kenmerken van een goede body

Ideale lichaamsbouw

Positionering: vorm van het lichaam

Dit artikel beschrijft verschillende vormen van het lichaam als selectiepunt voor goede hoogwaardige koi en bijbehorende ontwikkeling:

Ontwikkeling en potentie van de lichaamsbouw

De lichaamsbouw als indicator voor potentie en kwaliteit:


Als men het heeft over de lichaamsbouw van een koi dan streeft men een torpedo-vorm na. Bij jonge koi is deze slechts in een basisvorm aanwezig en ontbreekt deze specifieke vorm nog, pas nadat de koi daadwerkelijk spier- en weefselmassa aanmaakt ontstaat de zo gewilde vorm. Toch is reeds in het eerste jaar het fundament te zien van de uiteindelijke vorm, het is dan ook belangrijk om deze aspecten in een vroeg stadium te herkennen zoals:


Het lichaam moet idealiter uitgroeien naar een torpedo-vorm, met een breed en lang hoofd en passend ozutsu, en het is een goede gewoonte om uit een selectie van een kweek te kijken naar de grootste exemplaren (!). In plaats van op bovenstaande aspecten te letten vallen de meeste hobbyisten juist op patroon en kleur, en eigenlijk doen wij ons daarmee tekort. Een koi die nog een volledig ontwikkelpad voor zich heeft is een spannend avontuur met veel leer-momenten waarmee u uzelf als koi-hobbyist meer en meer ontwikkelt.

Toch is het een lastig verhaal om bovenstaande aspecten meteen te herkennen, het vergt veel oefening. De Japanners hebben het zich ook niet in een weekend eigen gemaakt en iedere hobbyist volgt hierin zijn of haar eigen route. Dit artikel beschrijft een aantal vormen van lichaamsbouw die u kunt gebruiken als referentie-materiaal voor het uitstippelen van uw route!

In onderstaande afbeeldingen is een vijftal vormen van lichaamsbouw afgebeeld:

Verschijningsvormen van lichaamsbouw


Bouw A

De meest ideale lichaamsbouw is als eerste afgebeeld, een mooi breed hoofd, breedste punt net achter de pectorale vinnen. Het effect hiervan is een erg krachtig voorkomen, je zou zelfs kunnen stellen dat het ozutsu misschien nog aan de "krappe" kant is.

Bouw B
De bouw van deze koi is vergelijkbaar met koi A, maar het hoofd mist duidelijk breedte. Het effect daarvan op de totale uitstraling van de koi is desastreus, let u vooral bij tosai goed op of de koi geen spits hoofd heeft! Zelden zal een dergelijke skeletbouw uitgroeien tot breedte en het effect daarvan is dat de koi op volwassen leeftijd veel minder imposant zal overkomen.

Bouw C
De bouw van deze koi is te smal. Een dergelijke koi heeft op jonge leeftijd al niet veel in de melk te brokkelen en ontbeert vaak een breed opgezet skelet.

Bouw D
Deze skeletbouw komt relatief vaak voor en zorgt voor een beetje gedrongen uiterlijk: doordat het hoofd lengte mist raakt de koi in onbalans.

Bouw E
Deze bouw komt helaas erg veel voor, kenmerkend hiervan is dat de er naar achteren bezien geen vloeiende lijn bestaat. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn (met name koi met een smal obachi kunnen dit ontwikkelen) maar in veel gevallen is de koi gewoon te dik. Ook in onze vijvers viert de Westerse welvaart hoogtij moeten we soms constateren Winking.

Ezelsbruggetje voor toekomstige bouw


Een ezelsbruggetje willen wij u niet onthouden om een voorspelling te kunnen doen naar het toekomstige body-type:

  • stelt u zich voor dat er op het uiterste puntje van de neus een stip staat
  • trek een denkbeeldige lijn tussen beide ogen
  • trek een denkbeeldige lijn van het linkeroog naar de denkbeeldige stip op de neus
  • doe hetzelfde voor het rechteroog en....
  • controleer in hoeverre er een gelijkbenige driehoek ontstaat

Driehoeken en hoofden als indicatie voor lichaamsbouw

Bij een gelijkbenige driehoek zijn alle zijden even lang, dus als uw "omgekeerde piramide" (te) hoog is dan is OF het hoofd relatief smal ("spitsmuisje") OF de lengte is proportioneel lang. Is de breedte aansprekend dan ontwikkelt de koi een bouw A, in de andere gevallen ontwikkelt de koi bouw B of C.

Als uw "omgekeerde piramide" daarentegen te laag is dan is in veel gevallen het hoofd te kort van proportie en heeft de koi een grote kans om een bouw D te ontwikkelen.

Frame van een goede nishikigoi

Bij de selectie van met name jonge koi is het belangrijk de kleine details te onderkennen die een groei-potentieel verraden. Met een groei-potentieel wordt hierbij niet alleen de lengte bedoeld, maar zeker ook de mate waarin het skelet van de koi mee ontwikkelt en de koi haar massale, in balans zijnde kenmerkende torpedo-vorm zal geven. Het is helaas niet zo dat elke koi vanzelfsprekend zal uitgroeien tot de "jumbo" die u voor ogen heeft bij aankoop, maar de specifieke kenmerken van een goede jonge bouw gecombineerd met achtergrondinformatie van de herkomst van de koi geven u alvast een flinke voorsprong!

Dit artikel behandelt het "frame" van een goede koi, waarbij het frame gezien moet worden. Opmerking: onderstaand is een handleiding voor het beoordelen van het potentieel voor nissai (2-jarig) en ouder. Voor tosai (1-jarig) is dit nog minder belangrijk en daarnaast ook vele malen moeilijker te herkennen.

Aandachtspunten voor de lichaamsbouw:

Optimale frame van een nishikigoi
Staartaanzet
De staartaanzet dient lengte te hebben, en vloeiend het lichaam te volgen (breedte). Ook dient de staartaanzet hoogte te hebben. Het is dus uitermate belangrijk om een koi ook van de zijkant te bekijken, en deze hoogte te controleren! Een dikke staartaanzet geeft de koi een krachtig uiterlijk.

Rugvin
De rugvin dient te beginnen waar de op het lichaam platgeslagen borstvin eindigt. Wanneer de rugvin ten opzichte van de borstvinnen te ver naar voren staat krijgt de koi op termijn een "slungelig" uiterlijk, waar de rugvin te ver naar achteren staat zal de voorkant van de koi te zwaar overkomen ten opzichte van de achterkant van de koi ("gedrongen").

Lichaamsbouw
Voor de vorm wordt een torpedo nagestreefd. Daarbij moet de breedte van de koi vanaf de borstvinnen geleidelijk richting de staart afnemen totaan de staartaanzet. Deze lijn behoort vloeiend te verlopen en niet in te vallen halverwege de rugvin.

Breedste punt
Het breedste punt van een jonge koi dient halverwege de borstvinnen te liggen. Naarmate de koi groeit en ouder wordt zal dit punt iets naar achteren verschuiven, bij jonge koi waar dit punt al achter de borstvinnen ligt zal geen ideale vorm ontstaan, het zal de vis erg uit balans brengen.

Hoofd
De lengte van het hoofd is van groot belang, omdat een klein hoofd de koi geen goede uitstraling geeft. Er zijn krachtige hoofden, dikke hoofden (met appelwangetjes Winking), en ook spitse en stompe hoofden. De richtlijn die echter wordt gegeven is dat de lengte van het hoofd ongeveer 1 1/2 keer zo lang moet zijn als de afstand tussen de ogen. In het plaatje is dit in de juiste proporties weergegeven. De bek van de koi moet daarbij niet te spits toelopen. Het hoofd verraadt veel van het potentieel van de kop en de mogelijkheid om tijdens het groeien en de bijbehorende skeletbouw te anticiperen op de toenemende omvang. Het hoofd moet als het ware kunnen meegroeien om de balans van de koi niet in gevaar te brengen.

Naast de bouw zijn er meerdere aspecten die van belang zijn om aansprekend te zijn voor de eigenaar zoals huidkwaliteit, uitstraling of bijvoorbeeld patroon. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle koi een optimale lichaamsbouw kunnen bereiken, wat dat betreft zijn het net mensen.... Belangrijk is wel te blijven realiseren dat een goede bouw staat voor balans en kracht!

De body van een koi is geen wetmatigheid, er zijn drie verschillende basisvormen die door verschillende categorieën hobbyisten wordt gewaardeerd. Er valt niet te ontkennen dat de uitstraling van onderstaande koi sterk verschilt, en dat deze zeker niet een ieder aanpreken. U kunt deze gebruiken om voor uzelf te bepalen welke basisvorm U aanspreekt, het is tenslotte van groot belang om een koi te kopen waar u een "klik" mee heeft zodat u vanaf dag 1 van uw aankoop kunt genieten!De lichaamsbouw van een koi beoordelen is vanaf een foto erg moeilijk. De hoek waaronder gefotografeerd wordt, de belichting, de mate waarin de koi meewerkt, etc zijn allemaal factoren die het beoordelen van een foto bemoeilijken. Toch is een foto vaak de makkelijkste manier om een koi te beoordelen omdat een foto stil staat Winking. Gaat u op zoek naar een koi, bekijk deze dan ook altijd aandachtig en neem uw foto-toestel mee zodat u op het schermpje wat controles kunt doen betreffende bovenstaande richtlijnen!

Op onderstaande foto is een ontwikkeling van twee jaar te zien waarbij de koi is verdubbeld in lengte. Deze koi komt overduidelijk uit de categorie "elegant" en was deelnemer aan het winter-GrowOut van 2008. Aan de rechterkant is te zien dat de body zeer krachtig is ontwikkeld, het geeft de koi een stevig voorkomen en een overduidelijke uitstraling. Het hoofd is mooi breed en ten opzichte van de eerste foto goed meegegroeid met het lichaam. De langgerektheid van het hoofd, zichtbaar aan de lengte van de kieuwdeksels, geeft aan dat deze koi nog zeker niet is uitgegroeid. Niet zozeer op de tweede foto, maar de eerste foto verraadt wat dat betreft haar potentieel. Het hoofd zal nog zeker iets moeten groeien om de balans intact te laten.

Toch is het frame van de koi niet helemaal in balans, de koi valt achter op de helft van de rugvin wat in en het breedste punt ligt zo op de foto wat te ver naar achter. Vanaf foto is het moeilijk te zien maar de eerste foto toont een staartaanzet die niet tot de dikste categorie behoort. Toch zijn de pluspunten duidelijk in de meerderheid, maar de koi is zeker niet perfect.

Showa Momotaro tosaiShowa Momotaro sansai

Met dank aan de NVN, Nederlandse Vereniging van nishikigoi

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.