kenmerken van een goede body

Alle aspecten voor een goede ontwikkeling

De lichaamsbouw van een nishikigoi is van groot belang. Onder de lichaamsbouw vallen de vorm van het lichaam en de lengte. Nu is groei over het algemeen niet direct een probleem, de meeste koi hebben geen enkele moeite om een lengte van 60 centimeter te halen. Toch zullen de echte grote koi, en dan bedoel ik 80 centimeter of groter, in aantallen erg klein zijn. Lengte is namelijk genetisch bepaald, wilt u op zoek naar een grote koi en koopt u deze klein, dan is het van groot belang om de herkomst en ouders van deze koi te kennen. Vraag uw dealer ernaar, want kleine ouders staan garant voor kleine nakomelingen.

Nu is het niet eenvoudig om in een vroeg stadium het groei-potentieel van een koi te herkennen, maar er zijn wel een aantal aanwijzigingen die u in acht kunt nemen bij de selectie van jonge koi. Op deze schap van de bibliotheek vindt u allerlei informatie over algehele lichaamsbouw van nishikigoi.

Ideale lichaamsbouw

Positionering: vorm van het lichaam

Dit artikel beschrijft verschillende vormen van het lichaam als selectiepunt voor goede hoogwaardige koi en bijbehorende ontwikkeling:

Ontwikkeling en potentie van de lichaamsbouw

De lichaamsbouw als indicator voor potentie en kwaliteit:


Als men het heeft over de lichaamsbouw van een koi dan streeft men een torpedo-vorm na. Bij jonge koi is deze slechts in een basisvorm aanwezig en ontbreekt deze specifieke vorm nog, pas nadat de koi daadwerkelijk spier- en weefselmassa aanmaakt ontstaat de zo gewilde vorm. Toch is reeds in het eerste jaar het fundament te zien van de uiteindelijke vorm, het is dan ook belangrijk om deze aspecten in een vroeg stadium te herkennen zoals:


Het lichaam moet idealiter uitgroeien naar een torpedo-vorm, met een breed en lang hoofd en passend ozutsu, en het is een goede gewoonte om uit een selectie van een kweek te kijken naar de grootste exemplaren (!). In plaats van op bovenstaande aspecten te letten vallen de meeste hobbyisten juist op patroon en kleur, en eigenlijk doen wij ons daarmee tekort. Een koi die nog een volledig ontwikkelpad voor zich heeft is een spannend avontuur met veel leer-momenten waarmee u uzelf als koi-hobbyist meer en meer ontwikkelt.

Toch is het een lastig verhaal om bovenstaande aspecten meteen te herkennen, het vergt veel oefening. De Japanners hebben het zich ook niet in een weekend eigen gemaakt en iedere hobbyist volgt hierin zijn of haar eigen route. Dit artikel beschrijft een aantal vormen van lichaamsbouw die u kunt gebruiken als referentie-materiaal voor het uitstippelen van uw route!

In onderstaande afbeeldingen is een vijftal vormen van lichaamsbouw afgebeeld:

Verschijningsvormen van lichaamsbouw


Bouw A

De meest ideale lichaamsbouw is als eerste afgebeeld, een mooi breed hoofd, breedste punt net achter de pectorale vinnen. Het effect hiervan is een erg krachtig voorkomen, je zou zelfs kunnen stellen dat het ozutsu misschien nog aan de "krappe" kant is.

Bouw B
De bouw van deze koi is vergelijkbaar met koi A, maar het hoofd mist duidelijk breedte. Het effect daarvan op de totale uitstraling van de koi is desastreus, let u vooral bij tosai goed op of de koi geen spits hoofd heeft! Zelden zal een dergelijke skeletbouw uitgroeien tot breedte en het effect daarvan is dat de koi op volwassen leeftijd veel minder imposant zal overkomen.

Bouw C
De bouw van deze koi is te smal. Een dergelijke koi heeft op jonge leeftijd al niet veel in de melk te brokkelen en ontbeert vaak een breed opgezet skelet.

Bouw D
Deze skeletbouw komt relatief vaak voor en zorgt voor een beetje gedrongen uiterlijk: doordat het hoofd lengte mist raakt de koi in onbalans.

Bouw E
Deze bouw komt helaas erg veel voor, kenmerkend hiervan is dat de er naar achteren bezien geen vloeiende lijn bestaat. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn (met name koi met een smal obachi kunnen dit ontwikkelen) maar in veel gevallen is de koi gewoon te dik. Ook in onze vijvers viert de Westerse welvaart hoogtij moeten we soms constateren Winking.

Ezelsbruggetje voor toekomstige bouw


Een ezelsbruggetje willen wij u niet onthouden om een voorspelling te kunnen doen naar het toekomstige body-type:

 • stelt u zich voor dat er op het uiterste puntje van de neus een stip staat
 • trek een denkbeeldige lijn tussen beide ogen
 • trek een denkbeeldige lijn van het linkeroog naar de denkbeeldige stip op de neus
 • doe hetzelfde voor het rechteroog en....
 • controleer in hoeverre er een gelijkbenige driehoek ontstaat

Driehoeken en hoofden als indicatie voor lichaamsbouw

Bij een gelijkbenige driehoek zijn alle zijden even lang, dus als uw "omgekeerde piramide" (te) hoog is dan is OF het hoofd relatief smal ("spitsmuisje") OF de lengte is proportioneel lang. Is de breedte aansprekend dan ontwikkelt de koi een bouw A, in de andere gevallen ontwikkelt de koi bouw B of C.

Als uw "omgekeerde piramide" daarentegen te laag is dan is in veel gevallen het hoofd te kort van proportie en heeft de koi een grote kans om een bouw D te ontwikkelen.

Ozutsu: een stevig eindschot

Ozutsu: een stevig eindschot


Positionering: deelsectie staart

Dit artikel beschrijft indicatoren van potentie voor groei en ontwikkeling van staartsectie als onderdeel van het frame:

Ontwikkeling en potentie van de staartsectie

De staartsectie als indicatie voor groei en ontwikkeling

De staart-sectie van de koi is een erg belangrijke sectie. Deze sectie, Ozutsu genaamd en beginnend bij het einde van de rugvin tot aan de wortel van de staart, herbergt een aantal kenmerken die van belang zijn voor het onderkennen van groei-potentieel:

 • de staartsectie moet lengte hebben tussen het einde van de rugvin en het begin van de staart zelf
 • deze sectie moet breed opgezet zijn (breed "Obachi")
 • de staartsectie moet, bezien vanaf de zijkant van de koi, over hoogte beschikken

Het Ozutsu herbergt voor Gosanke tevens het "Odome", een term die specifiek gericht is op de overgang van de laatste hiban (rode patroon) naar de staart toe. Deze sectie, van witte kleur, wordt enorm gewaardeerd en is idealiter om en nabij de 2 centimeter (voor volwassen koi). In onderstaande afbeelding worden de verschillende aspecten benoemd (met uitzondering van de HOOGTE van de staart zelf, deze moet bekeken worden door de koi te kantelen):

Ozutsu overzicht

De uitdaging is gelegen in het herkennen van een goed Ozutsu en Obachi als indicatoren van groei in de staart-sectie. Met name bij tosai is een geoefend oog nodig om deze punten van (h)erkenning te zien. Onderstaande afbeeldingen zijn de staart-secties van een tosai en een volwassen koi, u ziet dat een goede beoordeling op jonge leeftijd niet eenvoudig is vanwege de nuance-verschillen! Naarmate een koi echter gaat groeien zullen deze minieme verschillen onder een vergrootglas komen te liggen met grote verschillen op volwassen leeftijd. Een goed Ozutsu begint dus al bij de basis, namelijk als een stevige verschijning als tosai:

Ozutsu tosaiozutsu mature

Om u deze materie eigen te maken kunt u het beste beginnen met een nissai, vraag uw dealer een aantal koi in een bowl te doen en bestudeer de staartsectie nauwkeurig. U zult zien dat er praktisch geen koi zijn waar deze gelijk is. Patronen en kleur kunnen u ook voor de gek houden, let er dus op dat er een reële schatting wordt gemaakt.


Het effect van een kort Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Zoals gesteld is het van belang dat het ozutsu lengte heeft. Over het algemeen leidt een kort ozutsu (bezien van bovenaf) tot een bepaalde "gedrongenheid" van de koi. Naarmate de koi meer vet - en spiermassa opbouwt en de midden-sectie sterk in breedte gaat toenemen geeft een kort ozutsu snel de indruk dat de achterkant van de koi te kort is voor de lichaamsbouw waardoor deze de massa eigenlijk niet goed kan dragen.

Let u hierbij wel op de positionering van de rugvin zelf, deze zit niet bij alle koi op dezelfde plaats. Soms staan deze wat te ver naar achteren wat automatisch leidt tot een kort ozutsu. Vaak is de positionering van de rugvin dan de oorzaak van het optisch te kort zijn van de achterzijde van de koi!


Het effect van een laag Ozutsu als indicator voor ontwikkeling

Een Ozutsu moet ook voldoende hoogte bezitten. Vaak beoordelen we een koi in een bowl van bovenaf en vergeten we het stuk vis dat er nog onder zit. Maar deze klassieke fout niet als u een koi selecteert maar geef aandacht aan de zijlijnen van de koi door deze te kantelen in een bowl! Een dunne staart, bezien vanuit de zijkant, biedt geen mogelijkheid om veel spier- en vetmassa te dragen, simpelweg omdat er gewoon onvoldoende plaats is bij een lage hoogte! Krachtige ozutsu gaan steevast gepaard met hoogte.


Het effect van een smal Obachi als indicator voor ontwikkeling

Een smal obachi is desastreus voor de algehele bouw van een koi. Naarmate de koi verder ontwikkeld en er meer spier- en vetmassa wordt aangemaakt zal een smal obachi leiden tot een dunne achterkant van de koi. Hierdoor is de gewenste harmonieuze lichaamsbouw ernstig verstoord, en lijkt het achtergedeelte kunstmatig vastgeplakt te zijn aan de voorkant. Let hierbij ook goed op de belijning van de koi, deze dient gelijkmatig vanaf het breedste punt voor naar de staart toe te lopen. Indien deze lichaamslijn ook nog wat invalt, dan is de kans erg groot dat u eindigt met een koi met een erg dunne achterkant.


Natuurlijk zijn bovenstaand richtlijnen om de ontwikkeling van uw koi in een beter perspectief te zetten en te begrijpen, maar geef voldoende aandacht aan het ozutsu van uw (toekomstige) koi. Lengte, hoogte en breedte zijn van groot belang voor de algehele harmonie van de bouw op volwassen leeftijd. Een koi zonder deze kenmerken zal nimmer jumbo-afmetingen kunnen krijgen omdat er simpelweg geen ruimte en fundering voor een stevige spier- en vetmassa aanwezig is.

Hoofd als indicator voor groei

Positionering: deelsectie hoofd

Dit artikel beschrijft indicatoren van potentie voor groei en ontwikkeling van het hoofd als onderdeel van het frame:

Ontwikkeling en potentie van het hoofd


Het hoofd als indicator voor groei

Een van de belangrijkste kenmerken voor het groei-potentieel is de algehele bouw van het hoofd van de koi. Het hoofd van de koi zal gedurende de groei verder ontwikkelen (immers, het skelet waar het hoofd onderdeel van is moet meegroeien om de body te kunnen dragen) maar een hoofd dat vanaf het begin niet goed geproportioneerd is zal ook niet goed ontwikkelen. Korte hoofden maken geen grote koi, en mochten ze de uitzondering op de regel zijn dan zal de koi veel minder krachtig overkomen. Het is dus van groot belang om aandacht te schenken aan het hoofd bij de aanschaf of beoordeling van jonge koi.

Het hoofd biedt verschillende indicatoren voor goede groei:
 • het hoofd moet lengte bezitten vanaf het begin van de mond totaan het begin van de eerste rij schubben
 • de breedte van het hoofd moet proportioneel aan de lengte zijn, als richtlijn geldt dat de lengte ongeveer 1.5 keer langer is dan de breedte
 • de stand van de ogen is naar buiten gericht
 • het hoofd loopt niet spits toe maar bezit zoveel mogelijk lengte voordat deze afbuigt naar de mond, ranke en spitse hoofden ontwikkelen zelden goed
 • de kieuwdeksels zijn lang en lopen ver door (zie ook onder)

Zo geschreven zijn het kale koude woorden, en oefening baart kunst in deze. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste "lijnen" nogmaals opgenomen uit bovenstaande opsomming. In het vervolg van het artikel wordt aan de hand van foto's wat voorbeelden doorlopen. Bestudeert u de foto's dan ook goed!

In onderstaande foto is een Shiro Utsuri afgebeeld met een relatief kort hoofd. Ook de kieuwdeksels lopen niet echt door. Deze koi lijkt niet de potentie te hebben om groot te worden. De vorm van het hoofd vertelt ook dat het hoofd na de horizontale lijn tussen de ogen direct versmalt en eindigt, dat geeft in dit geval direct het gevoel dat het hoofd lengte ontbeert.

Shiro Utsuri met kort hoofd

In onderstaande afbeelding is een foto opgenomen van een Shiro Utsuri met meer duidelijke indicatoren:

Shiro Utsuro met lang hoofd

Ten opzichte van de foto hiervoor is een groot verschil te zien, deze koi van dezelfde leeftijd is in ongeveer dezelfde (ongelukkige) hoek gefotografeerd zodat neveneffecten van invalshoeken zoveel mogelijk worden geneutraliseerd:

 • Het hoofd is langer dan van de eerste koi, met name na de positie van de ogen is nog duidelijk lengte van het hoofd waarneembaar
 • De kieuwdeksels van deze koi zijn langer, deze lopen verder door. Je kunt hier stellen dat de lengte van de kieuwdeksels impliciet ook de afstand tussen de mond en de voorvinnen visueel bepaalt, zoek dus naar koi met lange hoofden!
 • De breedte van het hoofd is beter in proportie met de breedte van het lichaam (voor tosai zoals deze koi rond het midden van de borstvinnen)


Het effect van een klein hoofd als indicator voor ontwikkeling

In onderstaande afbeeldingen is het ontwikkelingspad van drie jaar te zien voor een tosai Shiro Utsuri. Het hoofd van deze tosai is zeker niet slecht, maar is niet grof geproportioneerd. Dit heeft een effect op de langere termijn als deze koi verder ontwikkelt:

Ontwikkeling hoofd tosaiOntwikkeling hoofd nissaiOntwikkeling hoofd sansai

Wat deze foto's kunnen vertellen is dat deze koi een prachtige huidkwaliteit bezit, maar geen krachtig hoofd. De body is natuurlijk gewoon goed, maar het hoofd is wat smal. Zeker een prachtige koi, de afbeeldingen dienen dan ook alleen ter illustratie zonder welke koi dan ook te diskwalificeren want het gaat hier om slechts 1 aspect waar zout op gelegd wordt!


Het effect van een groot hoofd als indicator voor ontwikkeling:TIP!

Sakai Fish Farm nissai Sakai Fish Farm nissai Kenmerken

Deze Sanke is van absolute kwaliteit. Het hoofd heeft een prima lengte, ook de breedte van het hoofd is goed (nog even los van de totale body). Let vooral goed op de lengte van de kieuwdeksels, het skelet van dit hoofd is absoluut ingesteld op het dragen van een groot hoofd! In de tweede afbeelding van dezelfde koi zijn met geel de kenmerken aangegeven. Goed zichtbaar is de prima verhouding tussen de lengte en breedte van het hoofd (het kruis). Op de foto is echter nog een parabool opgenomen, die u heel erg kan helpen bij het bepalen van het potentieel van een koi!

De parabool kan vlakker zijn of juist dieper, en loopt langs de randen van de kieuwdeksels via de voorkant van de allereerste schubbenlijn. Naarmate deze parabool dieper is (waarbij het voorbeeld een subliem voorbeeld is) kunt u een conclusie trekken over de lengte van de kieuwdeksels. Als deze parabool veel vlakker is dan heeft u te maken met een koi met een minder goed geproportioneerd hoofd als de koi in dit voorbeeld!

Het goed inschatten van het groei-potentieel op basis van het hoofd is een vaardigheid die men alleen eigen maakt door heel veel te oefenen en verschillende koi in een bowl laat plaatsen. Wij raden u aan om dit gewoon eens bij een dealer te doen, en als eerste de bowl laten vullen met koi uit dezelfde zending. Immers, bloedlijnen kunnen wat dat betreft wat roet in het eten gooien dus is het van belang deze vergelijking zo kort mogelijk bij huis uit te voeren met broertjes en zusjes! Maak gewoon foto's van deze koi, en schrijf uw volgorde van beoordelen op een papiertje. Door thuis eens dezelfde lijnen te trekken op de door u gemaakte foto's maakt u een objectief oordeel van de daadwerkelijke potentie van het hoofd! In een bowl direct beoordelen kan natuurlijk ook, maar vanaf een foto werken is heel erg leerzaam! U kunt hiervoor bijvoorbeeld direct de foto's van de twee Shiro Utsuri uit het begin nemen, u zult dan direct zien welke parabool het diepste dal bezit en welke koi een beter potentieel heeft.

Het hoofd is slechts een van de indicatoren, indien u in staat bent in ieder geval een gevoel te ontwikkelen een kort hoofd te onderkennen dan bent u al een heel eind op weg! Wij hopen dat u met bovenstaande tips een betere selectie kunt maken als het gaat om het hoofd als indicator voor potentieel. Uiteraard is een koi met een goed hoofd en een slecht skelet ook geen goede koi. Wanneer u de bouw van een koi beoordeeld, en dan met name als u een jonge koi aanschaft, let dan gewoon op de indicatoren van het hoofd om u een richting te geven.

Otafuka als "finishing touch"

Naarmate koi groter groeit bestaat de mogelijkheid dat de koi zogenaamde "hamsterwangen" ontwikkelt. De juiste Japanse term hiervoor is "Otafuka", en deze hamsterwangen (ook wel "babyface" genoemd) geven het hoofd een extra dimensie en staat voor een krachtig en massief uiterlijk. Niet iedere koi ontwikkelt deze kenmerkende wangen, maar deze worden over het algemeen erg gewaardeerd. Op onderstaande afbeeldingen is het otafuka duidelijk zichtbaar:

Koi met appelwangen Koi met appelwangen

De kenmerkende wangen starten ter hoogte van de mond en lopen breed uit, waardoor de algehele verschijning van het het hoofd meer vierkant wordt. Bovenstaande koi zijn afbeeldingen van exemplaren van groter dan 80 centimeter, over het algemeen vindt u deze op koi die van nature al gezegend zijn met een flinke body, waarbij het otafuka de slagroom op de taart zijn. Onderstaande afbeelding is van een koi in dezelfde grootte die deze kenmerkende eigenschap niet bezit:

Koi zonder appelwangen

Duidelijk zichtbaar is wat het effect is van het otafuka: door de verbreding van het hoofd ontstaat een betere balans tussen het hoofd en het breedste punt van het lichaam dat zich (bij volwassen koi) achter de zijvinnen bevindt. Enkele bloedlijnen staan erom bekend deze hamsterwangen te ontwikkelen, waarvan Sensuke en Matsunosuke de meest kenmerkende zijn maar u kunt ze ook op koi met andere genen aantreffen. Het ontstaan van hamsterwangen is niet kenmerkend voor Gosanke alleen, bijvoorbeeld Chagoi ontwikkelen deze ook.

Frame van een goede nishikigoi

Bij de selectie van met name jonge koi is het belangrijk de kleine details te onderkennen die een groei-potentieel verraden. Met een groei-potentieel wordt hierbij niet alleen de lengte bedoeld, maar zeker ook de mate waarin het skelet van de koi mee ontwikkelt en de koi haar massale, in balans zijnde kenmerkende torpedo-vorm zal geven. Het is helaas niet zo dat elke koi vanzelfsprekend zal uitgroeien tot de "jumbo" die u voor ogen heeft bij aankoop, maar de specifieke kenmerken van een goede jonge bouw gecombineerd met achtergrondinformatie van de herkomst van de koi geven u alvast een flinke voorsprong!

Dit artikel behandelt het "frame" van een goede koi, waarbij het frame gezien moet worden. Opmerking: onderstaand is een handleiding voor het beoordelen van het potentieel voor nissai (2-jarig) en ouder. Voor tosai (1-jarig) is dit nog minder belangrijk en daarnaast ook vele malen moeilijker te herkennen.

Aandachtspunten voor de lichaamsbouw:

Optimale frame van een nishikigoi
Staartaanzet
De staartaanzet dient lengte te hebben, en vloeiend het lichaam te volgen (breedte). Ook dient de staartaanzet hoogte te hebben. Het is dus uitermate belangrijk om een koi ook van de zijkant te bekijken, en deze hoogte te controleren! Een dikke staartaanzet geeft de koi een krachtig uiterlijk.

Rugvin
De rugvin dient te beginnen waar de op het lichaam platgeslagen borstvin eindigt. Wanneer de rugvin ten opzichte van de borstvinnen te ver naar voren staat krijgt de koi op termijn een "slungelig" uiterlijk, waar de rugvin te ver naar achteren staat zal de voorkant van de koi te zwaar overkomen ten opzichte van de achterkant van de koi ("gedrongen").

Lichaamsbouw
Voor de vorm wordt een torpedo nagestreefd. Daarbij moet de breedte van de koi vanaf de borstvinnen geleidelijk richting de staart afnemen totaan de staartaanzet. Deze lijn behoort vloeiend te verlopen en niet in te vallen halverwege de rugvin.

Breedste punt
Het breedste punt van een jonge koi dient halverwege de borstvinnen te liggen. Naarmate de koi groeit en ouder wordt zal dit punt iets naar achteren verschuiven, bij jonge koi waar dit punt al achter de borstvinnen ligt zal geen ideale vorm ontstaan, het zal de vis erg uit balans brengen.

Hoofd
De lengte van het hoofd is van groot belang, omdat een klein hoofd de koi geen goede uitstraling geeft. Er zijn krachtige hoofden, dikke hoofden (met appelwangetjes Winking), en ook spitse en stompe hoofden. De richtlijn die echter wordt gegeven is dat de lengte van het hoofd ongeveer 1 1/2 keer zo lang moet zijn als de afstand tussen de ogen. In het plaatje is dit in de juiste proporties weergegeven. De bek van de koi moet daarbij niet te spits toelopen. Het hoofd verraadt veel van het potentieel van de kop en de mogelijkheid om tijdens het groeien en de bijbehorende skeletbouw te anticiperen op de toenemende omvang. Het hoofd moet als het ware kunnen meegroeien om de balans van de koi niet in gevaar te brengen.

Naast de bouw zijn er meerdere aspecten die van belang zijn om aansprekend te zijn voor de eigenaar zoals huidkwaliteit, uitstraling of bijvoorbeeld patroon. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle koi een optimale lichaamsbouw kunnen bereiken, wat dat betreft zijn het net mensen.... Belangrijk is wel te blijven realiseren dat een goede bouw staat voor balans en kracht!

De body van een koi is geen wetmatigheid, er zijn drie verschillende basisvormen die door verschillende categorieën hobbyisten wordt gewaardeerd. Er valt niet te ontkennen dat de uitstraling van onderstaande koi sterk verschilt, en dat deze zeker niet een ieder aanpreken. U kunt deze gebruiken om voor uzelf te bepalen welke basisvorm U aanspreekt, het is tenslotte van groot belang om een koi te kopen waar u een "klik" mee heeft zodat u vanaf dag 1 van uw aankoop kunt genieten!

Type body van nishikigoi

De lichaamsbouw van een koi beoordelen is vanaf een foto erg moeilijk. De hoek waaronder gefotografeerd wordt, de belichting, de mate waarin de koi meewerkt, etc zijn allemaal factoren die het beoordelen van een foto bemoeilijken. Toch is een foto vaak de makkelijkste manier om een koi te beoordelen omdat een foto stil staat Winking. Gaat u op zoek naar een koi, bekijk deze dan ook altijd aandachtig en neem uw foto-toestel mee zodat u op het schermpje wat controles kunt doen betreffende bovenstaande richtlijnen!

Op onderstaande foto is een ontwikkeling van twee jaar te zien waarbij de koi is verdubbeld in lengte. Deze koi komt overduidelijk uit de categorie "elegant" en was deelnemer aan het winter-GrowOut van 2008. Aan de rechterkant is te zien dat de body zeer krachtig is ontwikkeld, het geeft de koi een stevig voorkomen en een overduidelijke uitstraling. Het hoofd is mooi breed en ten opzichte van de eerste foto goed meegegroeid met het lichaam. De langgerektheid van het hoofd, zichtbaar aan de lengte van de kieuwdeksels, geeft aan dat deze koi nog zeker niet is uitgegroeid. Niet zozeer op de tweede foto, maar de eerste foto verraadt wat dat betreft haar potentieel. Het hoofd zal nog zeker iets moeten groeien om de balans intact te laten.

Toch is het frame van de koi niet helemaal in balans, de koi valt achter op de helft van de rugvin wat in en het breedste punt ligt zo op de foto wat te ver naar achter. Vanaf foto is het moeilijk te zien maar de eerste foto toont een staartaanzet die niet tot de dikste categorie behoort. Toch zijn de pluspunten duidelijk in de meerderheid, maar de koi is zeker niet perfect.

Showa Momotaro tosaiShowa Momotaro sansai

Met dank aan de NVN, Nederlandse Vereniging van nishikigoi

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.