een streling voor het oog

Sashi: het ontwikkelpad

In het artikel over Sashi zijn de grondbeginselen van goed sashi beschreven. In een notendop de kenmerken en indicatoren:

  • sashi vindt men, vanaf de voorkant van de koi bezien, aan het begin van een volgende kleur (zwart of rood)
  • door onderliggend pigment schijnt de kleur aan de voorkant van het patroon een beetje door de witte schubben heen
  • als uitgangspunt wordt genomen dat het sashi niet breder mag zijn dan 1 of maximaal 2 schubben (waarbij 2 schubben breedte een risico zijn)
  • het sashi moet gelijkmatig zijn, waarbij er geen grillige vormen gewenst zijn of verschillen in pigmentatie van het sashi
  • sashi vindt men bijna altijd bij jonge koi, de opperhuid is dan nog niet volledig ontwikkeld (dikte) waardoor de pigmentatie doorschijnt

Hoewel gelijkmatig sashi niet direct als storend wordt ervaren, is het uiteindelijk wel de bedoeling dat het sashi naarmate de koi ontwikkelt niet meer zichtbaar is. Alleen dan zal er een sterke aftekening ontstaan tussen het wit en het volgende kleurpatroon. Door het dikker worden van de opperhuid zal sashi uiteindelijk niet meer zichtbaar moeten zijn, dit stelt de koi-hobbyist voor een grote uitdaging omdat niet alle koi deze huidontwikkeling zullen laten zien.

Sashi komt bij verschillende variëteiten voor, maar wordt met name benoemd voor de Gosanke groep (Sanke, Showa, Shiro Utsuri, Kohaku). Bij sommige variëteiten is een vorm van sashi juist gewenst, zoals de Koromo waarbij een paarsachtig sashi juist voor een kwaliteitsverhogend effect zorgt.

Voorbeelden van sashi


Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van sashi, de kleuren (groen, oranje) zijn een indicatie van de mate waarin het sashi voldoet aan de kenmerken en de indicatoren. De plaatsen aangegeven met oranje zijn qua sashi relatief breed of onevenwichtig van kleur:

Sashi KohakuSashi KohakuSashi Shiro UtsuriSashi Sanke
Het sashi dat is aangegeven met oranje is niet per definitie minder goed, ook de plaats van het sashi is van belang. Zo is op foto 1 de relatieve afstand tussen de eerste en de tweede hiban relatief klein, zodat de onderhuidse pigmentering de neiging vertoond om samen te vloeien tussen de twee hiban. Er is een sterk shiroji nodig om dit te verhullen, maar deze koi is nog jong (tosai) zodat de groei van het lichaam de hiban verder uit elkaar kan trekken. Gecombineerd met de ontwikkeling van de opperhuid is er een reële kans dat het sashi uiteindelijk niet meer zichtbaar zal zijn.

Het sashi op foto 2 is over het algemeen als oranje aangeduid, het is relatief breed en de patronen zijn relatief klein. Daardoor is het te nadrukkelijk aanwezig, het maakt de patronen alsof er met de hand over net aangebrachte inkt is gewreven. Dit sashi zal door de breedte moeilijk te verhullen zijn. Op foto 3 zijn geen directe aanleidingen om te verwachte dat het sashi niet zal ontwikkelen. De aangegeven plaats met de oranje pijl is een twijfelachtige kwaliteit, maar het shiroji van deze koi is dermate goed dat als het sumi zich niet zal ontwikkelen en naar boven zal komen het toch verhuld kan worden. Let u bij het sashi dus ook de achterliggende kleur waar u een beoordeling staat te maken, beni (rood) zal zich zeer beperkt ontwikkelen maar sumi kan gedurende de ontwikkeling alle kanten nog op! Vanuit die optiek is het beoordelen van het sashi op sumi dat nog ontwikkeling laat zien van minder belang, in dit geval kan het sumi nog naar voren kruipen door sumi-ontwikkeling. Het sashi van foto 4 is delicaat aanwezig.


Belang van bloedlijnen


Sashi is een interessant ontwikkelaspect waarbij de bloedlijn ook een belangrijke rol speelt. Bij sommige bloedlijnen, zoals Matsunosuke, is het dikker worden van de opperhuid een aspect van lange(re) adem vergeleken bij bijvoorbeeld de Sensuke bloedlijnen. Bij deze laatste verdikt de opperhuid al in een vroeg stadium, en vanaf nissai is dit proces volop aan de gang. Het is om deze reden dat kwaliteits-koi van de Sensuke bloedlijn, zoals bijvoorbeeld gebruikt door kwekers als Yamatoya, Sakai Fish Farm, Matsue en Okawa, vaak als sansai (3-jarig) of ouder al geen sashi meer tonen. Het is dus zeker aan te raden om te weten van welke kweker (en bloedlijn) uw koi is om de ontwikkeling van het sashi te kunnen voorspellen. Zoals bij de meeste ontwikkel-aspecten is het geen wetmatigheid maar een goede indicatie van hoe deze ontwikkeling plaats zal vinden.

Ontwikkelpad


Het ontwikkelpad van sashi (dus het verdwijnen daarvan!) gebeurt zeer gelijkmatig. Als u als hobbyist dagelijks met uw vissen aan de gang bent zult u deze ontwikkeling niet zien, wij raden u dan ook aan om minimaal jaarlijks een foto van uw koi te maken, en deze foto's te vergelijken. Het is een geraffineerd proces, waarbij de algehele huidkwaliteit gedurende de tijd een impuls krijgt.

Onderstaande afbeeldingen leggen de ontwikkeling van een koi van Kondo Koi Farm vast gedurende een periode van 1 1/2 jaar:

Sashi developmentSashi developmentSashi development

Onderstaande afbeelding is een samenvatting van het eerste gebied:

Sashi development overview

Even los van het feit dat de conditie van de huid van deze koi sterk achteruit gegaan is, zie je gedurende de tijd de opperhuid dikker worden waardoor het sashi naar de achtergrond wordt gedrongen. Het sashi dat op de eerste foto nog overduidelijk aanwezig is, heeft zich op de laatste foto mooi ontwikkeld waardoor een scherpe aftekening van de overgang naar de rode hiban is ontstaan. De uitgangspunten voor de koi om een goede ontwikkeling van het sashi door te maken zijn aanwezig geweest: gelijkmatig, niet te breed en egaal van kleur.

Invloed van Fukurin


Zou deze koi "Fukurin" ontwikkelen, waarbij de schubben als het ware gedragen worden door de opperhuid die de schubben omsluit, dan kan het zelfs zo zijn dat de hiban, de rode plaat, zelfs wat kan groeien. Het beni (rood) kruipt als het ware dan het fukurin in waardoor patronen naar elkaar toe kunnen groeien. Dit zijn geen grote verschuivingen, maar kunnen een koi net wat meer accentueren waardoor de finesse van de plaatsing en aftekening van een hiban (of sumi) versterkt wordt. Over het algemeen kan wel gesteld worden dat het ontstaat van fukurin gelegen is in een flinke ontwikkeling van de opperhuid qua dikte. Daardoor is de kans ook veel groter dat deze verdikking van de huid een positief effect heeft op de ontwikkeling van sashi. Helaas ontwikkelen koi op latere leeftijd pas fukurin (althans, fukurin zie je zelden op tosai of nissai van de Gosanke-groep) maar het kan dus zeker de moeite waard zijn bij aankoop van een koi te letten op de aanwezigheid van fukurin. Is deze aanwezig, en is het sashi niet ontwikkeld, dan zou het zomaar kunnen dat u te maken heeft met een koi die waarschijnlijk een dermate diepe pigmentatie heeft dat het sashi niet verder zal inklaren.

Garanties


Garanties kunnen niet gegeven worden, het is belangrijk te letten op de indicatoren en op basis hiervan een inschatting te maken. Niet iedere koi bevat het genetische potentieel om goed te ontwikkelen, en als dit al aanwezig is dan is het nog steeds een grote uitdaging omstandigheden te bieden die deze ontwikkeling mogelijk kan maken. De kweker (bloedlijn) en kweekdieren kunnen u weer een stap in de goede richting zetten, vraag uw dealer dan ook eventueel om foto's van de ouderdieren om te zien of het genetisch potentieel aanwezig kan zijn. En mocht in uw geval het sashi uiteindelijk niet in ontwikkeling komen, onthoud dan dat dit slechts 1 aspect is van ontwikkeling en er nog vele andere aspecten zijn waar u zich op kunt richten!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.