veelvoorkomende ziekten

Dermocystidium

Dermocystidium is een schimmel die de huid aantast, en ook gevonden kan worden in de kieuwen, op de vinnen en lichaam. Het veroorzaakt rode zwellingen in de groote van 1-2cm tot 10 cm. De geinfecteerde plaatsen zijn roze-rood van kleur en in verschillende circulaire vormen. Het uit zich als een wittige, wolkerige massa.

Symptomen
Uitwendig zijn over het hele lichaam cysten te vinden. In deze cysten zitten buisvormige draden die veel sporen bevatten. Om deze draden te vinden moet men een drukpreparaat maken. Uitval door deze schimmel wordt niet gezien. Ook niet alle dieren raken geïnfecteerd. Er is geen directe behandeling bekend.

Dermocystidium

Bron: Cursus Anatomie en Sectie Koi2000

Kieuwnecrose

De veroorzaker van kieuwrot kan de schimmel "branchiomyces sanguinis" of "branchiomyces demigrans zijn". Deze schimmels komen alleen op de kieuwen voor. Daar groeit de schimmel in de richting van de bloedbaan en zorgt voor een verstopping van de bloedvaten van de kieuwen. Hierdoor krijg je een bloedstuwing met als gevolg een afsterving van het achterliggende kieuwweefsel. Kieuwnecrose kan soms moeilijk vast te stellen zijn, omdat een verhoging van ammonia(k) en/of nitriet voor lange tijd een soortgelijk symptoom kan veroorzaken (verbranding). Treft men kieuwnecrose aan en men heeft zeker gesteld dat een langere tijd verhoging van ammonai(k) en/of nitriet niet heeft plaatsgevonden, dan is een schimmel verantwoordelijk.

Deze ziekte ziet men over het algemeen alleen in de zomer waarbij de temperatuur boven de 20°Celsius uitkomt en waar een hoge bezetting met vis is (overbezetting). Microscopisch zijn grote schimmeldraden te zien met daarin veel sporen.

Symptomen
Slome vissen, die niet eten. Op de kieuwen is veel necrose te zien met roodbruine verkleuring.

Kieuwrot in een vergevorderd stadium

Bron: Cursus Anatomie en Sectie Koi2000

Saprolegnia

Deze schimmel is een echte waterschimmel hij kan in alle zoetwatersystemen gevonden worden. Normaal leeft hij van rottend dierlijk afval, maar hij kan ook op levende dieren leven waarvan het immuunsysteem verzwakt is. Deze schimmel heeft perse water nodig om zich te kunnen voortplanten. Nadat men een huidafstrijkje heeft genomen van een vis met "vlokken"kan men onder de microscoop schimmeldraden zien die in hun uiteinde vele sporen bevatten.

Symptomen
Op de huid van de vissen kan men witgrijze wattenachtige pluisjes of vlokken zien. Soms kan men op de kieuwen necroseplekken vinden met daaraan witte vlokken

Saprolegnia

Bron: Cursus Anatomie en Sectie Koi2000

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.