kenmerken van een goede body

Ozutsu: een stevig eindschot

Ozutsu: een stevig eindschot


Positionering: deelsectie staart

Dit artikel beschrijft indicatoren van potentie voor groei en ontwikkeling van staartsectie als onderdeel van het frame:

Ontwikkeling en potentie van de staartsectie

De staartsectie als indicatie voor groei en ontwikkeling

De staart-sectie van de koi is een erg belangrijke sectie. Deze sectie, Ozutsu genaamd en beginnend bij het einde van de rugvin tot aan de wortel van de staart, herbergt een aantal kenmerken die van belang zijn voor het onderkennen van groei-potentieel:

 • de staartsectie moet lengte hebben tussen het einde van de rugvin en het begin van de staart zelf
 • deze sectie moet breed opgezet zijn (breed "Obachi")
 • de staartsectie moet, bezien vanaf de zijkant van de koi, over hoogte beschikken

Het Ozutsu herbergt voor Gosanke tevens het "Odome", een term die specifiek gericht is op de overgang van de laatste hiban (rode patroon) naar de staart toe. Deze sectie, van witte kleur, wordt enorm gewaardeerd en is idealiter om en nabij de 2 centimeter (voor volwassen koi). In onderstaande afbeelding worden de verschillende aspecten benoemd (met uitzondering van de HOOGTE van de staart zelf, deze moet bekeken worden door de koi te kantelen):

Ozutsu overzicht

De uitdaging is gelegen in het herkennen van een goed Ozutsu en Obachi als indicatoren van groei in de staart-sectie. Met name bij tosai is een geoefend oog nodig om deze punten van (h)erkenning te zien. Onderstaande afbeeldingen zijn de staart-secties van een tosai en een volwassen koi, u ziet dat een goede beoordeling op jonge leeftijd niet eenvoudig is vanwege de nuance-verschillen! Naarmate een koi echter gaat groeien zullen deze minieme verschillen onder een vergrootglas komen te liggen met grote verschillen op volwassen leeftijd. Een goed Ozutsu begint dus al bij de basis, namelijk als een stevige verschijning als tosai:

Ozutsu tosaiozutsu mature

Om u deze materie eigen te maken kunt u het beste beginnen met een nissai, vraag uw dealer een aantal koi in een bowl te doen en bestudeer de staartsectie nauwkeurig. U zult zien dat er praktisch geen koi zijn waar deze gelijk is. Patronen en kleur kunnen u ook voor de gek houden, let er dus op dat er een reële schatting wordt gemaakt.


Het effect van een kort Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Zoals gesteld is het van belang dat het ozutsu lengte heeft. Over het algemeen leidt een kort ozutsu (bezien van bovenaf) tot een bepaalde "gedrongenheid" van de koi. Naarmate de koi meer vet - en spiermassa opbouwt en de midden-sectie sterk in breedte gaat toenemen geeft een kort ozutsu snel de indruk dat de achterkant van de koi te kort is voor de lichaamsbouw waardoor deze de massa eigenlijk niet goed kan dragen.

Let u hierbij wel op de positionering van de rugvin zelf, deze zit niet bij alle koi op dezelfde plaats. Soms staan deze wat te ver naar achteren wat automatisch leidt tot een kort ozutsu. Vaak is de positionering van de rugvin dan de oorzaak van het optisch te kort zijn van de achterzijde van de koi!


Het effect van een laag Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Een Ozutsu moet ook voldoende hoogte bezitten. Vaak beoordelen we een koi in een bowl van bovenaf en vergeten we het stuk vis dat er nog onder zit. Maar deze klassieke fout niet als u een koi selecteert maar geef aandacht aan de zijlijnen van de koi door deze te kantelen in een bowl! Een dunne staart, bezien vanuit de zijkant, biedt geen mogelijkheid om veel spier- en vetmassa te dragen, simpelweg omdat er gewoon onvoldoende plaats is bij een lage hoogte! Krachtige ozutsu gaan steevast gepaard met hoogte.


Het effect van een smal Obachi als indicator voor ontwikkeling

Een smal obachi is desastreus voor de algehele bouw van een koi. Naarmate de koi verder ontwikkeld en er meer spier- en vetmassa wordt aangemaakt zal een smal obachi leiden tot een dunne achterkant van de koi. Hierdoor is de gewenste harmonieuze lichaamsbouw ernstig verstoord, en lijkt het achtergedeelte kunstmatig vastgeplakt te zijn aan de voorkant. Let hierbij ook goed op de belijning van de koi, deze dient gelijkmatig vanaf het breedste punt voor naar de staart toe te lopen. Indien deze lichaamslijn ook nog wat invalt, dan is de kans erg groot dat u eindigt met een koi met een erg dunne achterkant.


Natuurlijk zijn bovenstaand richtlijnen om de ontwikkeling van uw koi in een beter perspectief te zetten en te begrijpen, maar geef voldoende aandacht aan het ozutsu van uw (toekomstige) koi. Lengte, hoogte en breedte zijn van groot belang voor de algehele harmonie van de bouw op volwassen leeftijd. Een koi zonder deze kenmerken zal nimmer jumbo-afmetingen kunnen krijgen omdat er simpelweg geen ruimte en fundering voor een stevige spier- en vetmassa aanwezig is.

Hoofd als indicator voor groei

Positionering: deelsectie hoofd

Dit artikel beschrijft indicatoren van potentie voor groei en ontwikkeling van het hoofd als onderdeel van het frame:

Ontwikkeling en potentie van het hoofd


Het hoofd als indicator voor groei

Een van de belangrijkste kenmerken voor het groei-potentieel is de algehele bouw van het hoofd van de koi. Het hoofd van de koi zal gedurende de groei verder ontwikkelen (immers, het skelet waar het hoofd onderdeel van is moet meegroeien om de body te kunnen dragen) maar een hoofd dat vanaf het begin niet goed geproportioneerd is zal ook niet goed ontwikkelen. Korte hoofden maken geen grote koi, en mochten ze de uitzondering op de regel zijn dan zal de koi veel minder krachtig overkomen. Het is dus van groot belang om aandacht te schenken aan het hoofd bij de aanschaf of beoordeling van jonge koi.

Het hoofd biedt verschillende indicatoren voor goede groei:
 • het hoofd moet lengte bezitten vanaf het begin van de mond totaan het begin van de eerste rij schubben
 • de breedte van het hoofd moet proportioneel aan de lengte zijn, als richtlijn geldt dat de lengte ongeveer 1.5 keer langer is dan de breedte
 • de stand van de ogen is naar buiten gericht
 • het hoofd loopt niet spits toe maar bezit zoveel mogelijk lengte voordat deze afbuigt naar de mond, ranke en spitse hoofden ontwikkelen zelden goed
 • de kieuwdeksels zijn lang en lopen ver door (zie ook onder)

Zo geschreven zijn het kale koude woorden, en oefening baart kunst in deze. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste "lijnen" nogmaals opgenomen uit bovenstaande opsomming. In het vervolg van het artikel wordt aan de hand van foto's wat voorbeelden doorlopen. Bestudeert u de foto's dan ook goed!

In onderstaande foto is een Shiro Utsuri afgebeeld met een relatief kort hoofd. Ook de kieuwdeksels lopen niet echt door. Deze koi lijkt niet de potentie te hebben om groot te worden. De vorm van het hoofd vertelt ook dat het hoofd na de horizontale lijn tussen de ogen direct versmalt en eindigt, dat geeft in dit geval direct het gevoel dat het hoofd lengte ontbeert.

Shiro Utsuri met kort hoofd

In onderstaande afbeelding is een foto opgenomen van een Shiro Utsuri met meer duidelijke indicatoren:

Shiro Utsuro met lang hoofd

Ten opzichte van de foto hiervoor is een groot verschil te zien, deze koi van dezelfde leeftijd is in ongeveer dezelfde (ongelukkige) hoek gefotografeerd zodat neveneffecten van invalshoeken zoveel mogelijk worden geneutraliseerd:

 • Het hoofd is langer dan van de eerste koi, met name na de positie van de ogen is nog duidelijk lengte van het hoofd waarneembaar
 • De kieuwdeksels van deze koi zijn langer, deze lopen verder door. Je kunt hier stellen dat de lengte van de kieuwdeksels impliciet ook de afstand tussen de mond en de voorvinnen visueel bepaalt, zoek dus naar koi met lange hoofden!
 • De breedte van het hoofd is beter in proportie met de breedte van het lichaam (voor tosai zoals deze koi rond het midden van de borstvinnen)


Het effect van een klein hoofd als indicator voor ontwikkeling

In onderstaande afbeeldingen is het ontwikkelingspad van drie jaar te zien voor een tosai Shiro Utsuri. Het hoofd van deze tosai is zeker niet slecht, maar is niet grof geproportioneerd. Dit heeft een effect op de langere termijn als deze koi verder ontwikkelt:

Ontwikkeling hoofd tosaiOntwikkeling hoofd nissaiOntwikkeling hoofd sansai

Wat deze foto's kunnen vertellen is dat deze koi een prachtige huidkwaliteit bezit, maar geen krachtig hoofd. De body is natuurlijk gewoon goed, maar het hoofd is wat smal. Zeker een prachtige koi, de afbeeldingen dienen dan ook alleen ter illustratie zonder welke koi dan ook te diskwalificeren want het gaat hier om slechts 1 aspect waar zout op gelegd wordt!


Het effect van een groot hoofd als indicator voor ontwikkeling:TIP!

Sakai Fish Farm nissai Sakai Fish Farm nissai Kenmerken

Deze Sanke is van absolute kwaliteit. Het hoofd heeft een prima lengte, ook de breedte van het hoofd is goed (nog even los van de totale body). Let vooral goed op de lengte van de kieuwdeksels, het skelet van dit hoofd is absoluut ingesteld op het dragen van een groot hoofd! In de tweede afbeelding van dezelfde koi zijn met geel de kenmerken aangegeven. Goed zichtbaar is de prima verhouding tussen de lengte en breedte van het hoofd (het kruis). Op de foto is echter nog een parabool opgenomen, die u heel erg kan helpen bij het bepalen van het potentieel van een koi!

De parabool kan vlakker zijn of juist dieper, en loopt langs de randen van de kieuwdeksels via de voorkant van de allereerste schubbenlijn. Naarmate deze parabool dieper is (waarbij het voorbeeld een subliem voorbeeld is) kunt u een conclusie trekken over de lengte van de kieuwdeksels. Als deze parabool veel vlakker is dan heeft u te maken met een koi met een minder goed geproportioneerd hoofd als de koi in dit voorbeeld!

Het goed inschatten van het groei-potentieel op basis van het hoofd is een vaardigheid die men alleen eigen maakt door heel veel te oefenen en verschillende koi in een bowl laat plaatsen. Wij raden u aan om dit gewoon eens bij een dealer te doen, en als eerste de bowl laten vullen met koi uit dezelfde zending. Immers, bloedlijnen kunnen wat dat betreft wat roet in het eten gooien dus is het van belang deze vergelijking zo kort mogelijk bij huis uit te voeren met broertjes en zusjes! Maak gewoon foto's van deze koi, en schrijf uw volgorde van beoordelen op een papiertje. Door thuis eens dezelfde lijnen te trekken op de door u gemaakte foto's maakt u een objectief oordeel van de daadwerkelijke potentie van het hoofd! In een bowl direct beoordelen kan natuurlijk ook, maar vanaf een foto werken is heel erg leerzaam! U kunt hiervoor bijvoorbeeld direct de foto's van de twee Shiro Utsuri uit het begin nemen, u zult dan direct zien welke parabool het diepste dal bezit en welke koi een beter potentieel heeft.

Het hoofd is slechts een van de indicatoren, indien u in staat bent in ieder geval een gevoel te ontwikkelen een kort hoofd te onderkennen dan bent u al een heel eind op weg! Wij hopen dat u met bovenstaande tips een betere selectie kunt maken als het gaat om het hoofd als indicator voor potentieel. Uiteraard is een koi met een goed hoofd en een slecht skelet ook geen goede koi. Wanneer u de bouw van een koi beoordeeld, en dan met name als u een jonge koi aanschaft, let dan gewoon op de indicatoren van het hoofd om u een richting te geven.

Otafuka als "finishing touch"

Naarmate koi groter groeit bestaat de mogelijkheid dat de koi zogenaamde "hamsterwangen" ontwikkelt. De juiste Japanse term hiervoor is "Otafuka", en deze hamsterwangen (ook wel "babyface" genoemd) geven het hoofd een extra dimensie en staat voor een krachtig en massief uiterlijk. Niet iedere koi ontwikkelt deze kenmerkende wangen, maar deze worden over het algemeen erg gewaardeerd. Op onderstaande afbeeldingen is het otafuka duidelijk zichtbaar:

Koi met appelwangen Koi met appelwangen

De kenmerkende wangen starten ter hoogte van de mond en lopen breed uit, waardoor de algehele verschijning van het het hoofd meer vierkant wordt. Bovenstaande koi zijn afbeeldingen van exemplaren van groter dan 80 centimeter, over het algemeen vindt u deze op koi die van nature al gezegend zijn met een flinke body, waarbij het otafuka de slagroom op de taart zijn. Onderstaande afbeelding is van een koi in dezelfde grootte die deze kenmerkende eigenschap niet bezit:

Koi zonder appelwangen

Duidelijk zichtbaar is wat het effect is van het otafuka: door de verbreding van het hoofd ontstaat een betere balans tussen het hoofd en het breedste punt van het lichaam dat zich (bij volwassen koi) achter de zijvinnen bevindt. Enkele bloedlijnen staan erom bekend deze hamsterwangen te ontwikkelen, waarvan Sensuke en Matsunosuke de meest kenmerkende zijn maar u kunt ze ook op koi met andere genen aantreffen. Het ontstaan van hamsterwangen is niet kenmerkend voor Gosanke alleen, bijvoorbeeld Chagoi ontwikkelen deze ook.

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.