op vijvers, de spiraal zorgt ervoor dat de warmte kan worden afgegeven aan het vijverwater. Deze warmtespiralen, veelal uitgevoerd in titanium, geven de warmte snel af totdat het proces opnieuw doorlopen kan worden totdat de gewenste temperatuur is bereikt en de warmtepomp afslaat. Middels een ingebouwde thermometer wordt de warmtepomp electronisch gestuurd.


Voordelen van een warmtepomp


 • eenvoudig te plaatsen in in te passen in bestaande systemen, zeker de warmtepompen die werken met een externe spiraal en daardoor niet aangedreven hoeven te worden door een additionele (vijver-)pomp
 • een merkwaardige eigenschap van een warmtepomp is dat met een bepaalde hoeveelheid energie een grotere hoeveelheid warmte-energie kan worden gegenereerd. Hierdoor kunnen ze een rendement (COP, "Coefficient Of Performance") hebben dat hoger is dan 100%! Veel warmtepompen hebben minimaal een COP van 5 wat betekent dat met 1 kWatt aan stroom er voor 5kWatt aan warmte kan worden gefabriceerd! dit is een rendement van 500%. Bij gewone electrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%.
 • een warmtepomp is DE MEEST EFFICIËNTE MANIER VAN VERWARMEN! Daarbij moet wel direct gemeld worden dat naarmate de buitentemperatuur afneemt de prestatie begint te verminderen ( < 10 graden)
 • de stookkosten zijn lager dan met conventionele CV-gestuurde verwarmingen, waardoor ook een lagere CO2-uitstoot wordt gerealiseerd
 • een warmtepomp kan naast verwarmen ook koelen, waardoor uw watertemperatuur ook in de zomer op een ideale instelbare temperatuur gehouden kan worden


Nadelen van een warmtepomp


 • een warmtepomp moet u ALTIJD buiten opstellen. Doordat deze de warmte onttrekt uit de omgeving zou u, indien u deze binnen plaatst, een koelkast maken van de ruimte! Naast dat dit kan leiden tot koude temperaturen kan de pomp na verloop van tijd steeds minder warmte uit de ruimte onttrekken (het wordt immers steeds kouder) waardoor de kosten voor verwarmen gaan toenemen
 • een warmtepomp gebruikt stroom, let u dus goed op de COP-waarde en de temperatuur waarbij de warmtepomp nog in staat is om efficient te werken! Er zijn warmtepompen die zelfs bij een buitentemperatuur van -20 nog een COP-waarde halen van 3!
 • warmtepompen zijn (soms extreem) duur


Energiekosten: een vergelijking


De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt wat de bedrijfskosten zijn. In onderstaand voorbeeld worden de kosten uitgerekend om 1 GJ (GigaJoule) aan warmte te genereren met een CV-gestookt systeem en een warmtepomp:

de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een water warmtepomp:
De hoogrendementsketel heeft een gemiddeld rendement van 90% op bovenwaarde.
De water/water warmtepomp heeft een SPF van 3.
De energetische waarde van 1 kWh elektriciteit is 1 kJ/s * 3600s = 3600 kJ = 3,6 MJ
De energetische waarde (bovenwaarde) van 1 m3 Gronings aardgas bedraagt 35,2 MJ
De kosten voor 1 kWh elektriciteit bedragen € 0,20
De kosten voor 1 m3 aardgas bedragen € 0,60

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m3 aardgas. De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/3 = 333 MJ aan elektra nodig, ofwel 333/3,6 = 92,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen 92,5 * € 0,20 = € 18,50.

Een warmtepomp is dus zeker een reëel alternatief ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen op basis van aardgas! De kwaliteit van de warmtepomp bepaalt deze, omdat een warmtepomp ook bij koude temperaturen (winter) in staat moet zijn om voldoende warmte aan de omgeving te onttrekken.

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.