veelvoorkomende ziekten

Kieuwnecrose

De veroorzaker van kieuwrot kan de schimmel "branchiomyces sanguinis" of "branchiomyces demigrans zijn". Deze schimmels komen alleen op de kieuwen voor. Daar groeit de schimmel in de richting van de bloedbaan en zorgt voor een verstopping van de bloedvaten van de kieuwen. Hierdoor krijg je een bloedstuwing met als gevolg een afsterving van het achterliggende kieuwweefsel. Kieuwnecrose kan soms moeilijk vast te stellen zijn, omdat een verhoging van ammonia(k) en/of nitriet voor lange tijd een soortgelijk symptoom kan veroorzaken (verbranding). Treft men kieuwnecrose aan en men heeft zeker gesteld dat een langere tijd verhoging van ammonai(k) en/of nitriet niet heeft plaatsgevonden, dan is een schimmel verantwoordelijk.

Deze ziekte ziet men over het algemeen alleen in de zomer waarbij de temperatuur boven de 20°Celsius uitkomt en waar een hoge bezetting met vis is (overbezetting). Microscopisch zijn grote schimmeldraden te zien met daarin veel sporen.

Symptomen
Slome vissen, die niet eten. Op de kieuwen is veel necrose te zien met roodbruine verkleuring.

Kieuwrot in een vergevorderd stadium

Bron: Cursus Anatomie en Sectie Koi2000

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.