kenmerken van een goede body

Ozutsu: een stevig eindschot

Ozutsu: een stevig eindschot


Positionering: deelsectie staart

Dit artikel beschrijft indicatoren van potentie voor groei en ontwikkeling van staartsectie als onderdeel van het frame:

Ontwikkeling en potentie van de staartsectie

De staartsectie als indicatie voor groei en ontwikkeling

De staart-sectie van de koi is een erg belangrijke sectie. Deze sectie, Ozutsu genaamd en beginnend bij het einde van de rugvin tot aan de wortel van de staart, herbergt een aantal kenmerken die van belang zijn voor het onderkennen van groei-potentieel:

  • de staartsectie moet lengte hebben tussen het einde van de rugvin en het begin van de staart zelf
  • deze sectie moet breed opgezet zijn (breed "Obachi")
  • de staartsectie moet, bezien vanaf de zijkant van de koi, over hoogte beschikken

Het Ozutsu herbergt voor Gosanke tevens het "Odome", een term die specifiek gericht is op de overgang van de laatste hiban (rode patroon) naar de staart toe. Deze sectie, van witte kleur, wordt enorm gewaardeerd en is idealiter om en nabij de 2 centimeter (voor volwassen koi). In onderstaande afbeelding worden de verschillende aspecten benoemd (met uitzondering van de HOOGTE van de staart zelf, deze moet bekeken worden door de koi te kantelen):

Ozutsu overzicht

De uitdaging is gelegen in het herkennen van een goed Ozutsu en Obachi als indicatoren van groei in de staart-sectie. Met name bij tosai is een geoefend oog nodig om deze punten van (h)erkenning te zien. Onderstaande afbeeldingen zijn de staart-secties van een tosai en een volwassen koi, u ziet dat een goede beoordeling op jonge leeftijd niet eenvoudig is vanwege de nuance-verschillen! Naarmate een koi echter gaat groeien zullen deze minieme verschillen onder een vergrootglas komen te liggen met grote verschillen op volwassen leeftijd. Een goed Ozutsu begint dus al bij de basis, namelijk als een stevige verschijning als tosai:

Ozutsu tosaiozutsu mature

Om u deze materie eigen te maken kunt u het beste beginnen met een nissai, vraag uw dealer een aantal koi in een bowl te doen en bestudeer de staartsectie nauwkeurig. U zult zien dat er praktisch geen koi zijn waar deze gelijk is. Patronen en kleur kunnen u ook voor de gek houden, let er dus op dat er een reële schatting wordt gemaakt.


Het effect van een kort Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Zoals gesteld is het van belang dat het ozutsu lengte heeft. Over het algemeen leidt een kort ozutsu (bezien van bovenaf) tot een bepaalde "gedrongenheid" van de koi. Naarmate de koi meer vet - en spiermassa opbouwt en de midden-sectie sterk in breedte gaat toenemen geeft een kort ozutsu snel de indruk dat de achterkant van de koi te kort is voor de lichaamsbouw waardoor deze de massa eigenlijk niet goed kan dragen.

Let u hierbij wel op de positionering van de rugvin zelf, deze zit niet bij alle koi op dezelfde plaats. Soms staan deze wat te ver naar achteren wat automatisch leidt tot een kort ozutsu. Vaak is de positionering van de rugvin dan de oorzaak van het optisch te kort zijn van de achterzijde van de koi!


Het effect van een laag Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Een Ozutsu moet ook voldoende hoogte bezitten. Vaak beoordelen we een koi in een bowl van bovenaf en vergeten we het stuk vis dat er nog onder zit. Maar deze klassieke fout niet als u een koi selecteert maar geef aandacht aan de zijlijnen van de koi door deze te kantelen in een bowl! Een dunne staart, bezien vanuit de zijkant, biedt geen mogelijkheid om veel spier- en vetmassa te dragen, simpelweg omdat er gewoon onvoldoende plaats is bij een lage hoogte! Krachtige ozutsu gaan steevast gepaard met hoogte.


Het effect van een smal Obachi als indicator voor ontwikkeling

Een smal obachi is desastreus voor de algehele bouw van een koi. Naarmate de koi verder ontwikkeld en er meer spier- en vetmassa wordt aangemaakt zal een smal obachi leiden tot een dunne achterkant van de koi. Hierdoor is de gewenste harmonieuze lichaamsbouw ernstig verstoord, en lijkt het achtergedeelte kunstmatig vastgeplakt te zijn aan de voorkant. Let hierbij ook goed op de belijning van de koi, deze dient gelijkmatig vanaf het breedste punt voor naar de staart toe te lopen. Indien deze lichaamslijn ook nog wat invalt, dan is de kans erg groot dat u eindigt met een koi met een erg dunne achterkant.


Natuurlijk zijn bovenstaand richtlijnen om de ontwikkeling van uw koi in een beter perspectief te zetten en te begrijpen, maar geef voldoende aandacht aan het ozutsu van uw (toekomstige) koi. Lengte, hoogte en breedte zijn van groot belang voor de algehele harmonie van de bouw op volwassen leeftijd. Een koi zonder deze kenmerken zal nimmer jumbo-afmetingen kunnen krijgen omdat er simpelweg geen ruimte en fundering voor een stevige spier- en vetmassa aanwezig is.

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.