voor het maken van uw beste koi foto

Sluitertijd

De belichtingstijd (of sluitertijd) is een echte term uit de fotografie. Het is de tijdsduur die beschrijft hoelang een lichtgevoelige plaat of ander lichtgevoelig element wordt blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid licht. Met lichtgevoelig element kan bijvoorbeeld fotografische film of een chip met fotogevoelige halfgeleiders (digitale camera) bedoeld worden zoals dat in een fototoestel wordt gebruikt.

De term belichtingstijd werd ook gebruikt in de donkere kamer wanneer het lichtgevoelige fotopapier onder de vergroter belicht werd. De belichtingstijd op een fotocamera is vaak instelbaar (automatisch of handmatig) over een groot gebied (bijvoorbeeld van 1/2000 tot 2 seconden). Sommige camera's hebben een groter bereik, om grotere verschillen in lichtintensiteit aan te kunnen en daarbij tevens een ruimere keus in diafragmering te kunnen blijven bieden. De belichting is instelbaar in "stops" - of delen daarvan - waarbij elke stop dubbel zoveel licht doorlaat. In onderstaande afbeelding is het effect van de sluitertijd in combinatie met een bewegend voorwerp (zoals uw koi) zeer goed zichtbaar:

Sluitertijd en het effect oip bewegende voorwerpen

Bij een te lange belichtingstijd treedt overbelichting op van de film, bij een te korte belichtingstijd wordt de film onderbelicht en blijft dan te transparant. Bij digitale fotografie kan correctie gebeuren met behulp van software zoals Photoshop of andere foto-bewerkingsprogramma's. De juiste belichtingstijd wordt bepaald in combinatie met de grootte van het diafragma en de lichtgevoeligheid van de film/chip:

  • Bij een kleiner diafragma (aangegeven met een groter getal), hoort een langere belichtingstijd
  • Bij een grotere gevoeligheid van de film (aangegeven in ASA of DIN voor gewone en ISO voor digitale fotografie) hoort een kortere belichtingstijd.

Een eenvoudige vuistregel voor het uit de hand nemen van een foto met een kleinbeeldcamera is dat de belichtingstijd in seconden kleiner moet zijn dan 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van het gebruikte objectief in millimeter. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er geen bewegingsonscherpte optreedt. Dus bijvoorbeeld fotografeer met 1/60 met een 50mm objectief (1/50 bestaat niet, 1/60 ligt er het dichtst bij).

Bron: Wikipedia

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.