een streling voor het oog

Fukurin

Over Fukurin is en wordt veel geschreven. Vaak is dat een teken dat iets niet helemaal duidelijk is, of (vaker) dat het een complex onderwerp betreft. Met betrekking tot Fukurin is het eerste het geval, veel van onze nishikigoi-kennis is overgedragen door Japanners, en aangezien de industrie nog relatief jong is wordt niet altijd hetzelfde verstaan onder hetzelfde begrip. En als zelfs de "uitvinders" niet met een eenduidige definitie op de proppen komen wordt het voor ons als aanschouwend publiek helemaal een onduidelijk verhaal. Fukurin komt men ook tegen als "Fucurin" en "Fukarin" waarbij mogelijk het omzetten van de Japanse term naar het Westen voor deze fonetische versies heeft gezorgd. Als je het uitspreekt is er geen verschil, maar als het om schrijven gaat wordt er nog wel eens een discussie gevoerd.

Als we kijken naar de definitie zelf van Fukurin dan is er in principe niet veel ruimte voor mis-interpretatie:

"Fukurin: Scale Wrap. It is the cuticle of the skin wich appears as a line drawn in a ring around a scale. This name was taken from the term Fuku ( meaning to "cover" or "wrap" ) and Rin ( meaning "scale" ) Fukurin is most noticeable in Hikarimono, and was originally thought to occur only in metallic varieties because it was harder to see in other varieties. Fukurin is now also seen in large Kohaku and Taisho Sanshoku."

Vertaling:
"Fukurin. De omslag van de schub. Het is de opperhuid van de huid die als lijn verschijnt die in een ring rond een schub wordt getrokken. Deze naam werd genomen uit de term Fuku ("te behandelen“ of „omslag&ldquoWinking en Rin (dat "schub“ betekent). Fukurin is het meest zichtbaar bij Hikarimono, en oorspronkelijk toegwezen aan metaal-achtigen omdat het moeilijker was om in andere verscheidenheden te zien. Fukurin wordt nu ook gezien in grote Kohaku en Taisho Sanshoku"

Vanuit deze definitie spreekt men van Fukurin als de middelste huidlaag dermate zichtbaar wordt dat het lijkt alsof de schub wordt omrand door een omslag, van huid wel te verstaan. Aangezien de huid de neiging heeft om een zacht-glanzende vorm aan te nemen wordt Fukurin ook wel eens verward met ginrin-varianten. Echter, ginrin is een schittering van de schub terwijl Fukurin een glinstering van de langsliggende huid is. Een plaatje maakt meestal meer duidelijk dan vele woorden, onderstaand is een afbeelding van het Fukurin van Yamato, een van de grote prijswinnaars van Sakai Fish Farm en van een kwaliteit-sanke (met dank aan Rene Gerritzen):

Fukurin on Yamato from Sakai Fish Farm Fukurin op sanke

Nu is Fukurin op Gosanke erg begerenswaardig, maar niet altijd aanwezig en zeker niet vaak in de allerbeste verschijningsvorm. Op de afbeelding van Yamato is met name op het shiroji (wit) te zien dat de schubben als het ware worden omgeven door een netpatroon. Door als eerste een afbeelding te laten zien van Fukurin op een Gosanke (deze Kohaku van SSF) wordt je mogelijk op het verkeerde been gezet, Fukurin in deze kwaliteit is zeker geen regel voor deze varieteit! Hoogstens erg geapprecieerd, en dan krijg je het prijskaartje erbij kado Winking. Een koi met Fukurin van deze kwaliteit heeft per definitie veel meer kwaliteiten waardoor deze dus per definitie een (erg) hoge waarde vertegenwoordigt.

Fukurin is het beste zichtbaar bij ogons, de zogenaamde eenkleurige koi. Onderstaande afbeelding is een schoolvoorbeeld van Fukurin:

Fukurin op Ogon

Op de meeste ogons is Fukurin aanwezig naarmate deze groter worden en verbeteren. Ook hier geldt dat dit niet op iedere ogon het geval is maar de kans op Fukurin op een ogon is vele malen groter dan op een Kohaku of Sanke. Een ding met betrekking tot fukurin is zeker: op doitsu koi (schubloze koi) komt het niet voor! Ontwikkeling van Fukurin vindt plaats in de latere groeifasen van de koi. Heel soms wordt het ook wel op tosai aangetroffen, maar dit is een uitzonderingsgeval: Fukuri moet gezien worden als een kwaliteitscriteria dat mogelijk nooit zichtbaar wordt, maar naarmate de koi ouder wordt kan het ontwikkelen. Op grote(re) koi is het makkelijker te herkennen.

Typen Fukurin:
Er zijn twee typen Fukurin te onderscheiden (zie http://www.akca.org/library/fukurin.htm) waarbij het Fukurin type I het meest voorkomt bij Ogons (zie plaatje hierboven, dit is Fukurin Type I). Het tweede type Fukurin is zichbaar op de andere twee afbeeldingen waarbij opvallend is dat de schub zelf praktisch niet (meer) zichtbaar is). Type 2 is vooralsnog alleen weggelegd voor Kohaku en Sanke. In schema zijn beide typen Fukurin als volgt herkenbaar:

Fukurin Type I Fukurin Type II

  • Type 1 Fukurin ontstaat wanneer de middelste huidlaag (nanshitsu shimpi) naar de oppervlakte toe groeit over de aangrenzende schub, zichtbaar als huid rondom de schubben. Omdat huid en schub licht anders reflecteren geeft het een net-achtige verschijning. Veel varieteiten bestaan met het Type I Fukurin, zoals de eerder genoemde Ogon, mar ook de Kujaku, Ochiba Chigure en de Matsuba. Fukurin Type I kan ook voorkomen op Kohaku, Sanke (met name Matsunosuke-Sanke) en Showa. Op het moment dat het "uitgroeien" van de huid zichtbaar is voor de observator maakt deze kennis met Fukurin!
  • Type 2 Fukurin onstaat wordt gevormd wanneer de bovenste huid voorbij de randen van de bijliggende schub groeit en de bovenste huid van deze schub overgroeit of ernaast ligt. Dit type Fukurin is zeldzaam en wanneer gevonden erg gewaardeerd. Om Type 2 Fukurin te herkennen kijk dan aandachtig naar de basis en einden van de schubben in de witte achtergrond (aleen aanwezig bij Kohaku en Sanke). Als deze huid doorgegroeid is naar de volgende schub dan is het Type 2 Fukurin.
Dit thema-artikel is tot stand gekomen door de versnipperde informatie omtrent Fukurin bij elkaar te zetten. Indien u een toevoeging wilt doen aan dit artikel neem dan gerust contact op via de contact-pagina!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.