een streling voor het oog

Sumi: het ontwikkelpad van sumi (zwart)

Sumi, zwart, is een mysterieuze kleur als het gaat om ontwikkeling. Waar beni (rood) vanaf de geboorte al voorbestemd is om te ontwikkelen op voorbedachte plaatsen lijkt sumi het meest op een roulette. Het kan komen, het kan gaan, en is een kleur die mogelijk zelfs van lokale situaties afhankelijk is. Sumi is omgeven van mystiek, maar enkele variëteiten zoals Showa, Sanke en Shiro Utsuri zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het getoonde sumi. Omdat de Shiro Utsuri, in de basis een zwarte koi met witte vlekken, gemaakt of gebroken wordt door sumi vanwege het ontbreken van een andere kleur is deze variëteit een idelate gids voor het kunnen (h)erkennen van kwaliteit-sumi op jonge koi en ontwikkelstadia daarvan.

Proces van sumi-ontwikkeling


In de basis ontwikkelt sumi zich volgens een algemeen aangenomen ontwikkelpad. In een uitgangssituatie kan er overal op het lichaam al sumi aanwezig zijn (al dan niet van gewenste kwaliteit) dus beschouw dit even als een extra. In principe ontstaat sumi als eerste rondom de laterale lijn. Deze lijn is, als je goed kijkt, zichtbaar op iedere koi en loopt vanaf de hoogte van de mond over het lichaam naar het centrum van de staartwortel (op beide zijkanten van de koi). Naarmate het sumi in ontwikkeling gaat kruipt het sumi van daaruit als het ware verder omhoog, en ontwikkelt zich vervolgens langzaam richting het het hoofd toe. Dit betekent dat:

  • goed sumi op het lichaam als tosai indicatief kan zijn voor een goede ontwikkeling (let op: soms is een patroon op tosai al geheel gezet, deze koi laten zelden nog ontwikkeling zien en vaak betreft het koi die reeds hun definitieve stadium bereikt hebben. Vanaf dat moment gaat het langzaam bergaf...)
  • sumi van goede kwaliteit achterop het lichaam veel ruimte biedt voor een gewenst ontwikkelpad als elders nog weinig sumi is gevormd
  • de eigenlijke ontwikkeling vanaf de staart-aanzet naar het hoofd toe beweegt
  • de schouderpartij van de koi als laatste zal het finale eindstadium zal bereiken

Het hoofd van de koi blijft hier buiten beschouwing, dit heeft een eigen autonoom ontwikkelpad. Wel kan gesteld worden dat als de schouderpartij is uit-ontwikkeld het hoofd ook het finale eindstadium heeft bereikt. Als een koi op maximale lengte "finished" voor wat betreft de ontwikkeling van sumi dan zal deze per definitie een enorme blikvanger in uw vijver zijn!

Ontwikkeling


Om de ontwikkeling van het sumi te kunnen tonen is een Shiro Utsuri als uitgangspunt genomen. De foto's bestrijken een periode van 6 jaar, goed sumi komt dus niet in een seizoen!

Sumi development tosai

Als tosai bezit deze Shiro Utsuri al kenmerken van goed sumi. De eerste posities waar sumi-ontwikkeling zou moeten plaatsvinden is op de laterale lijn, deze koi heeft met name aan de voorkant al duidelijke sumi-positionering. De donkere plaatsen aan de linkerzijkant zijn een indicatie dat het sumi sterk is en sterk zal worden (en bevindt zich rondom de laterale lijn)!

Sumi development nissai

Als nisai heeft deze koi sterke ontwikkeling laten zien als het gaat om body maar de sumi-ontwikkeling is niet doorgezet. Het is belangrijk om te realiseren dat dit van enorm belang is. In eerste vier jaren van de ontwikkeling van de koi staat groei voorop, we streven ernaar om het sumi vol ontwikkeld te hebben als de koi de maximale lengte heeft bereikt. Het kost geduld en inzicht om deze ontwikkeling te volgen, sumi dat de eerste jaren wat onder de huid blijft zitten is visueel misschien even niet zo aantrekkelijk maar van groot belang om de koi op het beste moment te laten pieken als deze volwassen is! De sumi die zichtbaar is op de koi is van prima kwaliteit, zet niet echt door maar staat in de startblokken. Achterop de koi is het nog rustig, de donkere spots aan de linkerkant van de koi zijn nog steeds prominent aanwezig!

Sumi development sansai

Als sansai begint het proces van ontwikkeling dan echt. Goed zichtbaar is dat het sumi omhoog aan het kruipen is (qua ontwikkeling) en dat de intensiteit en grootte aan het toenemen is, zeker in het achtergebied. Ook is al wat ontwikkeling zichtbaar op hoofd, de body van deze koi is overigens ook heel erg goed!

Sumi development yonsai

En als yonsai begint het dan echt! Prachtig om te zien hoe het sumi achterop de koi stabiliseert en verder omhoog kruipt, dat het hoofd een voorsprongetje neemt op iets moois en dat de schouderpartij inmiddels ook wat meer ontwikkeling begint te laten zien. De losse patronen "kleuren zich in", en het sumi trekt nu echt goed door. Ook het "motoguro", de gewenste zwart-gekleurde aanzet van de borstvinnen, komt in ontwikkeling!

Sumi development gosai

Als gosay is goed te zien dat de achterkant van de koi "gezet" is, en de focus volledig verschuift naar de voorkant van de koi. Op de schouderpartij wordt flink ontwikkeld, mooi om te zien is hoe het losse patroon aan de rechterflank wordt geïntegreerd in een spannend patroon! Het motoguro kruipt langzaam vanuit de oksel de vinnen in.

Sumi development finished!

De laatste foto geeft het eindresultaat weer, een zeer krachtige koi met zeer goed sumi en een ontwikkelpad "uit het boekje"! Prachtig is de evolutie te volgen, komend vanuit de flanken en gedurende de eerste jaren stabiel maar aanwezig zodat de focus van de koi geheel op de groei ligt! Naarmate de groei wat af begint te nemen komt de ontwikkeling dan echt goed op gang, met als eindstadium de laatste penseelstreken op de schouderpartij en prachtig motoguro!

Afsluitende opmerkingen


Het voorbeeld in dit artikel is natuurlijk niet voor iedere koi weggelegd, maar het is van belang om het theoretische ontwikkelpad van sumi goed te onderkennen, en te zoeken naar sporen die inzicht kunnen geven in de fase waarin de koi zich bevindt. Soms komt de ontwikkeling helemaal niet op gang, of verslechtert de koi door een afname van de huidconditie. Onderstaand de verschillende stadia nog even op een rijtje:

Shiro Utsuri ontwikkeling

Sumi is een moeilijke kleur, waarvan de ontwikkeling nog immer vele geheimen kent. Maar laat u zich daardoor niet onthouden om eens een experiment met een Shiro Utsuri aan te gaan! Van een dergelijke koi kan veel geleerd worden op basis waarvan u uw selectie verder kunt verbeteren. En dat aspect van onze hobby sneeuwt weleens onder, want moeten wijzelf ook niet ontwikkelen om de ontwikkeling van een koi te kunnen doorgronden? Houdt u er ook rekening mee dat de ontwikkeling van de koi in dit artikel een schoolvoorbeeld is! Soms heeft een Shiro al motoguro bijvoorbeeld, of komt het nooit, en dat betekent niet dat de betreffende koi dan geen interessant ontwikkelpad kan volgen.

Met dank aan Omosako Koi Farm voor het beschikbaar stellen van de foto's!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.